mi-logo

Regeneracija DPF / FAP filtera čestica

Regeneracija DPF / FAP filtera čestica

Točna cijena servisa će biti poznata nakon procjene rada od strane autoservisa
http://hr.bosch-automotive.com/hr/startpage_5/startpage_1

Autoservisi koji u svojoj ponudi imaju: Regeneracija DPF / FAP filtera čestica