A weboldal cookie-kat használ. Használatukról és a beállítások megváltoztatásáról többet megtudhat. A weboldal használatával hozzájárul a cookie-k használatához böngészője beállításai szerint. További információ: Adatkezelési nyilatkozat
  1. Kezdőlap
  2. Felhasználási feltételek

MOTOINTEGRATOR.COM FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

1. A TÁRSASÁG ADATAI

1.1. A jelen Feltételeket az Inter Cars S.A., varsói székhelyű (cím: 02-903 Varsó, ul. Powsińska 64), Lengyelország, a varsói Fővárosi Bíróság által a Nemzeti Cégjegyzék 13. Kereskedelmi Osztálya alatt vezetett cégjegyzékbe 0000008734 számon bejegyzett, 1181452946 adószámú, REGON 014992887 számú nemzeti cégjegyzékszámú társaság (melynek e-mail címe: [email protected] és honlapja a http://www.intercars.com.pl/ címen található) adta ki és alkalmazza.

1.2. A Felhasználó és minden egyéb személy a fenti 1.1. pontban meghatározott és az alábbi kapcsolattartási csatornák segítségével léphet kapcsolatba a Szolgáltatóval:

1.2.1. e-mail cím: [email protected]

1.2.2. honlap: https://mi.eu/pl/pl/s/kontakt,

1.2.3. telefon: +48 801 980 980,

1.2.4. telefon: +48 22 714 11 11.

1.3. A jelen Feltételek az elektronikus szolgáltatásnyújtást a 2002. július 18. keltű, IT szolgáltatások nyújtásáról szóló törvény 8. §-ában (2007. évi Jogi Közlöny, többször módosított 1219. tétel) foglalt körben szabályozzák.

1.4. A jelen Feltételekhez bárki ingyenesen hozzáférhet és elolvashatja.

2. MEGHATÁROZÁSOK

A jelen Feltételekben használt alábbi, nagy betűvel kezdődő nevek az alábbi jelentéssel bírnak:

2.1.Tőkecsoport”: az Inter Cars S.A. és minden olyan egyéb társaság, amelynek vonatkozásában az Inter Cars S.A. az 1994. szeptember 29. keltű Számviteli Törvény (2018. évi Jogi Közlöny, többször módosított 395. tétel) értelmében: (i) közvetlenül vagy (más közvetlen leányvállalatokon keresztül) közvetve ellenőrző szervezet, (ii) leányvállalat, (iii) kapcsolt vállalat, (iv) alárendelt vállalat.

2.2.Ügyfélszolgálat”: a Szolgáltató által üzemeltett és használt telefonos ügyfélkapcsolati központ, a személyzettel és műszaki infrastruktúrával együtt. Az Ügyfélszolgálat fő feladata a Felhasználóval történő kapcsolattartás az Előjegyzési Szolgáltatás teljesítésével kapcsolatban (pl. a Felhasználónak egy Autószervizben tett látogatásának napjáról és időpontjáról szóló megállapodás céljából).

2.3.Szerviz Értékelés”: a Felhasználó által az MI Szolgáltatás funkciói segítségével, a Feltételek 2.10. pontjának megfelelően az IT Rendszerbe benyújtott információk (észrevételek). Miután a Szolgáltató elfogadta azt, a Szerviz Értékelés megjelenik az MI Szolgáltatásban a „Szerviz Értékelések” részben azon Autószerviz alatt, amelyre vonatkozik – opcionálisan az Autószerviz válaszával együtt. A Szerviz Értékelést akkor lehet beküldeni az MI Szolgáltatásba, ha a Felhasználó megadja valamely személy teljes nevét, e-mail címét, telefonszámát, a jármű gyártmányát és modelljét, valamint az Autószervizben tett látogatás napját.

2.4.Fogyasztó”: a Polgári Törvénykönyvről szóló 1964. április 23. keltű törvény 221. §-ának (2017. évi Jogi Közlöny, többször módosított 459. tétel) meghatározása szerinti fogyasztó.

2.5.Feltételek”: a Szolgáltató által elkészített és alkalmazott jelen Feltételek.

2.6.MI Szolgáltatás”: IT Rendszer alapján működő webalapú szolgáltatás, Autószervizkereső funkcióval, melynek kezelése a www.motointegrator.com/hu/hu domain cím alatt történik, és amely ott érhető el

2.7.IT Rendszer”: a Szolgáltatónak a Szolgáltatások nyújtásához alkalmazott információs és kommunikációs technológia-alapú rendszere, az MI Szolgáltatás grafikus felhasználói felületeivel együtt.

2.8.Szerződés”: a Szolgáltató és a Felhasználó között a Feltételek szerint a Szolgáltatások nyújtására létrejött megállapodás. Amennyiben a Szerződést a Szolgáltató olyan Felhasználóval köti, aki Fogyasztónak minősül, a Szerződés formája és jellege a Fogyasztóvédelmi Törvény meghatározása szerinti távoli megállapodás.

2.9.Szolgáltatás”: a Feltételek 3.1. pontjában meghatározott MI Szolgáltatáson belül a Szolgáltató által az IT Rendszer segítségével nyújtott szolgáltatás.

2.10.Autószerviz Szolgáltatásai”: a Szolgáltató tudomása szerint egy adott Autószerviz által kínált, a Felhasználó számára teljesíthető szolgáltatások, amelyekről az MI Szolgáltatás ad tájékoztatást. Az Autószerviz Szolgáltatásairól szóló, az MI Szolgáltatáson belül bemutatott információk nem tekinthetők a Polgári Törvénykönyv (2017. évi Jogi Közlöny, többször módosított 459. tétel) szerinti ajánlatnak.

2.11. Szolgáltató” vagy “Társaság”: az Inter Cars S.A., varsói székhelyű (címe: 02-903 Varsó, ul. Powsińska 64), Lengyelország, a varsói Fővárosi Bíróság által a Nemzeti Cégjegyzék 13. Kereskedelmi Osztálya alatt vezetett cégjegyzékbe 0000008734 számon bejegyzett, 1181452946 adószámú, REGON 014992887 számú nemzeti cégjegyzékszámú társaság, melynek e-mail címe: [email protected] és honlapja a http://www.intercars.com.pl/ címen található. .

2.12.Fogyasztóvédelmi Törvény”: a fogyasztói jogokról szóló 2014. május 30. keltű törvény (2017. évi Jogi Közlöny, többször módosított 683. tétel).

2.13. “GDPR” - a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i európai parlamenti és tanácsi 2016/679/EU rendelet (Általános Adatvédelmi Rendelet).

2.14.Felhasználó”: az a szervezet, melynek a jogszabályoknak megfelelően és azokkal összhangban jogában áll Szerződést kötni, olyan szervezet, mely az MI Szolgáltatást bármilyen módon igénybe veszi és különösen az MI Szolgáltatás honlapját megjelenítő (meglátogató) szervezet. A félreértések elkerülése érdekében „Felhasználó” alatt főképpen az a személy értendő, aki Szerződést köt a Szolgáltatóval a Szolgáltatások nyújtására.

2.15.Autószerviz”: autójavító garázst üzemeltető vagy gépjárműipari (pl. autójavítási) szolgáltatásokat nyújtó harmadik személy, mely külön megállapodás alapján együttműködik a Szolgáltatóval vagy a Tőkecsoport egyik szervezetével. Az Autószervizek aktuális listája (jegyzéke) és azok címe az MI Szolgáltatásban ( www.motointegrator.com/hu/hu ) érhető el.

2.16.Autószerviz Adatlap”: az Autószervizről szóló adatok és információk gyűjteménye (ideértve az Autószerviz címét, egy adott Autószerviz kapcsolattartási adatait és a Szolgáltató legjobb tudomása szerint az Autószerviz által nyújtott Szolgáltatások díjairól szóló információkat, amennyiben a Felhasználó igénybe kívánja venni az Autószerviz Szolgáltatásait), melynek bemutatása az MI Szolgáltatás keretében történik. Az Autószerviz Adatlapja nem tekinthető a Polgári Törvénykönyv (2017. évi Jogi Közlöny, többször módosított 459. tétel) szerinti ajánlatnak.

3. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (A SZOLGÁLTATÁSOK TÍPUSAI ÉS KÖRE)

3.1. A Szolgáltató az MI Szolgáltatás keretében az alábbi Szolgáltatásokat nyújtja:

3.1.1. Webes Szolgáltatás: az MI Szolgáltatás honlapján általánosan elérhető adatok és információk – egy Felhasználó egyedi kérésére történő – átadására irányuló szolgáltatás, mely megjeleníti az MI Szolgáltatás honlapját egy meghatározott URL címen történő és lehetővé teszi Szerviz Értékelések hozzáadását és az MI Szolgáltatás IT mechanizmusának igénybevételét (MI Szolgáltatás funkciói). A Webes Szolgáltatás elsősorban az alábbi funkciókkal rendelkezik:

a) az MI Szolgáltatás általánosan rendelkezésre álló aloldalainak keresése és böngészése (azaz az MI Szolgáltatás olyan aloldalainak igénybevétele, melyekhez nincs szükség regisztrációra és bejelentkezésre)

b) az Autószerviz Adatlapjainak megtekintése, melyre az MI Szolgáltatás általánosan elérhető aloldalain van lehetőség

c) az MI Szolgáltatásnak az Előjegyzési Szolgáltatások megrendeléséhez alkalmazott IT mechanizmusainak rendelkezésre bocsátása

d) az MI Szolgáltatásban közzétett Szerviz Értékelések böngészése

e) Szerviz Értékelések hozzáadása az MI Szolgáltatás funkcióinak segítségével az MI Szolgáltatásban aló megjelenítés céljából az alábbi 3.10. pontban ismertetett szabályok szerint

3.1.2. Előjegyzési Szolgáltatás: olyan szolgáltatás, melyben a Szolgáltató tényleges lépéseket tesz a Felhasználónak egy Autószervizbe történő látogatásának előjegyzése céljából (azaz látogatást hoz létre a Felhasználó számára az Autószerviz telephelyén), különösen annak lehetővé tétele érdekében, hogy a Felhasználó egy kiválasztott Autószerviz Szolgáltatásához hozzájusson.

3.1.3. Promóciós Felület Szolgáltatás - az a funkció, amely az alkalmazáson belül egy külön online felületet tesz elérhetővé a külső partnerek számára, amelyet a saját maguk által vagy Szolgáltatóval együttműködve szervezett promóciók közzétételére használhatnak.

3.2. Az MI Szolgáltatás és/vagy a Szolgáltatások igénybevételével Ön tudomásul veszi a www.motointegrator.com/hu/hu/adatvedelmi-szabalyzat , oldalon elérhető Adatvédelmi Szabályzat meglétét, mely Adatvédelmi Szabályzat meghatározza és szabályozza a személyes adatoknak a Szolgáltató által történő felhasználását, kezelését és átadását.

3.3. A Webes Szolgáltatás bárki számára elérhető, nincs szükség az MI Szolgáltatásra történő regisztrációra. Mindegyik Felhasználó böngészhet az MI Szolgáltatás honlapjának általánosan elérhető oldalain.

3.4. Az Előjegyzési Szolgáltatás bárki számára elérhető, a jelen Feltételek 3.11. pontjától függően nincs szükség az MI Szolgáltatásra történő regisztrációra.

3.5. A Webes Szolgáltatásról szóló Szerződés nyílt végű és abban a pillanatban létrejön, amikor egy URL lekérdezés sikeres eredményekkel megjelenik a Felhasználó webes böngészőablakában, az MI Szolgáltatás bármelyik rendelkezésre álló oldala közül, vagy ha a Felhasználó bármilyen olyan linkre kattint, mely az MI Szolgáltatás Honlapjának bármely általánosan elérhető oldalára irányít (az MI Szolgáltatás meglátogatása). A Webes Szolgáltatásról szóló Szerződés megszűnik, amikor a Felhasználó kilép az MI Szolgáltatásból.

3.6. Az Előjegyzési Szolgáltatásokra vonatkozó Szolgáltatási Szerződés a jelen Feltételek 7. pontjában foglalt szabályokkal összhangban köthető és szüntethető meg.

3.7. A Szolgáltatások a Szolgáltatónak kötelezően járó díjfizetés nélkül állnak a Felhasználó rendelkezésére. Az internetes kapcsolat költségét a Felhasználó viseli, a Felhasználónak a távközlési vállalattal (internet-szolgáltatóval) kötött szerződésének megfelelően.

3.8. Szolgáltató közli, hogy nem kér a Felhasználótól semmilyen letétet ill. pénzügyi biztosítékot.

3.9. A Szolgáltató közli, hogy az MI Szolgáltatásban nincs e-bolt funkció, és a Szolgáltató nem értékesít semmilyen árut az MI Szolgáltatáson keresztül. A megjelenő „Látogasson el a boltba” cím csak egy külső szolgáltatásra mutató hiperlink. Az ilyen harmadik személy boltjában lévő áruk megvásárlása az adott boltot üzemeltető külső szervezet és annak felhasználója közötti külön megállapodás alapján történik anélkül, a Szolgáltató részt venne az adott megállapodás megkötésében. A Szolgáltató nem vonható felelősségre a fent említett harmadik személy e-boltjától származó információkért és annak tevékenységeiért.

3.10. A Webes Szolgáltatás részeként a Felhasználó az MI Szolgáltatás funkcióinak (az Autószerviz Adatlapján, az „Szerviz Értékelések” részben lévő űrlap) segítségével Szerviz Értékelést küldhet egy adott Autószervizről.

3.10.1. Ahhoz, hogy Szerviz Értékelést nyújtson be az MI Szolgáltatásba, a Felhasználó köteles:

a) egy Szerviz Értékelés lapot kitölteni, a személyes adatok megadásával, ideértve: a teljes nevet, az e-mail címet, a telefonszámot, a jármű gyártmányát és modelljét, az Autószervizben tett látogatás napját,

b) a Feltételeket elfogadni.

3.10.2. A Felhasználó által benyújtott Szerviz Értékeléseket a Szolgáltató ellenőrzi (elfogadja). A Szolgáltató közli, hogy nem foglalkozik az Szerviz Értékelések tartalmával, ugyanakkor fenntartja a jogot arra, hogy megtagadja valamely Szerviz Értékelés közzétételét, amennyiben annak tartalma jogszabályt sért, ellentétes a megállapított szokásokkal vagy sérti a Feltételeket. A Szolgáltató különösen megtagadhatja az olyan tartalom közzétételét, mely:

a) bármilyen módon ellentétes a társadalmi morállal és/vagy a jogszabályokkal és/vagy hatósági rendeletekkel

b) elősegíti az etnikum, vallás (hit) alapján történő diszkriminációt vagy fasizmusra, pornográfiára vonatkozó vagy általánosságban vulgárisnak vagy erőszakosnak tekinthető anyagokat tartalmaz

c) vallási meggyőződést sért vagy ellentétes a Feltételek 4.1. pontjában meghatározott előírásokkal

d) reklámtartalmat vagy más kereskedelmi anyagot tartalmaz

e) más honlapokra, különösen konkurens szolgáltatásokra mutató linkeket tartalmaz

f) személyes adatokat, kapcsolattartási adatokat tartalmaz vagy más szervezetek címeit tartalmazza

g) nincs összefüggésben az ismertetett Autószervizzel

h) levélszemét

i) oly módon készült, hogy szándékosan ellentmond a nyelvtani és helyesírási szabályoknak vagy kifejezetten olvashatatlan.

j) Műhelylátogatásonként legfeljebb egy véleményt lehet hozzáadni. Ugyanazon műhelyhez, minden további visszajelzés érvénytelennek fog minősülni.

3.10.3. Az Szerviz Értékelés ellenőrzésének érdekében a Szolgáltató a Felhasználó által az Szerviz Értékelés lapon megadott felhasználói e-mail cím vagy telefonszám segítségével léphet kapcsolatba a Felhasználóval.

3.10.4. Valamely konkrét Szerviz Értékelésnek a Szolgáltató által történő kedvező elbírálása (elfogadása) esetén az Szerviz Értékelés megjelenik az MI Szolgáltatásban, egy Autószerviz Adatlapjában (az „Szerviz Értékelések” fejezetben).

Valamely konkrét Szerviz Értékelés kedvezőtlen elbírálása (elutasítása) esetén a Szolgáltató tájékoztatja erről a Felhasználót azzal, hogy e-mailt küld az Szerviz Értékelés lapon megadott címre, természetesen csak akkor, ha a Felhasználó nem iratkozott le az ilyen értesítés fogadásáról. Amennyiben a Felhasználó leiratkozik az ilyen értesítés fogadásáról, a Szolgáltató nem köteles a Felhasználót értesíteni a fent említett kedvezőtlen elbírálásról, azaz az adott Szerviz Értékelés elutasításáról.

3.10.5. A Szolgáltató lehetővé teszi az Autószerviz számára, hogy reagáljon a Felhasználó által benyújtott Szerviz Értékelésre. E célból az Szerviz Értékelésben foglalt Autószerviz a közzététel előtt megkapja az Szerviz Értékelés tartalmát.

3.10.6. Az Autószerviznek az Szerviz Értékelésben látható értékelése a Felhasználó által az Szerviz Értékelés lapon megadott értékelések alapján kiszámított középérték. A középérték figyelembe veszi: az Autószervizben tett látogatás során kapott általános benyomást, a szolgáltatás minőségét, a pontosságot, a költségbecslés betartását, a rendet és az esztétikai megjelenést.

3.10.7. A Szolgáltató közli, hogy az MI Szolgáltatásba benyújtott Szerviz Értékelésben nyilvánosan látható: a Felhasználó által az Szerviz Értékelés lapon megadott vezetéknév, a gépkocsi gyártmánya és modellje, a közzététel napja és (adott esetben) az Autószerviz válasza.

3.10.8. Az Szerviz Értékelés elküldésével – a www.motointegrator.com/hu/hu/adatvedelmi-szabalyzat oldalon elérhető Adatvédelmi Szabályzatnak és az alkalmazandó szabályozásnak megfelelően – a Felhasználó hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy:

a) egy személy e-mail címe és telefonszáma marketing célokból elérhető legyen a Tőkecsoport más vállalatai számára;

b) egy személy e-mail címe és telefonszáma az együttműködő szervezetek marketing céljaihoz elérhető legyen a Tőkecsoport más vállalatai számára;

c) a Szolgáltatótól és a Tőkecsoport más szervezeteitől a fenti szervezetekre és a Tőkecsoporttal együttműködő szervezetekre vonatkozó kereskedelmi információkat kapjon e-mail címére;

d) a Szolgáltatótól és a Tőkecsoport más szervezeteitől a fenti szervezetekre és a Tőkecsoporttal együttműködő szervezetekre vonatkozó kereskedelmi információkat kapjon telefonon.

3.10.9. Szolgáltató közli, hogy az Szerviz Értékelés lapon beküldött adatokat, ideértve a GDPR 4. cikke szerinti személyes adatokat, a Szolgáltató azok hitelességének ellenőrzése céljából kezelje.

Ezek az adatok – a megadott kapcsolattartási adatok kivételével – megadhatók egy Autószerviz mint személyes adatok címzettje számára annak ellenőrzése céljából, hogy valamely Szerviz Értékelés a www.motointegrator.com/hu/hu/adatvedelmi-szabalyzat oldalon elérhető Adatvédelmi Szabályzatban foglaltak szerint ténylegesen egy valós látogatásra vonatkozik-e.

3.11. Az Előjegyzési Szolgáltatás és az Szerviz Értékelés benyújtásának funkciója esetleg nem érhető el egy adott ország területén található Autószervizzel kapcsolatban. A jelen Feltételek olyan terjedelemre vonatkoznak, amelyben a Szolgáltatásokat/funkciókat egy adott ország területén található Autószervizzel kapcsolatban ajánljuk a Felhasználóknak.

4. ILLEGÁLIS TARTALOM BENYÚJTÁSÁNAK TILALMA

4.1. A Szolgáltatások igénybevétele során a Felhasználó nem adhat át illegális tartalmakat, különösen amelyek:

4.1.1. sértik más emberek jogait, különösen vagyoni vagy szermélyes szerzői jogait, kereskedelmi titkokat, ipari tulajdonjogokat, valamint mások személyiségi jogait sértenek,

4.1.2. radikális társadalmi hozzáállásokat, különösen mindenféle nem, kor, fogyatékosság, faj, vallás, nemzetiség, politikai vagy társadalmi meggyőződés, szakszervezethez való csatlakozás, etnikai származás, hit vagy szexualitás alapján történő diszkriminációt támogatnak vagy közvetítenek,

4.1.3. bűncselekmény elkövetésére hívnak fel,

4.1.4. sértik az érvényben lévő jogszabályokat.

4.2. A Felhasználó – amennyiben arról értesül, hogy az MI Szolgáltatás bármely tartalma nem felel meg az érvényben lévő jogszabályoknak vagy a Szolgáltatás Feltételeinek – tájékoztathatja erről a Szolgáltatót, különösen úgy, hogy üzenetet küld a következő e-mail címre: [email protected]

4.3. Amennyiben a Szolgáltató hivatalos értesítést vagy hiteles információt kap arról, hogy valamely Felhasználó által közzétett üzenet tartalma illegális, a Szolgáltatónak jogában áll a fent meghatározott tartalmakhoz való hozzáférést letiltani.

4.4. A Felhasználónak nem szabad az MI Szolgáltatást és a Szolgáltatásokat oly módon igénybe vennie, mely bármilyen zavarhoz vezethet az IT Rendszer vagy bármely elemének működésében.

5. MŰSZAKI FELTÉTELEK ÉS KOCKÁZATOK

5.1. A Szolgáltatások, ideértve magának az MI Szolgáltatásnak a használatát, csak működő internetkapcsolat és az alábbi minimumkövetelményeknek megfelelő IT rendszer megléte esetén lehetséges:

5.1.1. megfelelően konfigurált webes böngésző, mely kompatibilis a Microsoft Internet Explorer standard 8.0 vagy újabb verziójával, a Firefox 26. vagy újabb verziójával, a Chrome 27. vagy újabb ill. a Mac OS X Safari 8.0 vagy újabb verziójával,

5.1.2. az eszköznek olyan engedélyezett sütikkel kell rendelkeznie, melyek elfogadják a Java Script nyelv opcióját és aktív értelmezését.

5.2. Az 5.1. pont megoldásai olyan műszaki paramétereket határoznak meg, melyek a Szolgáltató által használt IT rendszer megfelelő működéséhez szükségesek.

5.3. A Szolgáltató közli, hogy amennyiben a Felhasználó a fenti műszaki minimumkövetelményeknek nem tesz eleget, a Szolgáltatások használata esetleg nem lehetséges, akadályozott vagy az MI Szolgáltatás esetleg nem megfelelően vagy egyáltalán nem működik.

5.4. A Felhasználó számítógépén süti fájlok kerülnek elhelyezésre a platform Szolgáltatásainak igénybevétele alatt. Erre csak a Felhasználó egyértelmű hozzájárulásával kerülhet sor, mely elsősorban a böngésző megfelelő beállításaival érhető el.

5.5. Az MI Szolgáltatás által használt süti fájlokról bővebb információ a www.motointegrator.com/hu/hu/adatvedelmi-szabalyzat oldalon található.

5.6. A Szolgáltatások nyújtásáról szóló Szerződés ellenőrzése céljából az adatok tárolása a Szolgáltató szerverein lévő adatbázisban történik, a Feltételek elfogadásáról szóló információval együtt.

5.7. A Szolgáltató az alábbi módszereket és technikai eszközöket alkalmazza a Feltételek 7.4. pontjában (Szerződéskötés Előjegyzési Szolgáltatások nyújtására) ismertetett szerződés űrlapján rögzített adatokban előforduló hibák észleléséhez:

5.7.1. a bevitt adatok ellenőrzése,

5.7.2. automatikus adatkitöltési mechanizmus.

5.8. A Szolgáltatások teljesítéséről megkötött Szerződés tartalmának visszaigazolása, védelme és rendelkezésre bocsátása:

5.8.1. a szerződés tartalmának bemutatása az MI Szolgáltatásban a www.motointegrator.com/hu/hu/felhasznalasi-feltetelek , oldalon,

5.8.2. annak ellenőrzése, hogy a Felhasználó elolvasta a Feltételeket.

5.9. A Szolgáltató közli, hogy a Szolgáltatások igénybevétele azzal a kockázattal és lehetőséggel jár, hogy megállapításra kerül a rejtjelező rendszer gyengesége és előfordulhat a védett IT rendszernek a személyes vagy egyéb adatok megszerzése céljával történő feltörése.

6. A SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁS

6.1. A Fogyasztónak minősülő Felhasználónak jogában áll a Szolgáltatási Szerződéstől Webes Szolgáltatások és Előjegyzési Szolgáltatások esetén a Szerződéstől számított 14 napon belül, indokolási kötelezettség nélkül elállni. A határidő betartása érdekében elegendő a határidő előtt egy megfelelő nyilatkozatot beküldeni.

6.2. A határidő meghatározása a Webes Szolgáltatási Szerződés vagy az Előjegyzési Szolgáltatási Szerződés megkötésének időpontjában történik – a megkötés időpontjától számított tizennégy nap.

6.3. Az elállás végrehajtása érdekében a Felhasználó köteles a Szolgáltatót egyértelmű (pl. e-mailen vagy postán küldött) nyilatkozat formájában értesíteni, ha valaki úgy dönt, hogy eláll a Szerződéstől.

6.4. A Szolgáltató a Szerződéstől való elállásról a Webes Szolgáltatási Szerződés vagy az Előjegyzési Szolgáltatási Szerződés esetében a Fogyasztóvédelmi Törvény 2. sz. függelékében meghatározott minta űrlapon nyilatkozhat.

6.5. Amennyiben a Felhasználó elektronikus úton küldi el a Webes Szolgáltatási Szerződéstől vagy az Előjegyzési Szolgáltatási Szerződéstől való elállásra vonatkozó nyilatkozatot, a Szolgáltató haladéktalanul elektronikus levelet küld a Felhasználónak a kézhezvétel visszaigazolásaként.

6.6. A Webes Szolgáltatási Szerződéstől vagy az Előjegyzési Szolgáltatási Szerződéstől való elállás esetén az adott Szerződés úgy tekintendő, hogy nem is kötötték azt meg.

6.7. A fenti 6.1 – 6.6 pontokban foglaltak kizárólag olyan Felhasználókra vonatkoznak, akik Fogyasztóként eljárva (azaz Fogyasztónak minősülő Felhasználóként) Webes Szolgáltatási Szerződést vagy Előjegyzési Szolgáltatási Szerződést kötöttek.

7. ELŐJEGYZÉSI SZOLGÁLTATÁS

7.1. Az Autószervizek aktuális listája itt található: www.motointegrator.com/hu/hu

7.2. A Webes Szolgáltatások igénybevételével a Felhasználó böngészni tud az Autószerviz Adatlapai között.

7.3. Az Előjegyzési Szolgáltatási Szerződés részeként a Felhasználó az alábbiakban ismertetett szabályok szerint előjegyezheti az Autószervizek Szolgáltatásait.

7.4. A Szolgáltató és a Felhasználó közötti, az Előjegyzési Szolgáltatások teljesítésére szóló Szerződés megkötése az alábbi eljárásoknak megfelelően történik:

7.4.1. ha a Felhasználó az Előjegyzési Szolgáltatásokat egy Autószerviz Szolgáltatásának megrendelésére szeretné igénybe venni (pl. egy Autószervizben történő látogatás előjegyzésére az Autószerviz Szolgáltatásainak lehetővé tétele céljából):

a) a Felhasználónak az MI Szolgáltatás azon aloldalára kell mennie, mely a „Látogatás előjegyzése” gombot tartalmazza, ezután arra kattintva megkezdődik az Autószerviz Szolgáltatásainak előjegyzése (azaz az Előjegyzési Szolgáltatási Szerződés megkötése);

b) a Felhasználó az MI Szolgáltatás funkcióin belül (más aloldalakon):

i. kiválasztja egy Autószerviznek a kiválasztott Autószervizben igénybe venni kívánt Szolgáltatását vagy közli, hogy egy problémát diagnosztizálni kell,

ii. kiválaszt egy Autószervizt (konkrét helyen lévő Autószervizt), ahol a látogatást le kell bonyolítani,

iii. megadja egy személy kapcsolattartási adatait, többek között e-mail címét és telefonszámát,

iv. opcionálisan: megadja a gyártmányt és modellt, a jármű gyártási idejét és a látogatás javasolt (a Felhasználó számára elfogadható) napját és idejét, amikor a Felhasználó az Autószervizbe szeretne látogatni, a vezeték- és utónevet, valamint további megjegyzéseket tehet;

c) a Felhasználó hozzájárulást adhat ahhoz, hogy:

i. egy személy e-mail címe és telefonszáma marketing célokból elérhető legyen a Tőkecsoport más vállalatai számára;

ii. egy személy e-mail címe és telefonszáma az együttműködő szervezetek marketing céljaihoz elérhető legyen a Tőkecsoport más vállalatai számára;

iii. a Szolgáltatótól és a Tőkecsoport más szervezeteitől a fenti szervezetekre és a Tőkecsoporttal együttműködő szervezetekre vonatkozó kereskedelmi információkat kapjon e-mail címére;

iv. a Szolgáltatótól és a Tőkecsoport más szervezeteitől a fenti szervezetekre és a Tőkecsoporttal együttműködő szervezetekre vonatkozó kereskedelmi információkat kapjon telefonon;

d) a Felhasználó az MI Szolgáltatás aloldalon lévő jelölőnégyzet bejelölésével igazolja, hogy elolvasta és tudomásul vette a Feltételeket, valamint hozzájárulását adja a Feltételek tartalmához. A Felhasználó hozzájárulásának elmaradása esetén nem lehetséges az Előjegyzési Szolgáltatások folytatása és érvényes Előjegyzési Szolgáltatási Szerződés megkötése;

e) a Felhasználó kapcsolati űrlapot küld a megfelelő gombra kattintva. A kapcsolati űrlapnak a Szolgáltató számára történő elküldésével a Felhasználó a Feltételeknek megfelelően megrendeli az Előjegyzési Szolgáltatásokat. A kapcsolati űrlapnak a Szolgáltató számára történő elküldésének pillanatában létrejön a Szolgáltató és a Felhasználó közötti Előjegyzési Szolgáltatási Szerződés.

7.5. Az Előjegyzési Szerződés tárgya, ideértve a Szolgáltató által végzett konkrét tevékenységek körét, amennyiben a Felhasználó rögzíti egy Autószerviz Szolgáltatásának előjegyzésére vonatkozó igényét (azaz látogatást tesz egy adott Autószervizben, hogy igénybe tudja venni egy adott Autószerviz Szolgáltatását), mindig tényleges tevékenységeket foglal magában, melyek célja, hogy a Felhasználó látogatást tehessen a Felhasználó által kiválasztott Autószervizben. A Szolgáltató a fenti tevékenységek keretében megküldi a Felhasználó kapcsolattartási és személyes adatait az Autószerviznek, a Felhasználó által az Előjegyzési Szolgáltatások űrlapján átadott adatokat, a Személyes Adatvédelmi Törvény szerinti személyes adatokkal együtt. A Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait a www.motointegrator.com/hu/hu/adatvedelmi-szabalyzat oldalon elérhető Adatvédelmi Szabályzatban foglalt szabályoknak megfelelően küldi meg az Autószerviznek.

7.6. Az Előjegyzési Szolgáltatás teljesítésének részeként a Ügyfélszolgálat kapcsolatba léphet a Felhasználóval, a Felhasználó pedig kapcsolatba léphet a Ügyfélszolgálat-nal információk vagy észrevételek továbbítása (pl. a látogatás idejének és időpontjának visszaigazolása, stb.) céljából.

7.7. A Szolgáltató közli, hogy:

7.8.1. nem vállal garanciát arra, hogy a kiválasztott Autószerviz ténylegesen teljesíti a kiválasztott Szolgáltatásokat, és a Felhasználó számára teljesítésre kerülhetnek az adott Autószerviz Szolgáltatásai az MI Szolgáltatásban bemutatott feltételekkel (ideértve az Autószerviz Szolgáltatásainak az MI Szolgáltatásban ajánlott árát),

7.8.2. nem vállal semmilyen kötelezettséget az Autószerviz nevében, nem köt szerződéseket az Autószerviz nevében, illetve nem garantálja a Felhasználónak, hogy az Autószerviz a Felhasználó javára bármilyen szolgáltatást teljesít.

7.8. A Szolgáltató közli, hogy nem vonható felelősségre az Autószerviz tevékenységeiért vagy tevékenységeinek megszüntetéséért, illetve azért, hogy az Autószerviz nem nyújt semmilyen szolgáltatást.

7.9. A Szolgáltató nem garantálja, hogy a Felhasználó számára teljesítésre kerülhetnek a kiválasztott Autószerviz Szolgáltatásai az MI Szolgáltatásban bemutatott feltételekkel (ideértve az Autószerviz Szolgáltatásainak az MI Szolgáltatásban ajánlott árát). A Szolgáltató köteles a legnagyobb szakmai gondosságot tanúsítani annak biztosítása érdekében, hogy az MI Szolgáltatásban az Autószerviz Szolgáltatásaira vonatkozóan bemutatott információk naprakészek és pontosak legyenek.

7.10. Az, hogy a Felhasználó igénybe veszi az Előjegyzési Szolgáltatásokat, nem eredményezi bármely Autószerviz Szolgáltatásaira vonatkozó szerződés megkötését a Felhasználó és az Autószerviz ill. a Szolgáltató között (azaz a Felhasználó által a kapcsolati lapon felsorolt szolgáltatásokról szóló szerződés megkötését).

7.11. Azzal, hogy a Felhasználó igénybe veszi az Előjegyzési Szolgáltatásokat (látogatást tesz egy Autószervizben), a Felhasználó nem köteles az Autószerviz által nyújtott szolgáltatásokat is igénybe venni, ill. az Autószervizzel bármilyen szerződést kötni.

7.12. Az Autószerviz Szolgáltatásait egy konkrét Autószerviz kínálja az Autószerviz és a Felhasználó közötti külön megállapodás alapján.

8. SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁSRA VONATKOZÓ IGÉNYEK

8.1. A Felhasználónak jogában áll a Szolgáltató által teljesített Szolgáltatásokkal kapcsolatban igényt támasztani.

8.2. Az igény bármilyen formában kézbesíthető a Szolgáltatónak, ideértve az alábbiakat:

8.2.1. elküldheti a Szolgáltatónak a Feltételek 1.2.1. pontjában foglalt e-mail címére,

8.2.2. írásban átadhatja a Szolgáltatónak, pl. futárral vagy postán elküldheti a Szolgáltatónak a Feltételekben meghatározott kézbesítési címére, vagy személyesen kézbesítheti a Szolgáltatónak a Feltételek 1.1. pontjában meghatározott székhelyére.

8.3. Az igénynek tartalmaznia kell legalább az igényt támasztó személy teljes nevét és az igény indokolását.

8.4. A Szolgáltató a kézhezvételtől számított 30 (harminc) napon belül köteles az igénnyel foglalkozni.

8.5. A Szolgáltató az igény elbírálása után késedelem nélkül, de legkésőbb a fenti 8.4. pontban meghatározott határidőn belül köteles az igényre választ küldeni a Felhasználónak. A választ a Felhasználónak az igényben megadott e-mail címére vagy kézbesítési címére kell küldeni. Amennyiben az igény nem tartalmaz olyan adatokat, melyek lehetővé teszik az igényre adott válasznak a Felhasználó részére történő elküldését, meg kell várni, míg a Felhasználó személyesen átveszi azt a Szolgáltató székhelyén, a Feltételek 1.1. pontban meghatározott címen.

9. PROMÓCIÓS FELÜLET SZOLGÁLTATÁS

9.1 A Promóciós Felület Szolgáltatás körébe tartozik a gépjárműpiaccal kapcsolatos árukat és szolgáltatásokat kínáló külső partnerek által szervezett promóciók közzétételének lehetősége.

9.2.Szolgáltató online közzéteszi a külső partnerek által szervezett aktuális promóciós tevékenységekkel kapcsolatos információkat, különösen a következőkben felsorolt akciókat:

9.2.1. korlátozott ideig vagy korlátozott mennyiségben rendelkezésre álló, kedvezményes áron vagy kedvezményes feltételek mellett kínált szolgáltatás vagy termék

9.2.2. árengedmények, ingyenes vagy kedvezményes árú kiegészítő szolgáltatások

9.2.3. a fő szolgáltatáshoz vagy termékhez kínált ingyenes termékek vagy szolgáltatások

9.3 A szolgáltatás lehetővé teszi a felhasználó átirányítását közvetlenül egy külső partner weboldalára (a promóció megrendelőlapon megadottak szerint), vagy pedig közvetlenül a Promóciós Felületen tesz közzé minden információt, például kedvezménykódokat és feltételeket.

9.4. Azzal kapcsolatos kétség esetén, hogy ki a szervező fél, feltételezendő, hogy a Szolgáltató nem szervezője vagy társszervezője a Promóciós Felületen közzétett promócióknak, így minden kérdést és igényt a promóció szervezőjéhez kell intézni.

10. BÍRÓSÁGON KÍVÜLI VITARENDEZÉS

10.1. Annak a Felhasználónak, aki Fogyasztóként kötött Szerződést, jogában áll az igények rendezésére és érvényesítésére bíróságon kívüli megoldást alkalmazni. A Fogyasztó közvetítést vagy békés bírósági utat vehet igénybe. A Szolgáltató közli, hogy a Fogyasztó kérelmet nyújthat be valamely vitának a kereskedelmi felügyelet regionális felügyelője által üzemeltetett békés fogyasztói bíróság által történő rendezésére, vagy kérelmezheti a kereskedelmi felügyelet regionális felügyelője által történő közvetítés megkezdését. A Regionális Kereskedelmi Felügyelet által alkalmazott békés vitarendezési eljárások a székhelyeken és a Regionális Felügyelet Regionális Felügyelőségeinek honlapjain érhetők el. Igények bíróságon kívüli rendezési módjairól bővebb információ a Verseny- és Fogyasztóvédelmi Hivatal honlapján található ( www.uokik.gov.pl). A Lengyel Köztársaságon kívüli országokban a Fogyasztók kérelmet nyújthatnak be az adott országban illetékes hatóság által történő rendezésre, mely a fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló 2013. május 21-i 2013/11/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti alternatív vitarendezési fórum (ADR).

10.2. A Felhasználó a Fogyasztónak minősülő Felhasználó és a Szolgáltató közötti minden vitát – amennyiben az MI Szolgáltatás igénybevételéből származik – úgy is bejelentheti, hogy a http://ec.europa.eu/consumers/odr/ (az ODR platformra mutató link az MI Szolgáltatás aloldalain található) elérhető online vitarendezési (ODR - Online Dispute Resolution) platform segítségével kívánja a vitát rendezni. A Fogyasztónak minősülő Felhasználónak jogában áll, de nem köteles az ODR platformot igénybe venni, melyre a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet jogi rendelkezéseinek megfelelően kerül sor.

11. A SZOLGÁLTATÓ FELELŐSSÉGÉNEK KORLÁTOZÁSA A VÁLLALKOZÓVAL SZEMBEN

11.1. Amennyiben a Szolgáltató a Felhasználóval mint szerződő vállalkozóval Szerződést köt a Szolgáltatások nyújtására, a Szolgáltató teljes felelőssége az adott Szerződéssel kapcsolatban 5.000 PLN (ötezer PLN) összegre korlátozódik, kivéve, ha bizonyos kötelező jogi rendelkezések nem rendelkeznek másként.

11.2. A Szolgáltató felelősségének a fenti 10.1. pontban meghatározott korlátozása nem vonatkozik a vállalkozónak minősülő Felhasználó által szándékosan okozott károkra és azokra az esetekre, amikor kifejezetten kötelező jogi rendelkezések miatt a Szolgáltató felelősségének korlátozása nem lehetséges.

11.3. Az értelmezésből származó kétségek elkerülése érdekében a Szolgáltató közli, hogy a fenti 10.1 – 10.2 pontban foglaltak nem érvényesek a Szolgáltató és a Fogyasztóként eljáró Felhasználó közötti szolgáltatási Szerződésekre.

12. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

12.1. A Feltételek 2020. május 15-én lépnek hatályba.

12.2. A jelen Feltételek alapján alkalmazandó jog a Lengyel Köztársaság joga, a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló 2008. június 17-i 593/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (Róma I.) 6. cikke 2. bekezdésének csorbítása nélkül, mely szerint a jogválasztás nem eredményezheti azt, hogy a fogyasztót megfosztják azon ország jogának kötelező szabályai által biztosított védelemtől, ahol szokásos tartózkodási helye található, amennyiben a szakember kereskedelmi vagy szakmai tevékenységeit ebben az országban végzi vagy ide irányítja, és a szerződés ilyen tevékenységek körébe tartozik.

12.3. A jelen Feltételek alapján kötött szerződések szerinti vita esetén a vitát a Vállalkozó székhelyén illetékes bíróság rendezi, a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló 2012. december 12-i 1215/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 18. cikkének csorbítása nélkül, mely szerint a Fogyasztó a másik szerződő fél ellen annak a tagállamnak a bíróságai előtt is indíthat eljárást, ahol a fogyasztó székhellyel rendelkezik.

12.4. A Szolgáltatónak jogában áll a Feltételeket megváltoztatni, amennyiben az alábbiakban felsorolt fontos okok merülnek fel:

12.4.1. a Feltételeket az MI Szolgáltatás tevékenységeinek részeként nyújtott Szolgáltatásokra vonatkozó érvényben lévő jogszabályokhoz kell igazítani,

12.4.2. a Szolgáltató üzleti tevékenységét a jogosult nemzeti közigazgatási, helyi közigazgatási vagy bírósági szervek ajánlásaihoz (rendeleteihez, ítéleteihez, irányelveihez) és határozataihoz kell igazítani,

12.4.3. az MI Szolgáltatás funkcióinak fejlesztése vagy módosítása, különösen új Szolgáltatások bevezetése vagy a meglévő Szolgáltatások terjedelmének megváltoztatása,

12.4.4. a Szolgáltatásokért járó díjak bevezetése,

12.4.5. a Szolgáltató üzleti tevékenysége terjedelmének vagy jellegének megváltoztatása,

12.4.6. a Szolgáltatások nyújtását érintő műszaki feltételek megváltozása, az IT rendszer azon műszaki paramétereinek megváltoztatása, amelyekkel a Felhasználónak rendelkeznie kell a Szolgáltatások igénybevételéhez,

12.4.7. a Feltételeket a Szolgáltatások nyújtásához kapcsolódó legjobb gyakorlathoz kell igazítani, ideértve a Felhasználók jogainak védelmére vonatkozó legjobb gyakorlatokat,

12.4.8. a Feltételekben előforduló esetleges nyilvánvaló írásbeli hibákat ki kell javítani,

12.4.9. a Szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó új kockázatok és veszélyek felmerülése, az ilyen kockázatok vagy veszélyek megváltozása vagy a Szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó kockázatok és veszélyek eltűnése (kiküszöbölése),

12.4.10. az elektronikus címek megváltozása, ideértve a Feltételekben lévő hiperlinkeket,

12.4.11. a Feltételek 7.4. pontjában (Szerződéskötés Előjegyzési Szolgáltatások nyújtására) ismertetett szerződés űrlapján rögzített adatokban előforduló hibák észleléséhez alkalmazott, a Feltételekben ismertetett módszerekben és technikai eszközökben bekövetkezett változások,

12.4.12. konkrét Szolgáltatások teljesítésére kötött Szerződés tartalmának igazolására, védelmére és rendelkezésre bocsátására szolgáló módszerekben és technikai eszközökben bekövetkező változások,

12.4.13. a Szolgáltatónak a Feltételekben meghatározott adataiban bekövetkező változások, ideértve a nevet, telefonszámokat és e-mail címeket.

12.5. A Szolgáltató köteles a Feltételekben bekövetkező változtatásokról a Honlapján tájékoztatást nyújtani.