mi-logo

Zamjena žmigavca

Zamjena žmigavca

Točna cijena servisa će biti poznata nakon procjene rada od strane autoservisa

Žmigavci obavještavaju ostale vozače o Vašoj namjeri da promijenite smjer kojim vozite. Njihov pravilan rad osigurava Vašu sigurnost. U većini slučajeva, žmigavci čine sastavni dio glavnih i stražnjih svjetala.

http://hr.bosch-automotive.com/hr/startpage_5/startpage_1
service info

Savjeti

 • Zamijenite žmigavce u paru 
 • Prilikom zamjene žarulja pazite da ne oštetite niti jedan od nosača
media info

Raspon usluga

 • Uklanjanje elemenata koji ometaju pristup farovima
 • Odvajanje električnih kablova
 • Uklanjanje cijelog fara ili samo žmigavca
 • Ugradnja novog žmigavca
 • Ponovno spajanje električnih kablova
 • Provjera ispravnosti rada
 • Ponovno postavljanje prethodno uklonjenih elemenata

Autoservisi: Zamjena žmigavca

Popularni gradovi
  Pronađite autoservis