mi-logo

Zamjena senzora vanjske temperature

Zamjena senzora vanjske temperature
Točna cijena servisa će biti poznata nakon procjene rada od strane autoservisa

Senzor vanjske temperature je termalni senzor, tj. termički otpornik, uređaj čija otpornost ovisi o temperaturi. Senzor pruža informacije o temperaturi okoline automobila, te ju prikazuje na upravljačkoj ploči vozila. Ako se senzor pokvari, pruža krive informacije vozaču. Zbog svog položaja, njegovi kvarovi obično proizlaze iz mehaničkih oštećenja vozila.

 

 

https://motointegrator.com/hr/hr/autoservisi?additionalServices=413
Savjeti: icon

Savjeti:

  • Senzor vanjske temperature uvijek treba zamijeniti s novim
Koraci u obavljanju usluge icon

Koraci u obavljanju usluge

  • Dijagnostika kvara
  • Provjera senzora vanjske temperature
  • Uklanjanje senzora vanjske temperature
  • Ugradnja novog senzora vanjske temperature
  • Testiranje novog senzora vanjske temperature

Autoservisi: Zamjena senzora vanjske temperature

Popularni gradovi
    Pronađite autoservis