mi-logo

Zamjena LPG mješača

Zamjena LPG mješača
Točna cijena servisa će biti poznata nakon procjene rada od strane autoservisa

LPG mješač, također poznat kao LPG mikser, dio je starijeg tipa plinskih instalacija automobila. U novijim tipovima su zamijenjeni mlaznicama. Mješač je smješten ispred leptira gasa i odgovorna je za odgovarajuće doziranje plina, miješajući ga sa zrakom i dovodeći smjesu u komoru za izgaranje. Iako je dio koji ne zahtijeva održavanje, ponekad se preporučuje zamjena LPG mješača prilikom zamjene LPG isparivača.

Savjeti: icon

Savjeti:

  • Nakon zamjene mješača, potrebno je provjeriti rad motora
  • Nakon zamjene mješača, spojite dijagnostički uređaj kako bi reprogramirali PLG instalaciju
Koraci u obavljanju usluge icon

Koraci u obavljanju usluge

  • Zatvaranje ventila na LPG spremniku 
  • Odvajanje cijevi za dovod plina od mješača
  • Uklanjanje mješača
  • Ugradnja novog mješača 
  • Ponovno spajanje cijevi za dovod plina
  • Provjera LPG sustava 

Autoservisi: Zamjena LPG mješača

Popularni gradovi
    Pronađite autoservis