mi-logo

Zamjena ručice žmigavca

Zamjena ručice žmigavca
Točna cijena servisa će biti poznata nakon procjene rada od strane autoservisa

Ručica žmigavca je električni uređaj koji kontrolira žmigavcima, tj. pali i gasi žmigavac. Ako se ručica žmigavca pokida, žmigavci trepere prebrzo ili presporo, ne mogu se ugasiti ili prestaju raditi uopće, što može uzrokovati opasne situacije u prometu.

Savjeti: icon

Savjeti:

  • Neispravna ručica žmigavca može prouzročiti prometnu nesreću, jer će Vas spriječiti u signaliziranju Vaših namjera drugim vozačima

  • Neispravnu ručicu žmigavca je potrebno zamijeniti što prijeKoraci u obavljanju usluge icon

Koraci u obavljanju usluge

  • Uklanjanje određenih komponenti instrument ploče
  • Uklanjanje ručica žmigavca iz kućišta i odspajanje kablova koji su pričvršćeni na nju
  • Ugradnja nove ručice žmigavca
  • Ponovno povezivanje kablova
  • Postavljanje prethodno uklonjenih komponenata instrument ploče natrag na mjesto
  • Testiranje ispravnosti nove ručice žmigavca

Autoservisi: Zamjena ručice žmigavca

Popularni gradovi
    Pronađite autoservis