mi-logo

Zamjena žmigavca

Zamjena žmigavca

Točna cijena servisa će biti poznata nakon procjene rada od strane autoservisa

Žmigavci obavještavaju ostale vozače o Vašoj namjeri da promijenite smjer kojim vozite. Njihov pravilan rad osigurava Vašu sigurnost. U većini slučajeva, žmigavci čine sastavni dio glavnih i stražnjih svjetala.

service info

Savjeti:

  • Zamijenite žmigavce u paru 
  • Prilikom zamjene žarulja pazite da ne oštetite niti jedan od nosača
media info

Raspon usluga

  • Uklanjanje elemenata koji ometaju pristup farovima
  • Odvajanje električnih kablova
  • Uklanjanje cijelog fara ili samo žmigavca
  • Ugradnja novog žmigavca
  • Ponovno spajanje električnih kablova
  • Provjera ispravnosti rada
  • Ponovno postavljanje prethodno uklonjenih elemenata

Autoservisi koji u svojoj ponudi imaju: Zamjena žmigavca