mi-logo

Zamjena senzora sagorijevanja (lambda sonda ispred katalizatora)

Zamjena senzora sagorijevanja (lambda sonda ispred katalizatora)

Točna cijena servisa će biti poznata nakon procjene rada od strane autoservisa

Detonacijsko sagorijevanja je jedno od najozbiljnijih potencijalnih opasnosti za motore s paljenjem na svjećica. Kako bi se spriječilo oštećenje, motor je opremljen senzorom za sagorijevanje, koji dodatno kontrolira proces izgaranja goriva. Kvar samog senzora sagorijevanja je teško otkriti, a ako se ustanovi kvar senzora sagorijevanja, isti se treba zamijeniti novim.

http://hr.bosch-automotive.com/hr/startpage_5/startpage_1
service info

Savjeti:

  • Nikako nemojte stavljati rabljeni senzor sagorijevanja
  • Prije zamjene senzora sagorijevanja, preporučuje se odvajanje akumulatora od strujnog kruga automobila
media info

Raspon usluga

  • Dijagnostika kvara
  • Uklanjanje vijaka koji drže senzor sagorijevanja
  • Uklanjanje neispravnog senzora sagorijevanja
  • Ugradnja novog senzora sagorijevanja
  • Ugradnja vijaka koji drže senzor sagorijevanja
  • Testna vožnja

Autoservisi koji u svojoj ponudi imaju: Zamjena senzora sagorijevanja (lambda sonda ispred katalizatora)