mi-logo

Zamjena senzora temperature usisnog zraka

Zamjena senzora temperature usisnog zraka
Točnu cijenu usluge daje autoservis nakon procjene!

Svrha senzora temperature usisnog zraka je mjerenje temperature zraka i slanje signala upravljačkoj jedinici (ECU), koja na temelju toga izračunava gustoću zraka i doziranje gorivo koje se dovodi u komoru za izgaranje motora. Uzrok oštećenja ovog senzora je najčešće kontaminacija, kao rezultat trošenja i habanja. Istrošeni senzor obično uzrokuje probleme s paljenjem, radnom stabilnošću motora i ubrzanjem.

Savjeti icon

Savjeti

  • Neispravan senzor može rezultirati povećanom potrošnjom goriva
  • Neispravan senzor temperature usisnog zraka može utjecati na rad ostalih senzora
Raspon usluga icon

Raspon usluga

  • Dijagnostika kvara
  • Uklanjanje neispravnog senzora temperature usisnog zraka
  • Ugradnja novog senzora temperature usisnog zraka
  • Testna vožnja

Autoservisi: Zamjena senzora temperature usisnog zraka

Popularni gradovi
    Pronađite autoservis