Fuel system cleaning

Fuel system cleaning

Kuro sistema susideda iš daug tikslumo reikalaujančių dalių, tokių kaip kuro siurblys ar kuro purkštukai. Laikui bėgant, kuro sistema užsiteršia, o užsiteršus sistemai, galime sulaukti rimtų gedimų. Todėl reikėtų savo automobilio kuro sistemą reguliariai valyti. Valymas gali būti atliekamas specialiu kuro sistemos plovimo įrenginiu. Taip pat galite naudoti ir specialius degalų priedus, kurie padės pašalinti vandenį iš sistemos. Dažniausiai kuro sistema yra valoma po to, kai į kuro sistemą įpilamas ne tos rūšies kuras (pvz. į benzininį variklį įpilama dyzelio arba atvirkščiai). Jei taip nutinka, jūs turėtumėte nedelsiant kreiptis į artimiausią automobilių servisą. Kuro sistema turi būti išvaloma prieš tai, kaip netinkamas kuras patenks į kuro siurblį ar purkštukus.

Tips

  • Repairing or replacing the fuel system components may be very costly
  • If you happen to put a wrong fuel type into your car, go to the nearby garage immediately to have the fuel system cleaned
  • Putting special, proven additives into the system on a regular basis will help you keep the system in a good condition

Scope of services

  • Disconnecting the fuel tank from the fuel system
  • Flushing the fuel tank
  • Connecting a flushing device to the fuel system
  • Flushing the system with a special agent
  • Sucking the wash out of the system
  • Reassembling the fuel system
  • Bleeding the system

Find a car workshop

Check out our workshops that offer the service fuel system cleaning in some of the biggest cities in your country

Additional info about the service

Prastos kokybės kuras bei rūdžių nuosėdos, atsirandančios nuo bako sienelių, gali sukelti kuro sistemos užteršimą. Nuosėdos gali sukelti kuro siurblio darbo sutrikimus, filtro bei purkštukų užkimšimą.

Jeigu atsitiktų taip, kad per klaidą įsipylėte prastos kokybės kuro ar žinote, kad jūsų automobilio kuro sistema seniai nevalyta ir gali būti užsiteršta, kuro sistemą turėtumėte išvalyti. Kuro sistemos valymas reikalauja kuro žarnelių atjungimo ir kuro bako bei pačios kuro sistemos praplovimo specialiai tam skirta chemija. Ta pati procedūra turėtų būti taikoma ir kuro purkštukams bei visai įpurškimo sistemai.

Specialaus kuro sistemos valymo įrenginio pajungimas palengvins ir automatizuos jūsų automobilio kuro sistemos valymą. Po prijungimo jis užpildo kuro sistemą specialiu skysčiu, kuris cirkuliuoja kuro sistemoje, o paskui yra išsiurbiamas. Po valymo sistema turėtų būti pripilama kuro bei iš jos išleistas oras. Po visų darbų turėtų būti užvedamas variklis.

Kai į kuro baką pilate kurą, kartu galite įpilti ir kuro priedų, kurie padės iš kuro bako pašalinti vandenį ir neleis kuro bako sienelėms rūdyti.

The site uses cookies. Learn more about how to use them and change your settings. By using this site you agree to use cookies in accordance with your current browser settings. More information in our privacy policy.