mi-logo

Zamjena NOx senzora (lambda sonda iza katalizatora)

Zamjena NOx senzora (lambda sonda iza katalizatora)
Točnu cijenu usluge daje autoservis nakon procjene!

Uloga senzora dušikovog oksida je smanjenje emisije dušikovih oksida u okoliš. U slučaju kvara, u motor se ne dovodi smjesa s optimalnim sastavom goriva. Rezultat može biti pogrešan sastav ispušnih plinova, povećana potrošnja goriva i problemi s ispravnim radom motora. Zbog svog položaja, NOx senzor izložen je mehaničkim i toplinskim oštećenjima.

 

Savjeti icon

Savjeti

  • Provjera NOx senzora zahtijeva računalnu dijagnostiku
  • Ako je oštećen, senzor može utjecati na rad ECU-a
Raspon usluga icon

Raspon usluga

  • Dijagnostika kvara
  • Provjera ispušnog sustava
  • Uklanjanje neispravnog NOx senzora
  • Ugradnja novog NOx senzora

Autoservisi: Zamjena NOx senzora (lambda sonda iza katalizatora)

Popularni gradovi
    Pronađite autoservis