mi-logo

Zamjena LPG mješača

Zamjena LPG mješača
Točnu cijenu usluge daje autoservis nakon procjene!

LPG mješač, također poznat kao LPG mikser, dio je starijeg tipa plinskih instalacija automobila. U novijim tipovima su zamijenjeni mlaznicama. Mješač je smješten ispred leptira gasa i odgovorna je za odgovarajuće doziranje plina, miješajući ga sa zrakom i dovodeći smjesu u komoru za izgaranje. Iako je dio koji ne zahtijeva održavanje, ponekad se preporučuje zamjena LPG mješača prilikom zamjene LPG isparivača.

Savjeti icon

Savjeti

  • Nakon zamjene mješača, potrebno je provjeriti rad motora
  • Nakon zamjene mješača, spojite dijagnostički uređaj kako bi reprogramirali PLG instalaciju
Raspon usluga icon

Raspon usluga

  • Zatvaranje ventila na LPG spremniku 
  • Odvajanje cijevi za dovod plina od mješača
  • Uklanjanje mješača
  • Ugradnja novog mješača 
  • Ponovno spajanje cijevi za dovod plina
  • Provjera LPG sustava 

Autoservisi: Zamjena LPG mješača

Popularni gradovi
    Pronađite autoservis