mi-logo

Zamjena senzora praznog hoda (ler gasa)

Zamjena senzora praznog hoda (ler gasa)
Točna cijena servisa će biti poznata nakon procjene rada od strane autoservisa

Senzor praznog hoda, ili neutralni senzor, obično se nalazi u blizini ili izravno u mjenjaču. Njegova je zadaća otkriti neutralni položaj zupčanika, što je posebno važno u slučaju vozila s automatskim mjenjačem. Vozila s automatskim mjenjačem sigurno je pokrenuti samo kada je mjenjač u neutralnom položaju i stoga nije moguće na bilo koji drugi način. U slučaju kvara senzora, neće biti moguće pokrenuti motor takvog vozila.

Savjeti: icon

Savjeti:

  • Senzor praznog hoda uglavnom se kvari u automobilima s automatskim mjenjačem
  • Neispravan senzor može spriječiti pokretanje automobila
Koraci u obavljanju usluge icon

Koraci u obavljanju usluge

  • Pristup neispravnom senzoru
  • Zamjena senzora s novim

Autoservisi: Zamjena senzora praznog hoda (ler gasa)

Popularni gradovi
    Pronađite autoservis