mi-logo

Reparacija glavnog kočionog cilindra

Reparacija glavnog kočionog cilindra
Točnu cijenu usluge daje autoservis nakon procjene!

Pravilno funkcioniranje glavnog cilindra osigurava Vašu sigurnost. Glavni cilindar je sastavni dio glavnog sustava kočenja. Cilindar pod tlakom opskrbljuje kočionu tekućinu koja dolazi u kočione čeljusti i cilindre pomoću kočionih crijeva. Neispravan rad glavnog cilindra utječe na cijeli sustav. Glavni cilindri imaju tendenciju curenja. Ako Vam se to dogodi, morate zamijeniti cilindar koji curiti s novom ili ga reparirati. U većini modernih automobila, međutim, cilindri se ne mogu repariratii zahtijevati zamjenu.

Savjeti icon

Savjeti

  • Neispravan glavni cilindar utječe na rad sustava kočenja i može ga potpuno onesposobiti
  • Nakon što je glavni cilindar zamijenjen novim ili repariran, provjerite kočioni sustav
Raspon usluga icon

Raspon usluga

  • Uklanjanje crijeva povezanih s glavnim cilindrom
  • Uklanjanje glavnog cilindra
  • Skidanje glavnog cilindra i uklanjanje istrošenih dijelova
  • Ugradnja novih dijelove 
  • Montirajte cilindar i crijeva natrag na mjesto
  • Punjenje sustava sa svježom kočionom tekućinom

Autoservisi: Reparacija glavnog kočionog cilindra

Popularni gradovi
    Pronađite autoservis