mi-logo

Zamjena otpornika grijača ventilatora

Zamjena otpornika grijača ventilatora

Točna cijena servisa će biti poznata nakon procjene rada od strane autoservisa

Otpornik ventilatora grijač je onaj element električnog sustava koji vam omogućuje podešavanje snage motora ventilatora. Upravljačem ventilatora možete upravljati pomoću prekidača, gumba ili klizača. Ako se jedan ili više krugova otpornika prekine, ventilator neće ispravno raditi.

http://hr.bosch-automotive.com/hr/startpage_5/startpage_1
service info

Savjeti

 • Nikada nemojte zanemarivati neispravan ventilator jer može biti simptom oštećenja jednog od elemenata rashladnog sustava motora
 • Ako ventilator ne može raditi u punom rasponu brzina, posljedice mogu biti vrlo ozbiljne
 • Otpornik grijača nije niti popravljiv i zahtijeva zamjenu ako je oštećen
media info

Koraci u obavljanju usluge

 • Odspojite negativni terminal akumulatora
 • Prepoznavanje lokacije otpornika
 • Odspojite blok za napajanje
 • Uklanjanje otpornika
 • Ugradnja novog otpornika u
 • Ponovno spajanje električnih kabela
 • Ponovno spojite terminal akumulatora

Autoservisi koji u svojoj ponudi imaju: Zamjena otpornika grijača ventilatora

Popularni gradovi
  Pronađite autoservis