mi-logo

Zamjena senzora temperature goriva

Zamjena senzora temperature goriva

Točna cijena servisa će biti poznata nakon procjene rada od strane autoservisa

Senzor temperature goriva je otporni senzor čija se otpornost mijenja ovisno o temperaturi goriva. Glavni zadatak senzora temperature goriva je spriječiti pregrijavanje goriva, što može oštetiti sustav dovoda goriva. Simptomi kvara ovog senzora su gašenje motora ili poteškoće prilikom paljenja. Ako se senzor temperature goriva ošteti, potrebno ga je zamijeniti s novim.

http://hr.bosch-automotive.com/hr/startpage_5/startpage_1
service info

Savjeti

 • Najlakši način za dijagnozu problema sa senzorom temperature goriva je spajanje automobila na dijagnostički uređaj
 • Prevruće gorivo utječe na rad cijelog sustava dovoda goriva
 • Izbjegavajte ugrađivanje rabljenih senzora
media info

Raspon usluga

 • Dijagnostika sustava dovoda goriva
 • Lociranje senzora temperature goriva
 • Ispuštanje goriva iz sustava
 • Uklanjanje oštećenog senzora temperature goriva
 • Ugradnja novog senzora temperature goriva
 • Unošenje goriva u sustav
 • Testna vožnja

Autoservisi: Zamjena senzora temperature goriva

Popularni gradovi
  Pronađite autoservis