mi-logo

Dostava i zamjena akumulatora

Dostava i zamjena akumulatora
Točnu cijenu usluge daje autoservis nakon procjene!

Akumulator skladišti i distribuira električnu energiju potrebnu za pokretanje motora i održavanje električnih sustava automobila. Akumulator možete naručiti online, a zaposlenik servisa će Vam donijet akumulator i ugraditi ga u Vaš automobil.

Savjeti icon

Savjeti

  • Zamjena akumulatora je vrlo jednostavan proces i traje oko 30 minuta
Raspon usluga icon

Raspon usluga

  • Odabir akumulatora prema parametrima koje je odredio proizvođač automobila
  • Testiranje performansi akumulatora
  • Isporuka akumulatora kupcu
  • Zamijena starog akumulatora novim
  • Pokretanje automobila kako bi provjerili funkcioniraju li njegovi sustavi ispravno s novoim akumulatorom

Autoservisi: Dostava i zamjena akumulatora

Popularni gradovi
    Pronađite autoservis