mi-logo

Zamjena glavnog cilindra kvačila

Zamjena glavnog cilindra kvačila

Točna cijena servisa će biti poznata nakon procjene rada od strane autoservisa

Glavni cilindar kvačila je hidraulični cilindar za oslobađanje pritiska na kvačilu. Omogućuje pomicanje lamele kvačila kako bi se pogon uključio ili isključio. Glavni cilindar kvačila se rutinski zamjenjuje zajedno sa setom kvačila.

Saznajte više
http://hr.bosch-automotive.com/hr/startpage_5/startpage_1
service info

Savjeti

  • Glavni cilindar kvačila uvijek treba zamijeniti zajedno sa setom kvačila
  • Curenje hidrauličke tekućine može blokirati kvačilo i nasukati Vaš automobil
media info

Raspon usluga

  • Uklanjanje elemenata koji ometaju pristup glavnom cilindru kvačila
  • Uklanjanje glavnog cilindra kvačila
  • Ponovno postavljanje glavnog cilindra kvačila
  • Vračanje na mjesto skinutih elemenata

Autoservisi: Zamjena glavnog cilindra kvačila

Popularni gradovi
    Pronađite autoservis

    Opis servisne usluge