mi-logo

Zamjena senzora brzine automobila

Zamjena senzora brzine automobila
Točna cijena servisa će biti poznata nakon procjene rada od strane autoservisa

Senzor brzine mjeri brzinu kretanja automobila. Senzor se obično nalazi u kutiji mjenjača, te prebacuje relevantne podatke na računalo vozila, na temelju kojih računalo vozila odlučuje o načinu na koji će kočioni i električni sustavi raditi. Senzor brzine se koristi u novijim automobilima, koji performanse svojih perifernih sustava prilagođavaju načinu i brzini vožnje. Ako se senzor brzine ošteti ili pokvari, potrebno ga je zamijeniti novim.

https://motointegrator.com/hr/hr/autoservisi?additionalServices=413
Savjeti: icon

Savjeti:

 • Senzor brzine treba uvijek zamijeniti novim
 • Pogrešne indikacije koje pruža senzor brzine mogu utjecati na rad sustava za pomoć pri vožnji, npr. tempomat
Koraci u obavljanju usluge icon

Koraci u obavljanju usluge

 • Uklanjanje veza i vijaka koji drže senzor brzine za kutiju mjenjača
 • Uklanjanje senzora brzine 
 • Čišćenje površine na koju će se postaviti novi senzor brzine
 • Montaža novog senzora brzine
 • Pritezanje veza i vijaka koji drže senzor brzine za kutiju mjenjača
 • Spajanje senzora na električni sustav
 • Testna vožnja

Autoservisi: Zamjena senzora brzine automobila

Popularni gradovi
  Pronađite autoservis