mi-logo

Zamjena senzora temperature rashladnog sustava

Zamjena senzora temperature rashladnog sustava
Točna cijena servisa će biti poznata nakon procjene rada od strane autoservisa

Smješten u rashladnom sustavu, senzor temperature rashladnog sustava automobila je toplinski senzor, čija se otpornost mijenja kada se temperatura u rashladnom sustavu poveća ili smanji. Ako se temperatura rashladnog sustava poveća iznad zadane vrijednosti, senzor temperature rashladnog sustava pali ventilator hladnjaka vode, te smanjuje temperaturu u rashladnom sustavu. Kvar senzora temperature rashladnog sustava onemogućuje paljenje ventilatora hladnjaka vode, što dovodi do pregrijavanja sustava hlađenja i u konačnici oštećuje motora. Nadalje, sustav također gubi podatke o temperaturi rashladnog sredstva, tj. antifriza. Senzor temperature rashladnog sustava nije popravljiv i zahtijeva zamjenu, ako se pokvari.

 

https://motointegrator.com/hr/hr/autoservisi?onlyWithServiceBook=1001
Savjeti: icon

Savjeti:

  • Ako se senzor pokvari, može onemogućiti paljenje ventilatora hladnjaka vode, što dovodi do naglog pregrijavanja motora. Ako je to slučaj, troškovi popravka znatno će premašiti troškove zamjene samog senzora
Koraci u obavljanju usluge icon

Koraci u obavljanju usluge

  • Dijagnostika kvara
  • Provjera senzora temperature rashladnog sustava
  • Uklanjanje rashladne tekućine (antifriza) iz sustava
  • Uklanjanje neispravnog senzora temperature rashladnog sustava
  • Ugradnja novog senzora temperature rashladnog sustava
  • Punjenje sustava s rashladnom tekućinom (antifrizom)
  • Testna vožnja

Autoservisi: Zamjena senzora temperature rashladnog sustava

Popularni gradovi
    Pronađite autoservis