Zamjena kočionih cilindara

Zamjena kočionih cilindara

Točnu cijenu usluge ćete saznati nakon popunjavanja prijavnog obrasca

Kočioni cilindar je ona komponenta stražnjeg kočionog sustava koja pritišće kočione obloge na površinu bubnja. Njegova oštećenja uzrokuju smanjenje tlaka kočione tekućine i curenje tekućine prilikom trenja. Njegova zamjena zahtijeva uklanjanje kotača, kočionih obloga, crijeva i konačno samog cilindra. Nove su komponente postavljene obrnutim redoslijedom. Nakon popravka, sustav treba prozračiti. Dobro je također očistiti cijeli sustav kočenja, provjeriti debljinu obloga i stanje bubnjeva. Uvijek biste trebali promijeniti oba cilindra jer imaju sličan vijek trajanja.

service info

Savjeti:

  • Uvijek biste trebali zamijeniti oba cilindra
  • Kočioni cilindri utječu na tlak tekućine za kočenje
  • Cilindri trebaju biti zamijenjeni svaki put kad se mijenjaju kočione obloge ili bubnjevi
  • Neispravan cilindar propušta kočionu tekućinu i time utječe na rad kočnog sustava
media info

Koraci u obavljanju usluge

  • Zamjena kočnih cilindara
  • Čišćenje unutarnje strane bubnjeva
  • Provjera debljine obloga
  • Podmazivanje pokretnih elemenata s visokotlačnim mazivima

Autoservisi koji u svojoj ponudi imaju: Zamjena kočionih cilindara

Najpopularniji gradovi