mi-logo

Zamjena senzora praznog hoda (ler gasa)

Zamjena senzora praznog hoda (ler gasa)
Točnu cijenu usluge daje autoservis nakon procjene!

Senzor praznog hoda, ili neutralni senzor, obično se nalazi u blizini ili izravno u mjenjaču. Njegova je zadaća otkriti neutralni položaj zupčanika, što je posebno važno u slučaju vozila s automatskim mjenjačem. Vozila s automatskim mjenjačem sigurno je pokrenuti samo kada je mjenjač u neutralnom položaju i stoga nije moguće na bilo koji drugi način. U slučaju kvara senzora, neće biti moguće pokrenuti motor takvog vozila.

Savjeti icon

Savjeti

  • Senzor praznog hoda uglavnom se kvari u automobilima s automatskim mjenjačem
  • Neispravan senzor može spriječiti pokretanje automobila
Raspon usluga icon

Raspon usluga

  • Pristup neispravnom senzoru
  • Zamjena senzora s novim

Autoservisi: Zamjena senzora praznog hoda (ler gasa)

Popularni gradovi
    Pronađite autoservis