mi-logo

Zamjena kablova paljenja

Zamjena kablova paljenja

Točna cijena servisa će biti poznata nakon procjene rada od strane autoservisa

Kablovi paljenja, drugim riječima visokonaponski kablovi, su spojnica između spirale paljenja (bobine) i svjećica. Ako su kablovi oštećeni, vozilo se ne može pravilno upaliti. Izvor problema s kablovima paljenja su obično kratki spojevi, koji su posljedica oštećenja izolacije žica, te neregularan napona energije u svjećicama. Najčešće se kvar kablova za paljenje događa u jesenskoj ili zimskoj sezoni, kada je u zraku visoka razina vlage.

http://hr.bosch-automotive.com/hr/startpage_5/startpage_1
service info

Savjeti

  • Neispravni kablovi paljenja mogu uzrokovati trajno oštećenje električnog sustava
  • Uvijek zamijenite kablove paljenja u kompletu
media info

Raspon usluga

  • Dijagnostika kvara
  • Uklanjanje kape i spirale paljenja (bobine)
  • Uklanjanje neispravnih kablova paljenja
  • Ugradnja novih kablova paljenja
  • Ponovno postavljanje kape i spirale paljenja (bobine)
  • Testna vožnja

Autoservisi: Zamjena kablova paljenja

Popularni gradovi
    Pronađite autoservis