mi-logo

Zamjena senzora auto klime

Zamjena senzora auto klime
Točnu cijenu usluge daje autoservis nakon procjene!

Senzori tlaka i temperature auto klime daju informacije na temelju kojih klima uređaj automobila određuje količinu rashladnog sredstva potrebnog za opskrbu sustava, kao i regulaciju kompresor. Podaci o tlaku i temperaturi rashladnog sredstva također se koriste za sprječavanje oštećenja klimatizacijskog sustava, npr. pregrijavanje kompresora. U slučaju kvara senzora, tj. prestanka slanja podatka, sustav klimatizacije prestaje raditi ili se prebacuje u siguran način rada. 

 

 

http://hr.bosch-automotive.com/hr/startpage_5/startpage_1
Savjeti icon

Savjeti

  • Klimatizacijski sustav treba redovito provjeravati
  • Svake godine morate napraviti barem jedan pregled
  • Sustav klimatizacije koristi se tijekom ljeta i zime, jer je vrlo učinkovit za odmagljivanje prozora i vjetrobranskog stakla
Raspon usluga icon

Raspon usluga

  • Uklanjanje neispravnog senzora klima uređaja
  • Ugradnja novog senzora klima uređaja

Autoservisi: Zamjena senzora auto klime

Popularni gradovi
    Pronađite autoservis