COTEC, naujoviška silikatinė danga, efektyvų stabdymą po trinkelių keitimo užtikrina nuo pat pirmųjų metrų

Parametrai, kuriuos turi atitikti stabdžių trinkelės, aiškiai nustatomi teisės aktuose. Jie taikomi ne tik gamykloje montuojamoms trinkelėmis, bet ir toms, kurios vietoj senų trinkelių įtaisomos automobilį remontuojant. Vienas iš pagrindinių kontrolės parametrų yra automobilio gamintojo nustatytas ir garantuojamas stabdymo kelias, kuris, atsižvelgiant į konkrečius leidžiamuosius nuokrypius, turi būti ne ilgesnis ir ne trumpesnis už jo vardinę vertę. Šiose griežtose normose TRW rado šiek tiek erdvės manipuliuoti, todėl išnaudojo ją eismo saugumui pagerinti. Efektas pasireiškia per pirmuosius kelis kilometrus, kurie nuvažiuojami pakeitus trinkeles (pritrynimo laikotarpis). Tokio atstumo reikia, kad frikcinės medžiagos trinties koeficientas pasiektų optimalią vertę. Šio eksploatavimo laikotarpio metu standartai leidžia šiek tiek nukrypti nuo normos. TRW suprato, kad čia galima šį tą patobulinti, kad pagerėtų efektyvumas. Tokiu būdu užtikrinama, kad unikalia COTEC danga padengtos „žalios“ trinkelės efektyvumu beveik nenusileis pritrintoms trinkelėms. Sumontuotų naujų trinkelių efektyvumas, palyginti su pritrintų trinkelių efektyvumu, pritrynimo laikotarpiu yra mažesnis. COTEC danga yra naujoviška kovos su šiuo reiškiniu priemonė. Ji padidina trinties koeficientą, todėl naujų trinkelių pritrynimo laikotarpiu sutrumpėja stabdymo kelias.

Trinkelių frikcinis paviršius COTEC danga padengiamas paskutiniame gamybos proceso etape, kad trinties koeficientas pritrynimo laikotarpiu būtų didesnis. Remiantis Nyderlandų transporto priemonių institucijos RDW atliktų nepriklausomų bandymų rezultatais, automobilio su naujomis trinkelėmis, padengtomis unikalia COTEC danga, kuria dengiamos visos TRW stabdžių trinkelės, stabdymo kelias gali sutrumpėti 7 metrais. COTEC danga po keliasdešimties stabdymų nusidėvi, tačiau per tą laiką frikcinė medžiaga pritrinama ir didžiausią stabdymo efektyvumą užtikrina be papildomos COTEC dangos.

Originalios TRW stabdžių trinkelės, padengtos COTEC danga, pakuojamos į atitinkamai paženklintas dėžutes. Dabar COTEC danga dengiamos jau beveik visos TRW stabdžių trinkelės.

TRW stabdžių trinkelių konstrukcija – kruopščiai suprojektuotas kiekvienas sluoksnis

Atraminė plokštelė

Metalinė plokštelė yra laikantysis visos stabdžių trinkelės elementas. Ji tolygiai paskirsto stūmoklio jėgas, kuriomis spaudžiama frikcinė medžiaga. Ji laiko trinkelę tinkamoje padėtyje ir stabdant perduoda apskritimines jėgas. Atraminė plokštelė apsaugota nuo korozijos. Ji yra tokio dydžio, kad galėtų laisvai slankioti apkaboje. Prie jos tvirtinami kiti elementai.

Triukšmo slopinimo tarpiklis

Triukšmo slopinimo tarpikliai yra nestandartinės, bet ir neatsitiktinės formos elementai, tvirtinami nedarbinėje atraminės plokštelės pusėje (frikciniam paviršiui priešingoje pusėje) ir dengia dalį jos paviršiaus. Tarpikliai mažina vibraciją, todėl stabdžiai mažiau cypia ir veikia tyliau. Triukšmo slopinimo tarpikliai būna trijų tipų: bituminiai, guminiai ir metaliniai. TRW tarpiklius parenka atsižvelgdama į tai, kokio tipo jie buvo pritaisyti automobilio gamykloje. 

Klijai

Jais frikcinė medžiaga klijuojama prie atraminės plokštelės. Palyginti su frikciniu paviršiumi, jie yra atsparūs aukštesnei temperatūrai. Atliekant stabdžių trinkelių bandymus nepalankiausiomis sąlygomis frikcinis paviršius gali įtrūkti ir nulūžti, tačiau klijų sluoksnis nenusilupa. Jei frikcinis paviršius nuo plokštelės nuplyštų, tokias trinkeles pardavinėti būtų draudžiama. 

Frikcinė medžiaga

Frikcinę medžiagą sudaro daug skirtingų sudedamųjų dalių. Ji turi atitikti Europos tipo patvirtinimo reikalavimus. Atsižvelgiant į versiją medžiaga gali būti nedulkanti arba atitinkanti reikalavimus, keliamus elektromobiliams. 

COTEC

Dar vienas elementas, kuriuo TRW trinkelės išsiskiria iš kitų. Šia silikatine danga padengtų stabdžių trinkelių efektyvumas pritrynimo laikotarpiu yra ne mažesnis už jau pritrintų trinkelių efektyvumą. TRW stabdžių trinkelės gamybos metu papildomai pakaitinamos (apdeginamos). Kaitinant iš frikcinės medžiagos išsiskiria dujos, kurios joje susikaupia vykstant technologiniam procesui. Taip išvengiama jų išsiskyrimo stabdant ir sumažinamas laipsniškas stabdžių trinkelių efektyvumo blogėjimas.

ZF „YouTube“ kanale galite rasti dar vieną informacinį  „Verta žinoti“ epizodą (angliški subtitrai) apie tai, į ką reikėtų atkreipti dėmesį atleikant stabdžių sistemos patikrą:

Daugiau informacijos apie TRW produktus rasite interneto svetainėje adresu https://www.trwaftermarket.com/en/

Susiję straipsniai