mi-logo

Zamjena LPG regulatora

Zamjena LPG regulatora
Točnu cijenu usluge daje autoservis nakon procjene!

Regulator LPG-a mijenja plinoviti oblik od tekućine do pare. Važan dio isparivača je gumena membrana koja odvaja gorivo od rashladnog sredstva. I ta komponenta isparivača najčešće se kvari, što zahtijeva zamjenu cijelog uređaja. Regulator se uglavnom kvari zbog slabe kvalitete plina, nepravilne uporabe ili održavanja.

http://hr.bosch-automotive.com/hr/startpage_5/startpage_1
Savjeti icon

Savjeti

 • Plin loše kvalitete ubrzava trošenje isparivača
 • Filter za plin i brtve treba mijenjati uz isparivač
 • Nakon zamjene isparivača potrebno je podesiti LPG sustav
Raspon usluga icon

Raspon usluga

 • Pražnjenje LPG sustava
 • Odvajanje svih kabela i cijevi od isparivača
 • Uklanjanje neispravnog isparivača
 • Ugradnja novog isparivača 
 • Ugradnja novih brtvila 
 • Promjena LPG filtera
 • Provjera sustava 
 • Podešavanje LPG sustava

Autoservisi: Zamjena LPG regulatora

Popularni gradovi
  Pronađite autoservis