mi-logo

Zamjena glavnog kočionog cilindra

Zamjena glavnog kočionog cilindra

Točna cijena servisa će biti poznata nakon procjene rada od strane autoservisa

Glavni cilindar je važan dio kočionog sustava. On je odgovoran za održavanje tlaka kočione tekućine koja se prenosi na kotače pomoću kočionih crijeva. Glavni cilindar može biti oštećen kao posljedica korozije, trošenja ili curenja kočne tekućine. Svako oštećenje glavnog cilindra zahtijeva zamjenu, a popravljanje glavnog cilindra nije moguće.

http://hr.bosch-automotive.com/hr/startpage_5/startpage_1
service info

Savjeti

 • Oštećenje glavnog cilindra značajno utječe na rad kočnica
 • Kada zamijenite glavni cilindar, dobra je ideja da provjerite mehanizam koji pruža pomoć pri kočenju
 • Kad zamijenite glavni cilindar, zapamtite da cijeli sustav kočenja morate pregledavati zbog mogućih oštećenja ili propuštanja
media info

Raspon usluga

 • Uklanjanje elemenata koji ometaju pristup glavnom cilindru
 • Ispuštanje kočne tekućine iz sustava
 • Uklanjanje glavnog cilindra
 • Postavljanje novog glavnog cilindra
 • Punjenje sustava sa svježom kočionom tekućinom
 • Provjeravanje kočionog sustava radi potencijalnog curenja

Autoservisi: Zamjena glavnog kočionog cilindra

Popularni gradovi
  Pronađite autoservis