mi-logo

Zamjena senzora temperature usisnog zraka

Zamjena senzora temperature usisnog zraka
Točna cijena servisa će biti poznata nakon procjene rada od strane autoservisa

Svrha senzora temperature usisnog zraka je mjerenje temperature zraka i slanje signala upravljačkoj jedinici (ECU), koja na temelju toga izračunava gustoću zraka i doziranje gorivo koje se dovodi u komoru za izgaranje motora. Uzrok oštećenja ovog senzora je najčešće kontaminacija, kao rezultat trošenja i habanja. Istrošeni senzor obično uzrokuje probleme s paljenjem, radnom stabilnošću motora i ubrzanjem.

https://motointegrator.com/hr/hr/autoservisi?additionalServices=413
Savjeti: icon

Savjeti:

  • Neispravan senzor može rezultirati povećanom potrošnjom goriva
  • Neispravan senzor temperature usisnog zraka može utjecati na rad ostalih senzora
Koraci u obavljanju usluge icon

Koraci u obavljanju usluge

  • Dijagnostika kvara
  • Uklanjanje neispravnog senzora temperature usisnog zraka
  • Ugradnja novog senzora temperature usisnog zraka
  • Testna vožnja

Autoservisi: Zamjena senzora temperature usisnog zraka

Popularni gradovi
    Pronađite autoservis