mi-logo

Zamjena modula paljenja

Zamjena modula paljenja
Točnu cijenu usluge daje autoservis nakon procjene!

Modul paljenja je element sustava paljenja u benzinskim motorima. On je odgovoran za usmjeravanje visokonaponske struje na odgovarajuću svjećicu i pokretanje procesa izgaranja smjese zrak-gorivo. Moduli paljenja u modernim motorima su prilično stabilni, ali mogu se pokvariti baš kao i svaki drugi elektronički uređaj. Kvar modula paljenja može onemogućiti pravilan rad motora.

Savjeti icon

Savjeti

  • Ako se kod pokretanja motora ne proizvodi iskra, to je znak da je modul paljenja neispravan
Raspon usluga icon

Raspon usluga

  • Dijagnostika kvara
  • Skidanje klema s akumulatora
  • Uklanjanje starog modula paljenja
  • Ugradnja novog modula paljenja
  • Spajanje klema na akumulator
  • Pokretanje motora i provjera ispravnosti rada modula paljenja

Autoservisi: Zamjena modula paljenja

Popularni gradovi
    Pronađite autoservis