Šiuolaikiniame automobilyje yra bent keliolika litrų eksploatacinių skysčių, daug litrų degalų, tepalai ir dujos. Nesandarumai, dėl kurių nuteka skysčiai, tepalai ir dujos, yra pavojingi automobilio techninei būklei, vairavimo saugumui ir aplinkai. Kaip aptikti automobilio sistemų nesandarumus? Kokių pasekmių gali turėti aušinimo sistemos, variklio, pavarų dėžės, vairo mechanizmo, pakabos ir kondicionavimo sistemos nesandarumai? Kaip juos pašalinti? Ko negalima daryti?
automobilio skysčių varvėjimas.jpg

Eksploataciniai skysčiai, kaip antai variklinė alyva, pavarų dėžės alyva, vairo stiprintuvo skystis, stabdžių skystis ir aušinimo skystis – tai skystos atskirų automobilio sistemų dalys. Automobilio gamintojas neatsitiktinai tiksliai nurodo jų specifikacijas. Tinkamam kiekvienos sistemos veikimui užtikrinti labai svarbi eksploatacinio skysčio ar alyvos kokybė ir tinkamas lygis. Kai kurių skysčių varvėjimas yra labai pavojingas ir gali sukelti rimtus pažeidimus, taip pat grėsmę vairavimo saugumui.

Taigi šiandien apžvelgsime potencialias nesandarias automobilio vietas. Pabandysime atsakyti į klausimą, kaip aptikti nuotėkius, kokią grėsmę jie gali kelti ir kaip juos pašalinti. Kalbant apie nuotėkius, pirmiausia visada minima variklinė alyva.

Bėga variklinė alyva?

Variklinė alyva – skystoji variklio dalis, užtikrinanti sklandų jo veikimą. Alyva tepa, aušina, sandarina ir šalina teršalus iš variklio ir turbinos arba kompresoriaus. Tinkamas varančiojo mechanizmo ir jo įrangos veikimas priklauso nuo tinkamo variklio alyvos kiekio tepimo sistemoje, jos tinkamos specifikacijos, alyvos filtro kokybės, taip pat nuo tinkamo alyvos slėgio, kurį sukuria alyvos siurblys.

Variklinės alyvos lašėjimo priežastys gali būti:

  • mechaniniai išorinių variklio dalių, pavyzdžiui, alyvos karterio arba alyvos radiatoriaus, pažeidimai;
  • susidėvėjusios guminės tarpinės, pavyzdžiui, alyvos matuoklės, alyvos įpylimo kamščio, arba variklio galvutės tarpinės;
  • dėl senėjimo arba per aukštos variklio darbo temperatūros susidėvėjusios metalinės-kompozitinės dalys (pavyzdžiui, variklio galvutės tarpinės arba alkūninio ir paskirstymo veleno riebokšliai).

Mažėjantis alyvos kiekis tepimo sistemoje pagreitina mechaninių variklio dalių susidėvėjimą. Alyva nepasiekia visų tepimo taškų. Atsiranda turbokompresoriaus arba velenų įdėklų užsikirtimo tikimybė. Dėl žemo alyvos lygio padidėja variklio darbinė temperatūra. Netinkamai veikia sistemos, kurių darbas priklauso nuo alyvos slėgio, pavyzdžiui, paskirstymo mechanizmas (dėl netinkamo hidraulinio paskirstymo grandinės įtempiklio veikimo) ir kintamų paskirstymo fazių sistema. Gali užsikirsti variklis, o tai iš esmės reiškia jo techninę mirtį.

Kaip pastebėti variklinės alyvos nuotėkius? Po automobiliu bus matyti dėmių. Nuotėkio ženklų gali būti matyti ant variklio bloko ir variklio kameroje (jei pažeisti riebokšliai). Variklis gali veikti garsiau. Kai galvutės tarpinė arba alyvos radiatorius pažeisti, alyva gali patekti į aušinimo sistemą.
Variklio alyvos nuotėkiai gali visiškai sugadinti variklį, todėl būtina juos kuo greičiau pašalinti.


Raskite autoservisą Jums patogioje vietoje:


Bėga transmisinė alyva?


Transmisinė alyva, naudojama pavarų dėžėse, atlieka tokį patį vaidmenį, kaip variklio alyva, t. y. tepa, aušina ir šalina teršalus. Automatinėse pavarų dėžėse transmisinė alyva dar atlieka vykdančiojo skysčio vaidmenį – dėl jos galima perjungti pavaras. Transmisinė alyva gali prasisunkti pro galiniame pavarų dėžės korpuse pažeistus riebokšlius, varančiųjų pusašių riebokšlius, susidėvėjusius sankabos veleno riebokšlius arba alyvos kamščio tarpinę.

Sumažėjęs transmisinės alyvos kiekis pagreitina mechaninių pavarų dėžės elementų susidėvėjimą ir gali lemti pavarų dėžės užsikirtimą. Kaip pastebėti pavarų dėžės alyvos nuotėkius? Po automobiliu bus matyti transmisinės alyvos dėmių. Pavarų dėžė veikia daug garsiau, sunkiai perjungiamos pavaros.

Laša vairo stiprintuvo sistemos skystis?


Vairo stiprintuvo sistema jau daug metų yra standartinė net pigių automobilių įranga. Populiariausi sprendimai – hidraulinės arba elektrohidraulinės sistemos su centriniu siurbliu ir kaip  aktyviąja medžiaga naudojamu stiprintuvo skysčiu. Nuotėkio priežastis gali būti pažeista aukšto arba žemo slėgio žarna, susidėvėjęs stiprintuvo siurblio riebokšlis, susidėvėjusi vairo kolonėlės tarpinė, vairo stiprintuvo skysčio radiatoriaus arba aušinimo kilpos mechaniniai pažeidimai. Priežastis gali būti ir įtrūkęs, nesandarus stiprintuvo skysčio bakelis. Po automobiliu gali būti matyti vairo stiprintuvo skysčio dėmių.

Kuo mažiau vairo stiprintuvo skysčio, tuo blogiau veikia visa sistema – gali strigti stiprintuvo veikimas, be to, gali atsirasti siurblio keliamas triukšmas. Dėl pažeidimo stiprintuvo veikimas prastėja, trūkinėja arba jis apskritai sugenda. Skysčio trūkumas labai greitai sukelia stiprintuvo siurblio – svarbiausio ir brangiausio visos sistemos elemento – užstrigimą. Neveikiantis stiprintuvas gali sukelti eismo įvykį. Daugelis vairuotojų, nesant vairo stiprintuvo, gali tiesiog nesuvaldyti automobilio arba, dingus jo funkcijai, pulti į paniką.

Laša stabdžių skystis?


Stabdžių skystis – skystoji stabdžių sistemos dalis. Paspaudus stabdžių pedalą, stabdžių cilindras perduoda nesuslėgtam skysčiui tam tikrą slėgį. Dėl šio slėgio skystis veikia stabdžių cilindrus apkabose. O šių poslinkis lemia stabdžių trinkelių ir diskų sąveiką (diskinių stabdžių sistemoje). Būtina atsiminti, kad visose pažangiose saugumo sistemose (pirmiausia ABS, paskui ASR ir ESP ir naujausiose, pavyzdžiui, kontroliuojančiose transporto priemonės greitį leidžiantis nuo kalno) taip pat naudojamas stabdžių skystis, moduliuojant jo tiekimą į konkrečią stabdžių apkabą.

Nuotėkio priežastis gali būti:

  • susidėvėję stabdžių cilindro riebokšliai;
  • dėl mechaninio pažeidimo nesandarus standus stabdžių vamzdelis;
  • dėl mechaninio pažeidimo arba gumos senėjimo nesandari lanksti stabdžių žarnelė;
  • susidėvėję arba pažeisti stabdžių apkabos riebokšliai.

Stabdžių skysčio nuotėkius galima pastebėti pagal dėmes po automobiliu, šlapias lanksčias žarneles, mažėjantį stabdžių skysčio lygį bakelyje ir vis mažėjantį stabdymo efektyvumą.Tai labai rimtas pažeidimas, dėl kurio gali įvykti eismo įvykis.

Bėga alyva iš užpakalinio tilto?

Užpakalinis tiltas naudojamas automobiliuose su varomaisiais užpakaliniais ratais arba visų varomųjų ratų pavara. Užpakaliniame tilte yra transmisinė alyva, kuri tepa ir aušina tilto mechanizmus. Alyvos nuotėkis atsiranda dėl mechaninių riebokšlių pažeidimų, metalinių dalių korozijos arba dėl guminių dalių, iš kurių buvo pagamintos tarpinės, senėjimo.

Kaip nustatyti užpakalinio tilto alyvos nuotėkį? Tipiniai požymiai: alyvos dėmės ir garsus triukšmas važiuojant.


Laša sankabos cilindro ir išminamojo guolio hidraulinio skystis?


Abu komponentai yra naudojami sankabose su hidrauliniu stiprintuvu. Hidraulinės alyvos nuotėkis gali atsirasti prie sankabos pedalo (tai rodo, kad pažeistas sankabos cilindro riebokšlis) arba prie pavarų dėžės (dėl išminamo guolio). Iš pradžių hidraulinės alyvos nuotėkis pasireiškia sunkiu pirmosios ir atbulinės eigos pavarų jungimu. Paskui pavarų perjungimas automobilyje tampa neįmanomas.

Laša katalizinis skystis?

Katalizinis skystis naudojamas automobiliuose su dyzeliniais varikliais, kuriuose yra įrengti FAP kietųjų dalelių filtrai. Katalizinio skysčio paskirtis – sumažinti sodžių išdeginimo temperatūrą. Tai palengvina teršalų išvalymą iš filtro. Dažniausia skysčio nuotėkio vieta būna pažeistas automobilio galinio rato srityje montuojamas plastikinis bakelis. Skystis yra brangus, be to, kenksmingas aplinkai. Jei bakelyje skysčio nebus, automobilio variklis gali pereiti į avarinį režimą.

Automobilio kondicionavimo sistemos dujų nuotėkis


Automobilio kondicionavimo sistema veikia naudodama šaldymo medžiagą, t. y. specialų dujų mišinį. Be to, kartu su dujomis, sistemoje cirkuliuoja mineralinė alyva, skirta kondicionieriaus kompresoriui tepti.

Kad sistema veiktų tinkamai, ji turi būti sandari. Nuotėkiai sukelia daug problemų. Tipinis kondicionavimo sistemos dujų nuotėkio požymis – nuolat mažėjantis šaldymo efektyvumas. Taip pat gali atsirasti mineralinės alyvos dėmių nesandariose vietose, pavyzdžiui, kondicionavimo sistemos žarnų (vamzdelių) sujungimo vietose. Nuotėkis gali sukelti sistemos kompresoriaus pažeidimą – jis užsikerta (dėl mineralinės alyvos stokos).

Varva amortizatorių tepalas?


Tepaliniai amortizatoriai – labai populiarus sprendimas, taikomas šiuolaikiniuose automobiliuose. Jei iš amortizatorių prasisunkia tepalas, vadinasi, juos reikia nedelsiant pakeisti. Be matomos prasisunkusio tepalo vairuotojas, be abejo, pajus pablogėjusį automobilio valdymą, padidėjusią reakciją į vėjo gūsius, automobilio svyravimus ir ABS įsijungimą net stabdant nelabai nestipriai. Amortizatoriai atsakingi už ratų sukibimą su kelio danga, nesvarbu, kokiu paviršiumi rieda automobilis. Važiavimas su susidėvėjusiais amortizatoriais reikšmingai sumažina saugumą kelyje, nes labai sumažėja ratų sukibimas su kelio danga.

Varva varančiųjų lankstų apsaugų tepalas?


Varantieji lankstai yra apsaugoti guminėmis apsaugomis, kuriose yra tepalo. Eksploatuojant automobilį apsaugos yra lankstomos, veikiamos akmenų smūgių, temperatūros svyravimų, be to, vyksta gumos (ji įeina į termoplastinių elastomerų, iš kurių yra gaminamos varančiųjų lankstų apsaugos, sudėtį) senėjimo procesai. Dėl visų šių veiksnių apsaugose gali atsirasti įtrūkių, pro kuriuos prasisunkia tepalas, o į varančiųjų lankstų vidų patenka vanduo ir smėlis. Nesunku numatyti, kas nutiks – lankstas – brangi dalis – bus pažeistas.

Kartkartėmis verta patikrinti lankstų apsaugų būklę ir, pastebėjus tepalo pėdsakų, juos tuoj pat pakeisti. Jei apsaugos pažeistos, gali atsirasti lankstų susidėvėjimo požymių, pavyzdžiui, tarškėjimas sukant.

Laša langų plovimo skystis?


Ar langų plovimo skysčio nuotėkis gali kelti pavojų vairavimo saugumui? Daugelis pasukios pirštą prie smilkinio. Gali kelti pavojų?! O kas atsitiks, jei jums staiga purvu aptaškys priekinį stiklą, o langų plovimo sistemoje tuo metu nebus skysčio? Valytuvai ims braižyti sausą stiklą, bet nenuvalys purvo. Be to, jie pažeidžia stiklą. Vairuojant riboto matomumo sąlygomis, negalima kalbėti apie saugumą.

Jei jūsų automobilyje įrengti ksenoniniai žibintai (tikri, o ne HID), dėl plovimo skysčio trūkumo nebus įmanoma nuplauti žibintų stiklų. Ir taip bus akinami kiti vairuotojai. Plovimo skysčio nuotėkio priežastys gali būti: nesandarus bakelis (gali įtrūkti per šalčius, kai užšąla vasarinis plovimo skystis), nesandarios žarnelės arba pažeistos tarpinės prie skysčio siurblio.

Stebuklingos priemonės ir laikinas remontas – tai neveikia!


Aukštatemperatūrė silikoninė pasta varikliui arba pavarų dėžei sandarinti? Klijai įtrūkusiems bakeliams klijuoti? Savaiminio vulkanizavimo juosta įtrūkusioms guminėms žarnoms? Cheminės priemonės vairo mechanizmui sandarinti? Milteliai radiatoriams sandarinti? Visi šie sprendimai arba neveikia, arba veikia tik iš dalies (kai nuotėkiai minimalūs). Juos galima naudoti tik norint saugiai nuvykti iki dirbtuvių.

Kaip elgtis pastebėjus nuotėkius?


Jei Jūsų automobilyje atsirado nuotėkių, nelaukite, nenaudokite jokių laikinų ir juo labiau „stebuklingų“ priemonių. Jos gali pridaryti daugiau žalos nei naudos. Milteliai radiatoriams sandarinti nepašalins didesnio pažeidimo. Norint juos pašalinti, reikės išplauti visą aušinimo sistemą.

Jei Jūsų automobilyje atsirado nuotėkių – naudodamiesi „Motointegrator.com“ susiraskite savo apylinkėse artimiausias dirbtuves. Susitarkite dėl apsilankymo Jums patogiu laiku. Nerizikuokite! Nuotėkių automobilyje nepaisymas yra labai pavojingas. Tai gali sukelti eismo įvykį arba pažeidimus, kurių šalinimas bus labai brangus.

Be to, remonto kainos ne visada yra aukštos. Kartais pakanka sumontuoti naujas, geros kokybės sandarinamąsias dalis.

Pasinaudoję profesionalų iš „Motointegrator.com“ pagalba, vėl turėsite saugų ir visiškai tvarkingą automobilį!

Susiję straipsniai