Svetainė naudoja slapukų failus (slapukus). Naršydami mūsų puslapyje, Jūs sutinkate naudoti slapukų failus, atsižvelgiant į dabartinius Jūsų naršyklės nustatymus. Asmens duomenų tvarkymo politika
  1. Pradinis puslapis
  2. Privatumo politika

INTERNETO SVETAINĖS WWW.MOTOINTEGRATOR.COM PRIVATUMO POLITIKA

Šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) yra pateikiama informacija apie bendrovės “Inter Cars S.A.“ vykdomą asmens duomenų tvarkymą tais atvejais, kai duomenų subjektas sukuria paskyrą ar kitaip naudojasi interneto svetaine, esančia adresu www.motointegrator.com (toliau – Interneto svetainė).

Mes pripažįstame, kad asmens duomenų apsauga yra svarbi mūsų klientams ir partneriams bei kitiems duomenų subjektams, ir įsipareigojame gerbti ir saugoti kiekvieno duomenų subjekto privatumą.

Tvarkydami mums pateiktus asmens duomenis, laikomės visų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, kompetentingų institucijų rekomendacijų ir nurodymų, taip pat bendrovėje “Inter Cars S.A.” nustatytų standartų ir procedūrų, užtikrinančių, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai, teisėtai, skaidriai bei saugiai.

Asmens duomenų valdytojas – „Inter Cars S.A.“, kurios registruota buveinė yra Varšuvoje (adresas: ul. Powsińska 64 02–903 Varšuva), Lenkija, įmonės kodas 0000008734.

Duomenų valdytojo kontaktiniai duomenys: el. pašto adresas sekretariat@intercars.eu. Su duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti el. pašto adresu iod@intercars.eu.

Iš kur gauname asmens duomenis?

Asmens duomenis dažniausiai gauname iš paties duomenų subjekto. Tam tikrais atvejais, pvz., kai asmens duomenys renkami įrašant slapukus, asmens duomenis galime gauti iš trečiųjų asmenų, teikiančių paslaugas.

Asmens duomenų tvarkymo tikslai, kategorijos ir saugojimo terminai

1. Paslaugų teikimo asmenims, sukūrusiems paskyrą tikslu tvarkomi šie paskyrą registravusio asmens duomenys: vardas, pavardė, telefono numeris. arba el. pašto adresas, automobilio valstybinis ir VIN numeriai, socialinių tinklų Google ir Facebook profiliai (jeigu registruojamasi per socialinius tinklus), kita registruojant užklausą pateikiama papildoma informacija apie automobilį ir reikalingas paslaugas; kliento kodas; atsakingo autoserviso darbuotojo kontaktai, el. paštas.

Teisinis pagrindas: sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymas (BDAR 6 str. 1 (b)).; teisėtas interesas teikti bei gerinti paslaugas ir teikti pasiūlymus (BDAR 6 str. 1 (f)).

Asmens duomenų saugojimo terminas: 1 metai nuo paskutinio prisijungimo paskyroje

Asmens duomenų gavėjai: automobilių priežiūros paslaugas teikiantys servisai.

Jeigu naudotojas interneto svetainėje ketina įvesti kitų žmonių asmens duomenis (įskaitant jų vardus, adresus, telefono numerius ar el. pašto adresus), jis tą gali daryti tik su sąlyga, kad tai nepažeidžia galiojančių įstatymų arba šių žmonių asmens teisių Nurodydamas trečių asmenų kontaktus, naudotojas patvirtinta, kad juos informavo apie jų duomenų perdavimą duomenų valdytojui ir jie dėl to neprieštaravo.

2. Užklausų administravimo tikslu tvarkomi asmenų, pateikusių užklausas, asmens duomenys: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono Nr., automobilio markė bei modelis, VIN kodas ir valstybinis registracijos numeris.

Teisinis pagrindas: Duomenų valdytojo teisėtas interesas siekiant tinkamai administruoti pateiktas užklausas (BDAR 6 str. 1 (f)).

Asmens duomenų saugojimo terminas: 1 metai nuo užklausos pateikimo dienos.

3. Naujienlaiškių ir kito pobūdžio tiesioginės rinkodaros turinio informacijos teikimo tikslu tvarkomi sutikimą pateikusių asmenų duomenys: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas arba telefono numeris.

Jei esate mūsų klientas ir duomenų rinkimo metu neprieštaravote dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu, Jūsų duomenis šiuo tikslu tvarkysime teisėto intereso pagrindu siųsdami pranešimus dėl panašių paslaugų teikimo.

Jūsų duomenis tiesioginės rinkodaros metu tvarkysime 5 metus nuo sutikimo gavimo arba iki tol, kol Jūs atšauksite duotą sutikimą, arba pateiksite prieštaravimą dėl duomenų tvarkymo, kai tvarkymo teisinis pagrindas yra teisėtas valdytojo interesas.

Jūs bet kada galite atsisakyti tiesioginės rinkodaros pranešimų pranešdami mums apie tai elektroniniu paštu lt.biuras@intercars.eu arba paspaudę prenumeratos atsisakymo nuorodą, esančią gauto iš Bendrovės naujienlaiškio apačioje.

Teisinis pagrindas: sutikimas (BDAR 6 str. 1 (a)), duomenų valdytojo teisėtas interesas teikti pasiūlymus ir kviesti dalyvauti apklausose (BDAR 6 str. 1 (f)).

Asmens duomenų saugojimo terminas: kol galioja sutikimas (sutikimo terminas – 5 metai) arba iki sutikimo atšaukimo dienos; paslaugų teikimo ar buvimu klientu laikotarpis, kai tvarkymo teisinis pagrindas yra teisėtas valdytojo interesas.

4. Statistikos ir paslaugų kokybės užtikrinimo tikslu tvarkomi interneto svetainės lankytojų duomenys, kurie prieinami per slapukus, taip pat paskyrą Interneto svetainėje registravusio asmens duomenys. Gali būti matomi apibendrinti vartotojų elgsenos duomenys, klasifikuojami pagal vartotojo amžių, lytį, gyvenamąją vietą (miestas, šalis), pomėgius, naudojamus įrenginius, šaltinis, per kurį patenkama į interneto svetainę.

Naudotojo veikla interneto svetainėje, įskaitant jo asmens duomenis, įrašoma sistemos žurnaluose (specialioje kompiuterinėje programoje, kuri saugo chronologine tvarka įrašytą informaciją apie įvykius ir veiksmus, susijusius su IT sistema, kurią valdytojas naudoja paslaugoms teikti). Žurnaluose surinkta informacija tvarkoma daugiausia su paslaugų teikimu susijusiais tikslais. Be to, valdytojas tvarko informaciją techniniais, administraciniais tikslais, taip pat siekdamas užtikrinti IT sistemos saugumą ir valdyti sistemą bei analitiniais ir statistiniais tikslais – tokiu atveju, tvarkymo teisinis pagrindas yra teisėtas valdytojo interesas (BDAR, 6 str., 1 dalis, f) punktas).

Slapukai (angl. „cookies“) – trumpa tekstinė informacija, kurią svetainės perduoda į jose naršančių vartotojų kompiuterius arba kitus įrenginius. Atsižvelgiant į naršyklę, ši informacija laikoma arba nedideliuose atskiruose failuose, arba įvairių svetainių įrašytų slapukų bendrajame faile. Slapukus naudoja dauguma pažangių interneto svetainių Lietuvoje ir užsienyje. Slapukus galima perduoti tik jei yra tokia pasirinktis įrenginio nustatymuose.

Interneto svetainėje slapukai naudojami asmenų, besinaudojusių įrenginiu, lankomumui nustatyti, atliktiems veiksmams įsiminti (pvz., kalbai, kuria buvo naršyta svetainėje, nustatyti), klientui aktualiausiai informacijai pateikti, apibendrintai svetainės lankomumo statistikai rinkti.

Duotą sutikimą bet kada galima atšaukti pakeitus interneto naršyklės nustatymus, išjungus visus slapukus arba išjungus (įjungus) juos po vieną. Atkreipkite dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Norint nustatyti reikiamas (norimas) slapukų pasirinktis, rekomenduotina naudotis interneto naršyklių pagalbos funkcijomis.

Teisinis pagrindas: būtinų svetainės veikimui slapukų atveju – Duomenų valdytojo teisėti interesai, susiję su interneto svetainės veikimu (BDAR 6 str. 1 (f)), kitu atveju – Jūsų sutikimas (BDAR 6 str. 1 (a)).

Asmens duomenų saugojimo terminas: išsami informacija apie slapukų terminus pateikiama slapukų sąraše šioje nuorodoje: https://motointegrator.com/lt/lt/privatumo-politika

Interneto svetainėje naudojamų slapukų sąrašas:

GEOLOKACIJA

Valdytojas interneto svetainėje leidžia naudoti naudotojo geolokacijos įrankį. Ši funkcija nėra privaloma ir nėra reikalinga norint tinkamai naudotis interneto svetaine. Geolokacijos duomenys tvarkomi tik tam, kad naudotojas galėtų rasti artimiausius autoservisus – tokiu atveju, duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra naudotojo sutikimas (BDAR, 6 str., 1 (a)). Minėti duomenys tvarkomi vieną kartą, t. y., valdytojas netvarko jų nuolatos.

5. Duomenų valdytojo žinomumo didinimo socialiniuose tinkluose tikslu tvarkomi šie socialinių tinklų Facebook, Youtube lankytojų asmens duomenys: socialinių tinklų lankytojų profiliai, „Like“ ir „Follow“ paspaudimai, komentarai.

Teisinis pagrindas: Duomenų valdytojo teisėtas interesas didinti žinomumą socialiniuose tinkluose (BDAR 6 str. 1 (f))

Asmens duomenų saugojimo terminas: asmens duomenų saugojimo terminai nurodyti socialinių tinklų privatumo politikose.

6. Atsiliepimų administravimo ir įsitikinimo jų tikrumu tikslais tvarkomi asmenų, pateikusių atsiliepimus, asmens duomenys: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono Nr., prekė ar paslauga, dėl kurios teikiamas atsiliepimas, kita atsiliepimo turinyje pateikta informacija.

Teisinis pagrindas: Duomenų valdytojo teisėtas interesas siekiant tinkamai administruoti pateiktus atsiliepimus ir įsitikinti jų tikrumu (BDAR 6 str. 1 (f)).

Asmens duomenų saugojimo terminas: 1 metai nuo atsiliepimo pateikimo dienos.

Atsiliepimų teikimas

Duomenų valdytojas užtikrina galimybę Interneto svetainėje skelbti komentarus. Laukeliuose, kurie yra pažymėti kaip privalomi, nurodytų asmens duomenų pateikti nėra privaloma, bet jų nepateikus nebus galima skelbti komentarų. Visi naudotojams matomi duomenys yra: autoserviso įvertinimas (bendras įvertinimas, paslaugų kokybė, darbų atlikimo terminas, išlaidų sąmatos patvirtinimas, tvarka bei estetika.), komentaras ir apsilankymo autoservise data. Būtina pateikti kitus privalomus duomenis, kad būtų galima patikrinti pateiktą atsiliepimą. Duomenys, kurie yra pažymėti kaip neprivalomi, pateikiami savanoriškai.

Jeigu ketinate pateikti savo atsiliepimą, prašome laikytis šių principų:

- teikti konkrečius ir objektyvius atsiliepimus apie autoservise suteiktas paslaugas ir jų kokybę;

- jei teikiate atsiliepimą dėl konkrečios Jūsų įsigytos prekės ar paslaugos, prašome atsiliepime aiškiai nurodyti, apie kokią prekę ar paslaugą teikiate atsiliepimą;

- prašome neskelbti reklaminio turinio arba turinio su nuorodomis į trečiųjų šalių svetaines;

- atsiliepimai, kuriuose naudojami necenzūriniai žodžiai ar kurių tekstas yra vulgarus, grasinantis, įžeidžiantis ar pažeidžiantis teisės aktų reikalavimus, nebus skelbiami arba bus pašalinti.

Jeigu nesutinkate su aukščiau pateiktais principais, negalite skelbti atsiliepimų Interneto svetainėje.

Siekdami užtikrinti teisės aktų reikalavimus, galime pasirinktinai patikrinti, ar atsiliepimą pateikęs asmuo išbandė atsiliepime nurodytą produktą ar paslaugą. Tokiu atveju siekdami įsitikinti dėl pateikto atsiliepimo tikrumo galime prašyti atsiliepimą pateikusio asmens pateikti papildomą informaciją, patvirtinančią atsiliepime nurodytos prekės ar paslaugos įsigijimą. Paaiškėjus, kad asmuo, pateikęs atsiliepimą dėl konkrečios prekės ar paslaugos, jos neįsigijo, pasiliekame sau teisę pašalinti tokį atsiliepimą.

Profiliavimas

Kai kuriais atvejais valdytojas rinkodaros veiklai vykdyti naudoja profiliavimą. Tai reiškia, kad valdytojas automatinio duomenų tvarkymo pagalba sukuria naudotojo profilį ir, atsižvelgiant į surinktą informaciją, vertina pasirinktus naudotojų veiksnius (pvz., el. pašto adresą, įrenginio tipą, naudojamą technologiją, apsilankymų skaičių ir transporto priemonės modelį) siekdamas išanalizuoti jų kaip pirkėjų elgseną ir sukurti būsimų pirkimų prognozę. Tai leidžia geriau suderinti rodomą turinį su naudotojo pasirinkimais ir interesais.

Svarbu pažymėti, kad mūsų atliekami veiksmai neturi Jums jokio teisinio ar panašaus reikšmingo poveikio.

Jei nenorite, kad Jūsų duomenys būtų profiliuojami Jums teikiant asmeninius pasiūlymus, Jūs galite nesuteikti mums tokio sutikimo arba bet kada jį atšaukti.

Kur tvarkomi asmens duomenys?

Mes visada siekiame jūsų asmens duomenis tvarkyti ES ir EEE valstybėse. Esant būtinybei teikti ir tvarkyti asmens duomenis už ES/EEE ribų, taikomi Reglamento V skyriuje numatyti duomenų perdavimo pagrindai ir pakankamos techninės ir organizacinės priemonės duomenų saugumui užtikrinti.

Kam teikiami asmens duomenys?

Duomenų valdytojas įsipareigoja laikytis konfidencialumo pareigos duomenų subjektų atžvilgiu. Asmens duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims tik tada, jeigu to reikia sutarčiai duomenų subjekto naudai sudaryti ir vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių.

Duomenų valdytojas gali pateikti duomenų subjektų asmens duomenis duomenų tvarkytojams, kurie teikia paslaugas Duomenų valdytojui ir tvarko asmens duomenis Duomenų valdytojo vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Duomenų valdytojo nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyse nustatytus įsipareigojimus. Pasitelkdama duomenų tvarkytojus Duomenų valdytojas imasi visų reikiamų priemonių, siekdamas užtikrinti, kad duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.

Taip pat esant būtinybei Duomenų valdytojas gali teikti Jūsų asmens duomenis:

- Valstybės įstaigoms ir institucijoms, kitiems asmenims, vykdantiems įstatymų jiems pavestas funkcijas (pvz., teisėsaugos institucijos, antstoliai, notarai, mokesčių administravimo, priežiūros, finansinių nusikaltimų tyrimo veiklą atliekančios institucijos);

- Įgaliotiems auditoriams, teisės ir finansų konsultantams;

- tretiesiems asmenims, teikiantiems paslaugas (automobilių priežiūros paslaugas teikiančioms įmonėms ir kt.).

DUOMENŲ GAVĖJAI

Teikiant paslaugas, asmens duomenys atskleidžiami autoservisams siekiant užtikrinti sėkmingą užsakymo vykdymą ir kokybišką paslaugos suteikimą.

Duomenų subjekto teisės ir jų įgyvendinimas

Duomenų subjektas turi šias teises:

- Teisę žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą;

- Teisę susipažinti su savo tvarkomais asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, t. y. gauti informaciją apie asmens duomenų saugojimo laikotarpį, informaciją iš kokių šaltinių ir kokie asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami;

- Teisę reikalauti, kad Jums būtų leista susipažinti su turimais asmens duomenimis bei kaip jie yra tvarkomi ir prašyti tokius duomenis pateikti;

- Teisę prašyti ištaisyti asmens duomenis bei sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei susipažinę su asmens duomenimis, nustatysite, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;

- Teisę reikalauti sunaikinti asmens duomenis arba apriboti duomenų tvarkymo veiksmus, jei susipažinę su savo asmens duomenimis, nustatysite, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai;

- Teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, išskyrus jei asmens duomenis tvarkome dėl Bendrovės ar kito asmens, kuriam teikiami asmens duomenys, teisėto intereso, ir Jūsų interesai nėra svarbesni;

- Teisę atšaukti duotus sutikimus dėl duomenų tvarkymo;

- Teisę „būti pamirštam“;

- Teisę į duomenų perkeliamumą;

- Teisę nesutikti, kad duomenų subjektui būtų taikomas tik automatizuotas duomenų tvarkymas, įskaitant profiliavimą;

- Teisę dėl asmens duomenų tvarkymo pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, Vilnius, el. pašto adresas ada@ada.lt, interneto svetainė https://vdai.lrv.lt) arba kompetentingam teismui;

- Teisę į kompensaciją už žalą, patirtą dėl duomenų subjekto teisių pažeidimo.

Kilus klausimų dėl asmens duomenų tvarkymo ar pageidaujant atšaukti suteiktą sutikimą prašome kreiptis duomenų apsaugos pareigūno el. pašto adresu iod@intercars.eu.

Privatumo politikos atnaujinimas ir pakeitimai

Privatumo politiką galime peržiūrėti ir keisti bet kuriuo metu. Pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo svetainėje www.motointegrators.com dienos. Rekomenduojame visuomet susipažinti su naujausia Privatumo politikos versija.

Paskutinį kartą atnaujinta 2022 m. lapkričio 11 d.