mi-logo

Zamjena senzora položaja klapne gasa (leptir gasa)

Zamjena senzora položaja klapne gasa (leptir gasa)
Točnu cijenu usluge daje autoservis nakon procjene!

Senzor položaja klapne gasa obavještava upravljačku jedinicu motora o otvaranju ili zatvaranju klapne, kao i o stupnju i brzini njegovog otvaranja. Signali koje senzor emitira koriste se za određivanje količine goriva usmjerene prema cilindrima. Oštećenja ili kvarovi ovog senzora uzrokuju pogoršanja u radu motora, tj. pad snage motora, gušenje motora prilikom ubrzavanja i prekomjerno izgaranje goriva. Ako se uoče neki od navedenih simptoma, automobil se mora što prije podvrgnuti dijagnostici, kako bi se otkrio uzrok nastalih simptoma. Ako je senzor položaja klapne gasa u kvaru, potrebno ga je zamijeniti novim.

 

http://hr.bosch-automotive.com/hr/startpage_5/startpage_1
Savjeti icon

Savjeti

  • Senzor položaja klapne gasa ne može se popraviti i zahtijeva mijenjanje ako se pokvari
Raspon usluga icon

Raspon usluga

  • Dijagnostika vozila
  • Pronalaženje senzora položaja klapne gasa
  • Uklanjanje neispravnog senzora položaja klapne gasa
  • Priključivanje i instalacija novog senzora položaja klapne gasa
  • Brisanje greške u upravljačkoj jedinici motora
  • Testna vožnja

Autoservisi: Zamjena senzora položaja klapne gasa (leptir gasa)

Popularni gradovi
    Pronađite autoservis