mi-logo

Popravak stražnjeg veznog lima

Popravak stražnjeg veznog lima
Točnu cijenu usluge daje autoservis nakon procjene!

Stražnji vezni lim povezuje krajeve stražnjih bočnih elemenata. Na njega se vežu stražnja svjetla, stražnji branik i mnogi drugi, manji dijelovi. Ako oštećenje nije ogromno, ne mora se nabavljati novi, pošto se postojeći može popraviti.

Savjeti icon

Savjeti

 • Provjerite jesu li sve komponente ispravno postavljene kako bi spriječili propuštanje vode u kabinu
 • Nakon popravka pazite da se poklopac prtljažnika može ispravno zatvoriti
Raspon usluga icon

Raspon usluga

 • Uklanjanje dijelova priključenih na vezni lim
 • Odvajanje električne kablova
 • Uklanjanje stražnjeg veznog lima
 • Ravnanje stražnjeg veznog lima
 • Ugradnja stražnjeg veznog lima
 • Ponovno spajanje električnih kablova
 • Ponovno povezivanje prethodno uklonjenih komponenti s veznim limom

Autoservisi: Popravak stražnjeg veznog lima

Popularni gradovi
  Pronađite autoservis