mi-logo

Promjena senzora temperature u kabini

Promjena senzora temperature u kabini

Točna cijena servisa će biti poznata nakon procjene rada od strane autoservisa

Senzor temperature u kabini dio je automatskog sustava klimatizacije. Ako se pokvari, računalo nema informacija o temperaturi unutar vozila, zbog čega klimatizacijski sustav ne može odabrati pravu temperaturu ili smjer i snagu strujanja zraka. Stoga prestaje ispravno funkcionirati cijeli klimatizacijski sustav. Interni senzor temperature također prikazuje trenutnu temperaturu unutar vozila na instrument ploči.

 

 

http://hr.bosch-automotive.com/hr/startpage_5/startpage_1
service info

Savjeti:

  • Ako se senzor temperature u kabini ošteti, klimatizacijski sustav ne može raditi u automatskom načinu rada
  • Ako se prozori zamagljuju unatoč tome što je uključena klima ili ako se hladni zrak jedva može osjetiti, to može značiti da je senzor temperature u kabini neispravan
media info

Raspon usluga

  • Lociranje senzora u instrument ploči ili u krovnoj podlozi
  • Uklanjanje obloge ili instrument ploče
  • Uklanjanje neispravnog senzora temperature u kabini
  • Ugradnja novog senzora temperature u kabini
  • Ponovno postavljanje obloge ili instrument ploče
  • Provjera da li sustav radi ispravno

Autoservisi koji u svojoj ponudi imaju: Promjena senzora temperature u kabini