1. Kezdőlap
  2. Adatvédelmi irányelvek

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

1. Meghatározások

1.1. Adatkezelő: az Inter Cars S.A. Csoport, székhelye: Varsó, ul. Powsińska 64, 02 - 903, a Varsói Fővárosi Kerületi Bíróság által vezetett Nemzeti Cégjegyzék 13. Kereskedelmi Osztálya alatt 0000008734 számon bejegyzett, 1181452946 adószámú társaság, (a továbbiakban: „Inter Cars”)

1.2. Személyes Adatok : testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságot meghatározó egy vagy több tényező – többek között az eszköz IP címe, helymeghatározó adatok, internetes azonosító és a süti fájlokon keresztül és egyéb hasonló technológiák segítségével gyűjtött információk – alapján azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ.

1.3. Szabályzat : a jelen Adatvédelmi Szabályzat.

1.4. GDPR : a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i európai parlamenti és tanácsi 2016/679/EU rendelet.

1.5. Honlap : az Adatkezelő által a www.motointegrator.com címen üzemeltetett online szolgáltatás.

1.6. Felhasználó : a Honlapot meglátogató vagy a Szabályzatban leírt szolgáltatások vagy funkciók közül egyet vagy többet igénybe vevő természetes személy.

2. A hONLAP HASZNÁLATÁVAL kapcsolatOS ADATKEZELÉS

2.1. Az Adatkezelő a Honlapnak a Felhasználó által történő használatával kapcsolatban az adott szolgáltatások nyújtásához szükséges körben adatokat gyűjt, továbbá információkat gyűjt a Felhasználónak a Honlapon végzett tevékenységéről. Az alábbiakban ismertetjük a Felhasználó által a Honlap használata során gyűjtött személyes adatok kezelésének részletes szabályait és céljait.

3. A HONLAPON TÖRTÉNŐ ADATKEZELÉS CÉLJAI ÉS JOGALAPJA

A HONLAP HASZNÁLATA

3.1. A Honlapot használó, nem regisztrált Felhasználó valamennyi személyes adatait (ideértve az IP címet vagy egyéb azonosítókat, valamint a süti fájlokon keresztül vagy más hasonló technológia segítségével összegyűjtött információkat) az Adatkezelő az alábbi célokból kezelheti:

3.1.1. szolgáltatások elektronikus úton történő nyújtása abból a célból, hogy a Felhasználók hozzáférjenek a Honlapon összegyűjtött tartalomhoz – ebben az esetben az adatkezelés jogalapja az, hogy az adatkezelésre szerződés teljesítéséhez van szükség (a GDPR 6. cikkének (1)(b) pontja);

3.1.2. analitikai és statisztikai célokból – ebben az esetben az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése (a GDPR 6. cikkének (1)(f) pontja) a Felhasználók tevékenységének és azok preferenciáinak elemzése céljából az igénybe vett funkciók és szolgáltatások javítása érdekében;

3.1.3. esetleges Felhasználói igények elbírálása és érvényesítése, illetve igényekkel szembeni védelem céljából – az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdekének érvényesítése (a GDPR 6. cikkének (1)(f) pontja) jogainak megvédése céljából;

3.1.4. az Adatkezelő és más szervezetek marketing céljaiból, különösen viselkedés alapú reklámozással összefüggő céljaiból – a személyes adatok marketing célokból történő kezelésére vonatkozó szabályokat a „MARKETING” című fejezet tartalmazza.

3.2. A Felhasználónak a Honlapon végzett tevékenységét, ideértve személyes adatait is, rendszernaplókban rögzítjük (az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokhoz alkalmazott IT rendszerre vonatkozó eseményekről és cselekményekről szóló információk kronológiai nyilvántartásának tárolására szolgáló speciális számítógépes program). A naplókban gyűjtött információk kezelése főleg szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódó célokhoz történik. Az Adatkezelő technikai, adminisztratív célokból és az IT rendszer biztonságosságának biztosítása és a rendszer kezelése céljából, továbbá analitikai és statisztikai célokból is kezel adatokat – ebben a vonatkozásban az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke (a GDPR 6. cikkének (1)(f) pontja).

A HONLAPON TÖRTÉNŐ REGISZTRÁCIÓ

3.3. A Honlapon regisztráló személyeknek a fiók létrehozásához és fenntartásához szükséges adatokat kell megadni. A kötelezőként megjelölt adatokra a fiók létrehozásához és fenntartásához van szükség, ennek elmaradása esetén nem lehet fiókot létrehozni.

3.4. A személyes adatok kezelése az alábbi célokból történik:

3.4.1. a Honlapon lévő fiók üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatos szolgáltatások nyújtása – ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtétele (az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikkének (1)(b) pontja);

3.4.2. analitikai és statisztikai célokból – ebben az esetben az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése (a GDPR 6. cikkének (1)(f) pontja) a Felhasználók Honlapon végzett tevékenységének, a fiókok felhasználási módjának és azok preferenciáinak elemzése céljából az igénybe vett funkciók javítása érdekében;

3.4.3. esetleges igények elbírálása és érvényesítése, illetve igényekkel szembeni védelem céljából – az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdekének érvényesítése (a GDPR 6. cikkének (1)(f) pontja) jogainak megvédése céljából;

3.4.4. az Adatkezelő és más szervezetek marketing céljaiból – a személyes adatok marketing célokból történő kezelésére vonatkozó szabályokat a „MARKETING” című fejezet tartalmazza.

3.5. Amennyiben a Felhasználó más személyek személyes adatait adja meg a Honlapon (ideértve azok nevét, címét, telefonszámát vagy e-mail címét), ezt csak akkor teheti meg, ha ez nem sérti az alkalmazandó jogszabályokat vagy az adott személyek személyes jogait.

HELYMEGHATÁROZÁS

3.6. Az Adatkezelő a Honlapon a Felhasználó helyét meghatározó eszközt biztosított. Ennek a funkciónak a használata opcionális és nem szükséges a Honlap megfelelő használatához. A helymeghatározó adatok kezelése kizárólag arra szolgál, hogy a Felhasználó az Adatkezelő hálózatának legközelebbi állandó értékesítési pontjait megtalálja. Ilyen esetben az adatkezelés jogalapja a Felhasználó hozzájárulása (a GDPR 6. cikkének (1)(a) pontja). A fenti adatok kezelése egyszer történik, azaz az Adatkezelő nem kezeli azokat folyamatosan.

KAPCSOLATTARTÁSI FORMÁK

3.7. Az Adatkezelő elektronikus kapcsolati űrlapok segítségével technikai megoldásokat biztosít ahhoz, hogy kapcsolatba lehessen vele lépni. Az űrlap használatához személyes adatokat kell megadni, melyekre a Felhasználóval való kapcsolatfelvételhez és a Felhasználó ajánlatkérésének megválaszolásához van szükség. Az ajánlatkérés elfogadásához és kezeléséhez személyes adatokra van szükség, ennek elmaradása esetén az ajánlatkérés nem kezelhető.

3.8. A személyes adatok kezelésére a feladó azonosításához és az űrlappal elküldött ajánlatkérés kezeléséhez van szükség – az adatkezelés jogalapja, hogy az adatkezelésre szolgáltatási szerződés teljesítéséhez van szükség (a GDPR 6. cikkének (1)(b) pontja).

4. Marketing

4.1. Az Adatkezelő a Felhasználók személyes adatait olyan marketing tevékenységek céljából kezeli, amelyek:

4.1.1. a Felhasználó olyan marketing tartalmának megjelenítésével járhatnak, mely nincs preferenciáihoz igazítva (tartalomfüggő reklámozás);

4.1.2. a Felhasználó olyan marketing tartalmának megjelenítésével járhatnak, mely nincs érdeklődési köréhez igazítva (viselkedés alapú reklámozás);

4.1.3. e-mail üzenetek küldése érdeklődésre számot tartó ajánlatokról vagy tartalmakról, melyek néhány esetben kereskedelmi információkat tartalmazhatnak (hírlevél szolgáltatás);

4.1.4. áruk és szolgáltatások közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódó tevékenységek egyéb típusainak végzésével járhatnak (kereskedelmi információk elektronikus úton történő küldése és telemarketing tevékenységek).

4.2. Néhány esetben az Adatkezelő marketing tevékenységek végzése céljából profilalkotást végez. Ez azt jelenti, hogy az automatikus adatkezelésnek köszönhetően az Adatkezelő felhasználói profilt alkot és – az összegyűjtött adatok alapján – értékeli a Felhasználókra vonatkozó kiválasztott tényezőket (pl. e-mail címet, eszköztípust, alkalmazott technológiát, a látogatások gyakoriságát és a járműtípust) azok vevőként történő viselkedésének elemzése és vásárlási előrejelzés létrehozása céljából. Ez lehetővé teszi, hogy a megjelenített tartalom jobban illeszkedjen a Felhasználó preferenciáihoz és érdeklődési köréhez.

TARTALOMFÜGGŐ REKLÁMOZÁS

4.3. Az Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait marketing célokból kezeli a Felhasználókhoz irányított tartalomfüggő reklámozással kapcsolatban (nem a Felhasználó preferenciáihoz igazított reklámozás). Ezekben az esetekben a személyes adatok kezelése az Adatkezelő jogos érdekének érvényesítésével kapcsolatban történik (a GDPR 6. cikkének (1)(f) pontja).

VISELKEDÉS ALAPÚ REKLÁMOZÁS

4.4. A Felhasználók személyes adatait, ideértve a Felhasználók sütik és egyéb hasonló technológiák segítségével gyűjtött személyes adatait, az Adatkezelő és megbízható partnerei marketing célokból, a Felhasználókhoz irányított viselkedés alapú (a Felhasználó preferenciáihoz igazított) reklámozással kapcsolatban kezelik, ideértve a személyre szabott célzott (retargeting – RTB) reklámot. Ezekben az esetekben a személyes adatok kezelése a Felhasználókról szóló profilkészítéssel is jár.

4.5. Az Adatkezelő megbízható partnereinek listája itt [hiperlink a partnerlistához] található.

HÍRLEVÉL

4.6. Az Adatkezelő hírlevél szolgáltatást nyújt a szabályok és szabályzatok alapján azoknak a személyeknek, akik e-mail címüket erre a célra rendelkezésre bocsátották. A hírlevél szolgáltatáshoz adatszolgáltatásra van szükség, melynek hiánya esetén nem lehetséges a hírlevelet elküldeni. A Felhasználóval való kommunikáció e formája profilalkotást tartalmazhat. Ez azt jelenti, hogy az automatikus adatkezelésnek köszönhetően az Adatkezelő felhasználói profilt alkot és – az összegyűjtött adatok alapján – értékeli a Felhasználókra vonatkozó kiválasztott tényezőket (pl. e-mail címet, eszköztípust, alkalmazott technológiát, a látogatások gyakoriságát és a járműtípust) azok vevőként történő viselkedésének elemzése és vásárlási előrejelzés létrehozása céljából. Ez lehetővé teszi, hogy a tartalom jobban illeszkedjen a Felhasználó preferenciáihoz és érdeklődési köréhez. A személyes adatok kezelése az alábbi célokból történik:

4.6.1. a hírlevél-küldési szolgáltatás nyújtása – az adatkezelés jogalapja az, hogy az adatkezelésre szerződés teljesítéséhez van szükség (a GDPR 6. cikkének (1)(b) pontja);

4.6.2. amikor a hírlevélben marketing tartalmat irányítanak a Felhasználóhoz – az adatkezelés (ideértve a profilalkotást) jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke (a GDPR 6. cikkének (1)(f) pontja) a hírlevél fogadásához adott hozzájárulással kapcsolatban;

4.6.3. analitikai és statisztikai célokból – az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése (a GDPR 6. cikkének (1)(f) pontja) a Felhasználók tevékenységének elemzése céljából az igénybe vett funkciók fejlesztése érdekében;

4.6.4. esetleges igények elbírálása és érvényesítése, illetve igényekkel szembeni védelem – az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdekének érvényesítése (a GDPR 6. cikkének (1)(f) pontja).

KÖZVETLEN MARKETING

4.7. A Felhasználó személyes adatait az Adatkezelő felhasználhatja arra is, hogy marketing tartalmat küldjön a Felhasználónak különböző csatornákon keresztül, pl. e-mailben, szöveges / multimedia üzenetben vagy telefonon.

Ezeket az intézkedéseket az Adatkezelő csak akkor teszi meg, ha a Felhasználó hozzájárulását adta ehhez, mely hozzájárulás bármikor visszavonható.

4.8. Néhány esetben az Adatkezelő hagyományos postai úton végezhet közvetlen marketing tevékenységeket. A fenti típusú marketing tekintetében a Felhasználónak jogában áll az adatkezelés ellen tiltakozni.

5. KÖZÖSSÉGI MÉDIA

5.1. Az Adatkezelő azon Felhasználók személyes adatait kezeli, akik az Adatkezelő közösségi médiumokban (Facebook, YouTube) megjelenő profiljait meglátogatják. Az adatok kezelése kizárólag a profil fenntartásával kapcsolatban történik, továbbá azért, hogy a Felhasználók tájékoztatást kapjanak az Adatkezelő tevékenységéről és különböző eseményeket, szolgáltatásokat és termékeket támogassanak. A személyes adatoknak az Adatkezelő által a fenti célra történő kezelésének jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke (a GDPR 6. cikkének (1)(f) pontja) a saját márkájának támogatása iránt.

6. HOZZÁSZÓLÁSOK KÖZZÉTÉTELE

6.1. Az Adatkezelő biztosítja észrevételeknek a Honlapon történő közzétételének lehetőségét. A Személyes Adatok megadása a „kötelező mezők” megjelölésű mezőkben opcionális, ezek hiánya esetén azonban nem lehet észrevételt közzétenni. A valamennyi Felhasználó által látott adatok a következők: a műhely értékelése, észrevétel és a műhelyben tett látogatás időpontja. A többi kötelező adat megadása az adott vélemény ellenőrzéséhez szükséges. A nem kötelezőként megjelölt egyéb adatok megadása önkéntes.

6.2. A személyes adatok kezelésére az észrevételnek az Adatkezelő által rendelkezésre bocsátott funkciókon belüli közzététele céljából van szükség – az adatkezelés jogalapja, hogy az adatkezelésre a szolgáltatás nyújtásához van szükség (a GDPR 6. cikkének (1)(b) pontja); az opcionális adatok tekintetében – az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás (a GDPR 6. cikkének (1)(a) pontja).

7. SÜTIK ÉS HASONLÓ TECHNIKÁK

7.1. A sütik a Honlapon böngésző Felhasználó eszközén elhelyezett rövid szöveges fájlok. A sütik információkat gyűjtenek egy honlap használatának megkönnyítése céljából, pl. azzal, hogy emlékeznek a Felhasználó Honlapon tett látogatásaira és az általa ott végzett tevékenységekre.

„SZOLGÁLTATÁSI” SÜTIK

7.2. Az Adatkezelő elsősorban azért használ úgynevezett „szolgáltatási” sütiket, hogy elektronikus úton nyújtson szolgáltatásokat a Felhasználónak és javítsa az adott szolgáltatások minőségét. Ennek megfelelően az Adatkezelő és a nevében analitikai és statisztikai szolgáltatásokat nyújtó egyéb szervezetek információkat tárolnak vagy hozzáférést szereznek a már a Felhasználó távközlési végberendezésén (számítógépén, telefonján, tabletjén, stb.) tárolt információkhoz. A fenti célra használt süti fájlok a következő sütiket tartalmazzák:

7.2.1. a felhasználó által rögzített adatokat tároló, a munkamenet alatt tárolt sütik (munkamenet azonosítók) (angolul: user input cookies);

7.2.2. valamely munkamenet alatti hitelesítést igénylő szolgáltatásokhoz használt hitelesítési sütik (angolul: authentication cookies);

7.2.3. felhasználó-központú biztonsági sütik, pl. a hitelesítést érintő visszaélések felderítéséhez használt sütik (angolul: user centric security cookies);

7.2.4. a munkamenet idejére tárolt multimédia-lejátszó munkamenet-sütik (pl. flash player sütik) (angolul: multimedia player session cookies);

7.2.5. a munkamenet idejére vagy egy kicsit hosszabb időre tárolt, a felhasználói felület testreszabását segítő állandó munkamenet sütik (angolul: user interface customization cookies).

„MARKETING” SÜTIK

7.3. Az Adatkezelő és megbízható partnerei marketing célokra, pl. viselkedés alapú reklámoknak a Felhasználók számára történő küldésével kapcsolatban is használnak sütiket. E célból az Adatkezelő és megbízható partnerei információkat tárolnak vagy hozzáférést szereznek a már a Felhasználó távközlési végberendezésén (számítógépén, telefonján, tabletjén, stb.) tárolt információkhoz.

8. AZ ADATKEZELŐ PARTNEREI ÁLTAL ALKALMAZOTT ANALITIKAI ÉS MARKETING ESZKÖZÖK

8.1. Az Adatkezelő és megbízható partnerei különböző megoldásokat és eszközöket is alkalmaznak analitikai és marketing célokra. Az alábbiakban alapvető információk olvashatók ezekről az eszközökről. Az ezzel kapcsolatos részletes információk az egyes partnerek adatvédelmi szabályzatában találhatók.

GOOGLE ANALYTICS

8.2. A Google Analytics sütijeit a Google vállalat annak elemzésére alkalmazza, hogyan használja a Felhasználó a Honlapot, valamint a Honlap működéséről szóló statisztikák és jelentések összeállítására alkalmazza. A Google nem használja az összegyűjtött adatokat valamely Felhasználó azonosítására és nem kapcsol össze semmilyen információt ilyen azonosítás lehetővé tétele céljából. Az ezzel a szolgáltatással kapcsolatos adatgyűjtés köréről és szabályairól szóló részletes információk itt találhatók: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners .

GOOGLE ADS

8.3. A Google Ads olyan eszköz, mely lehetővé teszi az Adatkezelő által folytatott reklámkampányok hatékonyságának mérését, valamint az olyan adatok elemzését, mint pl. a kulcsszavak vagy az egyedi felhasználók száma. A Google Ads Platform lehetővé teszi, hogy a Honlapra régebben látogató személyek számára hirdetések jelenjenek meg. A Google által a fenti szolgáltatás körében végzett adatkezelésről szóló információk itt találhatók: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl .

FACEBOOK PIXELEK

8.4. A Facebook pixel olyan eszköz, mely lehetővé teszi az Adatkezelő által a Facebook felületén folytatott reklámkampányok hatékonyságának mérését. Az eszköz fejlett adatelemzést tesz lehetővé az Adatkezelő cselekményeinek a Facebook által ajánlott egyéb eszközök használatával együtt történő optimalizálására. A Facebook által végzett adatkezelésről szóló információk itt találhatók: https://pl-pl.facebook.com/help/443357099140264?helpref=about_content .

HOTJAR

8.5. A Hotjar olyan eszköz, mely lehetővé teszi az Adatkezelő számára, hogy a Felhasználók által a Honlapon végzett tevékenységeket elemezze, pl. kérdőívek vagy megelégedettségi felmérések, továbbá a Honlap bizonyos részeire kattintásokról szóló névtelen információgyűjtés segítségével. Az eszköz nem teszi lehetővé a Felhasználó azonosítását. A Hotjaron keresztül történő adatgyűjtésről és a deaktiválási folyamatról részletesebb információ itt található: https://www.hotjar.com/privacy .

GOOGLE TAG MANAGER (GOOGLE CÍMKEZELŐ)

8.6. A Google Tag Manager olyan eszköz, mely lehetővé teszi az Adatkezelő számára, hogy a Felhasználók által a Honlapon végzett tevékenységeket elemezze azzal, hogy lehetővé teszi az Adatkezelő által alkalmazott egyéb analitikai vagy marketing eszközök kezelését.

9. A SÜTIBEÁLLÍTÁSOK KEZELÉSE

9.1. A Felhasználó bármelyik pillanatban visszavonhatja a sütik adatgyűjtés céljából való használatához adott hozzájárulását, ideértve a Felhasználó eszközén tárolt adatokhoz való hozzáférés megszerzéséhez adott hozzájárulást.

9.2. A hozzájárulásra csak olyan sütik esetében van szükség, amelyek használata távközlési szolgáltatás nyújtásához szükséges (tartalom megjelenítése céljából történő adattovábbítás).

9.3. Az adatkezeléshez adott hozzájárulás a böngésző beállításain keresztül vonható vissza. Az erről a témáról szóló részletes információk az alábbi linkeken találhatók:

9.3.1. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

9.3.2. Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

9.3.3. Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

9.3.4. Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

9.3.5. Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB

9.4. A Felhasználó az alábbi linkeken található eszközök segítségével ellenőrizheti a használt böngészőre alkalmazott aktuális magánjellegű beállítások állapotát:

9.4.1. http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory

9.4.2. http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN

10. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK IDŐTARTAMA

10.1. Az Adatkezelő által végzett adatkezelés időtartama a nyújtott szolgáltatás típusától és az adatkezelés céljától függ. Elviekben az adatok kezelése a szolgáltatásnyújtás vagy a megrendelés teljesítésétől a hozzájárulás visszavonásának vagy az adatkezelés elleni tényleges tiltakozás időpontjáig tart azokban az esetekben, amikor az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke.

10.2. Az adatkezelés időtartama meghosszabbítható, ha az adatkezelésre esetleges igények elbírálása és érvényesítése vagy igényekkel szembeni védelem céljából van szükség, ezt követően csak akkor hosszabbítható meg, ha ezt a törvény előírja. Az adatkezelési idő lejárta után az adatok visszavonhatatlanul törlésre kerülnek és névtelenné válnak.

11. felhasználók jogai

11.1. A Felhasználónak jogában áll az adatok tartalmához hozzáférni és azok helyesbítését, törlését, kezelésének korlátozását kérni, megilleti őt az adathordozhatóságra való jog és az adatkezelés elleni tiltakozás joga, valamint az a jog, hogy panaszt nyújtson be a személyes adatok védelméért felelős felügyeleti hatósághoz.

11.2. Amennyiben a Felhasználó adatainak kezelése a Felhasználó hozzájárulásán alapul, a hozzájárulás az Adatkezelő megkeresésével vagy a Honlapon rendelkezésre álló funkciók igénybevételével bármikor visszavonható.

11.3. A Felhasználónak jogában áll a marketing célból történő adatkezelés ellen tiltakozni, ha az adatkezelésre az Adatkezelő jogos érdekével kapcsolatban kerül sor és – a Felhasználó adott helyzetével összefüggő okokból – más esetekben, amikor az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke (pl. analitikai és statisztikai célok teljesítésével kapcsolatban). A Honlapon található marketing hozzájárulások itt kezelhetők: https://gdpr.intercars.eu

11.4. A GDPR rendeletből származó jogokról több információ itt található: https://intercars.com.pl/pl/faq-rodo/ .

12. ADATOK CÍMZETTJEI

12.1. Szolgáltatásnyújtással kapcsolatban a személyes adatok külső szervezeteknek, különösen a Műhelyeknek kerülnek közlésre (a szolgáltatásnyújtáshoz szükséges körben, különösen előjegyzésekhez).

12.2. Amennyiben észrevételt tesz közzé a Honlapon, az észrevétel tartalmával együtt közzétételre kerülnek Felhasználó személyes adatai, például a műhely értékelése, a műhelyben tett látogatás napja, valamint más önkéntesen megadott adatok, ha azokat a Felhasználó megadja.

13. Az EGT-n kívülre történő adatTOVÁBBÍTÁS

13.1. A személyes adatok védelmének az Európai Gazdasági Térségen kívüli szintje eltér az európai jog által garantált szinttől. Ezért az Adatkezelő a személyes adatokat az EGT-n kívüli helyekre csak akkor továbbítja, ha ez szükséges és megfelelő védelmi szintet biztosít, főképpen:

13.1.1. a személyes adatok kezelőivel együttműködve azon államokban, melyek vonatkozásában az Európai Bizottság megfelelő döntése kiadásra került;

13.1.2. az Európai Bizottság által kiadott általános szerződési feltételek alkalmazásával;

13.1.3. a megfelelő felügyeleti hatóság által jóváhagyott kötelező erejű vállalati irányelvek alkalmazásával;

13.1.4. ha az adatok az USA-ba kerülnek – az Európai Bizottság által jóváhagyott, az Adatvédelmi Pajzs (angolul: Privacy Shield) programban részt vevő szervezetekkel együttműködve.

13.2. Az adatgyűjtési szakaszban az Adatkezelő mindig tájékoztatja a Felhasználót arról a szándékáról, hogy személyes adatokat továbbítson az EGT-n kívülre.

14. Kapcsolattartási adatok

14.1. Az Adatkezelővel e-mailen a [email protected] címen vagy az Inter Cars S.A., 02-903 Varsó, ul. Powsińska 64 postacímére küldött levélben lehet kapcsolatba lépni.

14.2. Az Adatkezelő Adatvédelmi Tisztviselőt bízott meg, akivel az [email protected] e-mail címen lehet kapcsolatba lépni a személyes adatok kezelését érintő minden kérdésben.

15. AZ ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

15.1. A szabályzatot folyamatosan ellenőrizzük és szükség esetén frissítjük.

15.2. A Szabályzat jelen verziója jóváhagyásra került és 2020. május 15-től érvényes.