mi-logo

Zamjena termoprekidača

Zamjena termoprekidača
Točna cijena servisa će biti poznata nakon procjene rada od strane autoservisa

Termoprekidač ventilatora nalazi se u rashladnom sustavu automobila, u blizini hladnjaka motora. Termoprekidač služi kao regulator temperature hladnjaka motora te kao pokretač zadnjeg dijela u sustavu hlađenja motora, ventilatora hladnjaka. Ventilator hladnjaka se pali kada temperatura hladnjaka motora dosegne određenu razinu, tj. kada termoprekidač dosegne svoj prag otvaranja. Kvar termoprekidača može uzrokovati pregrijavanje kompletnog sustava hlađenja motora, kao i samog motora. Termoprekidač se u većini slučajeva ne može popraviti te ga je potrebno zamijeniti novim.  

https://motointegrator.com/hr/hr/autoservisi?additionalServices=413
Savjeti icon

Savjeti

 • Prilikom zamjene termoprekidača obavezno se treba staviti nova brtva
 • Nemojte zanemarivati simptome kvara termoprekidača
 • Ako se termoprekidač ošteti, uvijek ga zamijenite novim
Koraci u obavljanju usluge icon

Koraci u obavljanju usluge

 • Ispuštanje rashladne tekućine iz sustava
 • Uklanjanje elemenata koji ometaju pristup termoprekidaču
 • Uklanjanje termoprekidača
 • Ugradnja novog termoprekidača
 • Punjenje sustava s rashladnom tekućinom
 • Testna vožnja

Autoservisi koji u svojoj ponudi imaju: Zamjena termoprekidača

Popularni gradovi
  Pronađite autoservis