Radiatoriaus ventiliatoriaus keitimas

Radiatoriaus ventiliatoriaus keitimas

Radiatoriaus ventiliatorius pučia oro srautą per radiatorių ir sumažina aušinimo skysčio temperatūrą, automobiliui stovint vietoje (pvz. automobilių spūstyje). Sugedęs ventiliatorius turėtų būti pakeistas kaip įmanoma greičiau. Priešingu atveju,variklis bus tinkamai neaušinamas ir gali perkaisti. Neveikiantis ventiliatorius, gali sugadinti radiatorių bei kitus įrenginius. Ventiliatoriaus keitimo sunkumas priklauso nuo to, kaip ventiliatorius prijungtas bei koks prie jo yra priėjimas. Kai kuruose automobiliuose tam, kad pakeisti ventiliatorių, reikia nuimti priekinius žibintus bei bamperį.

service info

Patarimai

  • Jeigu ventiliatorius sugenda, padidinkite salono šildytuvo temperatūrą iki maksimumo, pasirinkite didžiausią putimo greitį ir važiuokite prie artimiausio automobilių serviso.
  • Kai keičiate radiatoriaus ventiliatorių, patikrinkite, ar gedimas nebuvo sukeltas nesandarios sistemos ar kito aušinimo sistemos elemento.
  • Jeigu jūsų automobilis kaista, pradžiai patikrinkite aušinimo skysčio lygį.
media info

Teikiamos paslaugos

Elektrinio ventiliatoriaus atjungimas: Elektrinio ventiliatoriaus atjungimas nuo maitinimo. Seno ventiliatoriaus atjungimas. * Naujo ventiliatoriaus prijungimas.

Diržu varomo ventiliatoriaus nuėmimas: varžto, kuris laiko ventiliatorių bei jo sankabą prie skriemulio, nusukimas. Seno ventiliatoriaus nuėmimas. * Naujo ventiliatoriaus uždėjimas.

Autoservisai: Radiatoriaus ventiliatoriaus keitimas