mi-logo

Punjenje tekućinom za sportske kočnice

Punjenje tekućinom za sportske kočnice
Točnu cijenu usluge daje autoservis nakon procjene!

Ugrađeni elementi sustava sportskih kočnica na Vašem automobilu možda neće donijeti željene učinke ako ne primjenjujete visoko kvalitetnu kočionu tekućinu koja se može prilagoditi promjenama temperature u sustavu. Također treba imati na umu da visoke temperature unutar kočnog sustava ubrzavaju trošenje.

http://hr.bosch-automotive.com/hr/startpage_5/startpage_1
Savjeti icon

Savjeti

  • Sportske kočione tekućine ne smije se miješati s tekućinama lošijih parametara
  • Kočiona tekućina je kemijski agresivna
  • Zagađenje kočne tekućine utječe na rad cijelog kočnog sustava
Raspon usluga icon

Raspon usluga

  • Uklanjanje tekućine iz sustava
  • Ispunjavanje sustava sportskom kočnom tekućinom
  • Provjera rada kočionog sustava

Autoservisi: Punjenje tekućinom za sportske kočnice

Popularni gradovi
    Pronađite autoservis