Vietne izmanto sīkdatnes. Uzziniet vairāk par to izmantošanu un iestatījumu mainīšanu. Izmantojot šo vietni, Jūs piekrītat izmantot sīkdatnes saskaņā ar Jūsu pašreizējiem pārlūka iestatījumiem. Vairāk informācijas mūsu privātuma politikā
  1. Atpakaļ
  2. Noteikumi

Noteikumi

1. INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU

1.1. Zemāk minētos noteikumus sagatavojis un izmanto uzņēmumsInter Cars SA, kas reģistrēts Varšavā (adrese: 0 2-903 Warsaw, ul. Powsińska 64), Polijā, Varšavas Galvaspilsētas Rajona Tiesas uzturētajā Nacionālo tiesu reģistra Uzņēmumu reģistrā, Valsts tiesu reģistra XIII Tirdzniecības departamentā ar numuru: 0000008734, NIP (nodokļu maksātāja identifikācijas) numurs: 1181452946, valsts uzņēmējdarbības reģistra numurs REGON: 014992887, e-pasts: info@intercars.com.pl un vietne http://www.intercars.com.pl/.

1.2. Lietotājs un jebkura cita persona var sazināties ar Pakalpojuma sniedzēju, izmantojot iepriekš 1.1. punktā noteikto kontaktinformāciju, kā arī izmantojot šādu kontaktinformāciju:

1.2.1. e-pasta adrese: kontakt@mi.eu

1.2.2. vietne: https://mi.eu/pl/pl/s/kontakt,

1.2.3. tālrunis: +48 801 980 980,

1.2.4. tālrunis: +48 22 714 11 11.

1.3. Apjoms, kurā šie Noteikumi regulē pakalpojumu sniegšanu elektroniskā formātā, atbilst Informācijas tehnoloģijas drošības likuma un 2015.gada 28.jūlija MK noteikumu Nr.442 “Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām” noteikumiem.

1.4. Ikviens var bez maksas iegūt un izlasīt šo Noteikumu saturu.

2. DEFINĪCIJAS

Šajos Noteikumos lietotajiem terminiem, kas norādīti ar lielajiem burtiem, ir šāda nozīme:

2.1. “Capital Group” Inter Cars SA un visi pārējie uzņēmumi, attiecībā uz kuriem Inter Cars SA Komerclikuma, Koncernu likuma un Uzņēmumu ienākuma nodokļu likuma izpratnē ir: 1) tieši vai netieši kontrolējošs uzņēmums (ar citu tiešu meitasuzņēmumu starpniecību), 2) meitasuzņēmums, 3) saistīts uzņēmums, 4) pakļauts uzņēmums.

2.2. “Atbalsta tālrunis” – Pakalpojuma sniedzēja tālruņa kontaktu centra, darbinieku komandu un tehnisko infrastruktūru izmantotā tālruņa līnija. Lietotājs var sazināties ar atbalsta tālruņa speciālistiem, zvanot uz šādiem numuriem: +48 801 980 980 vai +48 22 714 11 11 . Galvenā atbalsta tālruņa darbības joma ir saziņa ar lietotāju saistībā ar rezervēšanas pakalpojuma sniegšanu (piemēram, lai vienotos par lietotāja apmeklējuma datumu un automobiļa apkalpošanas laiku Autoservisā).

2.3. “Atsauksme” – informācija (komentāri), ko Lietotājs iesniedz IT sistēmā, izmantojot MI pakalpojuma funkcijas, saskaņā ar Noteikumu 3.10. punktu. Pēc tam, kad Pakalpojuma sniedzējs to ir pieņēmis, Atsauksme tiek attēlota MI pakalpojuma sadaļā pie atbilstošā Autoservisa sadaļā “Atsauksmes” – pēc izvēles norādot arī Autoservisa atbildi. Lai MI pakalpojumā varētu iesniegt Atsauksmi, Lietotājam ir pienākums norādīt pilnu vārdu, e-pasta adresi, tālruņa numuru, transportlīdzekļa marku un modeli, kā arī apmeklējuma datumu Autoservisā.

2.4. “Patērētājs” – patērētājs saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 1.panta pirmās daļas 3.punktu.

2.5. “Noteikumi”, “Noteikumi un nosacījumi” – šie Pakalpojuma sniedzēja sagatavotie un izmantotie Noteikumi.

2.6. “MI pakalpojums” – tīmekļa pakalpojums, kas balstīts IT sistēmā un ietver autoservisu meklētājprogrammas funkciju, tiek pārvaldīts un ir tiešsaistē pieejams domēna adresē: https://mi.eu/pl/pl/ .

2.7. “IT sistēma” – Pakalpojuma sniedzēja uz informācijas un komunikāciju tehnoloģijām balstīta sistēma, kas tiek izmantota Pakalpojumu sniegšanai, tostarp MI pakalpojuma lietotāju grafiskajās saskarnēs.

2.8. “Līgums” – vienošanās par Pakalpojumu sniegšanu starp Pakalpojuma sniedzēju un Lietotāju, ievērojot Noteikumus. Gadījumā, ja Līgumu noslēdz Pakalpojuma sniedzējs ar Lietotāju, kurš ir Patērētājs, Līgums pēc tā būtības ir attālināta vienošanās, kā tas noteikts Patērētāju tiesību likumā.

2.9.Pakalpojums” – pakalpojums MI pakalpojuma ietvaros, kas norādīts Noteikumu 3.1. punktā, kuru ar IT sistēmas palīdzību nodrošina Pakalpojuma sniedzējs.

2.10.Autoservisa pakalpojumi” – pakalpojumi, kurus atbilstoši Pakalpojuma sniedzēja rīcībā esošajiem datiem piedāvā noteiktais Autoserviss, kurus Lietotājs var saņemt un kuru informācija uzskatāma par MI pakalpojumu. MI pakalpojuma ietvaros sniegtā informācija par Autoservisu pakalpojumiem nav priekšlikums vai piedāvājums Civillikuma izpratnē.

2.11. “Pakalpojuma sniedzējs” vai “Uzņēmums”Inter Cars S.A. uzņēmums, kurš reģistrēts Varšavā (adrese: 02-903 Warsaw, ul. Powsińska 64), Polijā, Varšavas Galvaspilsētas Rajona Tiesas uzturētajā Nacionālo tiesu reģistra Uzņēmumu reģistrā, Valsts tiesu reģistra Tirdzniecības departamentā ar numuru: 0000008734, NIP (nodokļu maksātāja identifikācijas) numurs: 1181452946, valsts uzņēmējdarbības reģistra numurs REGON: 014992887, e-pasts:info@intercars.com.pl un vietne http://www.intercars.com.pl/.

2.12. “Patērētāju tiesību likums” – Patērētāju tiesību aizsardzības likums.

2.13. “VDAR” – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) “par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK” (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

2.14. “Lietotājs” – persona, kurai saskaņā ar tiesību aktiem ir tiesības slēgt Līgumu, persona, kas jebkādā veidā izmanto MI pakalpojumu, un jo īpaši persona, kas izmanto (apmeklē) MI pakalpojuma vietni. Lai izvairītos no pārpratumiem, uzskatāms, ka “Lietotājs” galvenokārt ir persona, kas ar Pakalpojuma sniedzēju noslēgusi Līgumu par Pakalpojumu sniegšanu.

2.15. “Autoserviss” – trešā persona, kas pārvalda autoservisa darbnīcu vai sniedz autoservisa pakalpojumus (piemēram, automobiļu remontu), kas sadarbojas ar Pakalpojuma sniedzēju vai Capital Group uzņēmumu, pamatojoties uz atsevišķu līgumu. Aktuālais Autoservisa darbnīcu un to adrešu saraksts (reģistrs) ir pieejams MI pakalpojuma vietnē https://mi.eu/pl/pl/

2.16. “Autoservisu katalogs” – datu un informācijas apkopojums par Autoservisiem (tostarp Autoservisu adresēm, kontaktinformāciju un informāciju par konkrēto Autoservisu pakalpojumu maksu, kuru saskaņā ar Pakalpojuma sniedzēja rīcībā esošo informāciju nodrošina Autoserviss, ja Lietotājs plāno izmantot Autoservisa pakalpojumus), kas norādīts MI pakalpojumā. Autoservisu katalogs nav priekšlikums vai piedāvājums Civillikuma izpratnē.

3. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI (PAKALPOJUMU VEIDI UN DARBĪBAS JOMA)

3.1. Pakalpojuma sniedzējs MI pakalpojumā nodrošina šādus pakalpojumus:

3.1.1. Tīmekļa pakalpojums – pakalpojums, kas pēc lietotāja individuāla pieprasījuma nodrošina datus un informāciju, kas pieejama MI pakalpojuma vispārpieejamajā vietnē, attēlojot to MI pakalpojuma vietnē norādītā URL adresē un dodot iespēju pievienot atsauksmes un izmantot MI pakalpojuma IT mehānismu (MI pakalpojuma funkcijas). Tīmekļa pakalpojums jo īpaši aptver šādas funkcijas:

a) MI pakalpojuma vispārpieejamo apakšlapu meklēšana un pārlūkošana (t.i., MI pakalpojuma apakšlapas, kurām nav nepieciešama reģistrēšanās un pieteikšanās),

b) Autoservisu katalogs, kas ir pieejamas MI pakalpojuma vispārpieejamajās apakšlapās,

c) MI pakalpojumu IT mehānismu nodrošināšana, kas tiek izmantota rezervēšanas pakalpojumu pasūtīšanai (elektroniskās formas utt.),

d) MI pakalpojumā publicēto Atsauksmju pārlūkošana,

e) Atsauksmju pievienošana, izmantojot MI pakalpojuma funkcijas, lai tās attēlotu MI pakalpojumā saskaņā ar 3.10 punktā norādītajiem noteikumiem.

3.1.2. Rezervēšanas pakalpojums – pakalpojums, kas ietver reālas Pakalpojuma sniedzēja īstenotas darbības ar nolūku veikt Lietotāja apmeklējuma rezervāciju Autoservisā (t.i., Lietotāja apmeklējumu Autoservisa telpās), it īpaši, lai Lietotājam būtu iespējams saņemt izvēlēto Autoservisa pakalpojumu.

3.1.3. Akciju paneļa pakalpojums - funkcija, kas trešo pušu partneriem padara pieejamu īpašu tiešsaistes telpu aplikācijā, ko var izmantot pašu vai sadarbībā ar pakalpojumu sniedzēju organizētu akciju publicēšanai.

3.2. Izmantojot MI pakalpojumu un/vai pakalpojumus, jūs apliecināt, ka vietnē https://mi.eu/pl/pl/s/polityka-prywatnosci, ir pieejama Privātuma politika, kura regulē un nosaka Pakalpojuma sniedzēja īstenoto personas datu lietošanu, apstrādi un pārsūtīšanu.

3.3. Tīmekļa pakalpojums ir pieejams ikvienam, bez nepieciešamības reģistrēties MI pakalpojumā. Ikviens Lietotājs var pārlūkot MI pakalpojuma vispārpieejamās vietnes lapas.

3.4. Rezervēšanas pakalpojums ir pieejams ikvienam, bez nepieciešamības reģistrēties MI pakalpojumā, atbilstoši šo Noteikumu 3.11 punktam.

3.5. Tīmekļa pakalpojumu līgums ir beztermiņa, un tas tiek noslēgts brīdī, kad tiek ievietots URL vaicājums, kas atgriež veiksmīgus rezultātus Lietotājam viņa tīmekļa pārlūkprogrammas logā, no jebkuras pieejamās MI pakalpojuma lapas vai kad Lietotājs noklikšķina uz jebkuru hipersaiti, kas novirza uz jebkuru no MI pakalpojuma vietnes vispārpieejamajām lapām (t.i., apmeklējot MI pakalpojumu). Tīmekļa pakalpojuma līgums tiek izbeigts brīdī, kad Lietotājs pamet MI pakalpojumu.

3.6. Pakalpojuma līgumu par Rezervēšanas pakalpojumiem iespējams noslēgt un izbeigt saskaņā ar šo Noteikumu 7. punktā aprakstītajiem noteikumiem.

3.7. Pakalpojumi Lietotājam tiek sniegti bez maksas, jo Pakalpojuma sniedzējs no tiem gūst labumu. Lietotājs sedz Interneta pieslēguma izmaksas saskaņā ar Lietotāja un telekomunikāciju pakalpojumu nodrošinātāja (interneta pakalpojumu nodrošinātāja) noslēgto līgumu.

3.8. Pakalpojuma sniedzējs informē par to, ka no Lietotāja netiek iekasēta nekāda maksa un netiek pieprasīts finansiāls nodrošinājums.

3.9. Pakalpojuma sniedzējs informē, ka MI pakalpojumam nav e-veikala funkcijas un Pakalpojuma sniedzējs nepārdod nekāda veida preces, izmantojot MI pakalpojumu. Paneļa cilnē redzamā sadaļa “Apmeklēt veikalu” ir tikai hipersaite uz ārēju pakalpojumu. Preču iegāde šādā trešo pušu veikalā tiek veikta, pamatojoties uz atsevišķu līgumu, kas noslēgts starp uzņēmumu, kas vada šo trešo pušu veikalu, un tā lietotāju bez jebkādas līdzdalības šā līguma izpildē no Pakalpojuma sniedzēja puses. Pakalpojuma sniedzējs nav atbildīgs par jebkādu iepriekšminētās trešās puses e-veikala informāciju un darbību.

3.10. Tīmekļa pakalpojuma ietvaros Lietotājs, izmantojot MI pakalpojuma funkcijas (forma, kas atrodama Autoservisa uzņēmumu kataloga sadaļā “Atsauksmes”), var nosūtīt Atsauksmi par konkrētu Autoservisu.

3.10.1. Lai MI pakalpojumā iesniegtu Atsauksmi, Lietotājam ir:

a) jāaizpilda Atsauksmes forma, norādot personas datus, tostarp: pilnu vārdu, e-pasta adresi, tālruņa numuru, transportlīdzekļa marku un modeli, kā arī Autoservisa darbnīcas apmeklējuma datumu,

b) jāpiekrīt Noteikumiem.

3.10.2. Pakalpojuma sniedzējs pārbauda (pieņem) Lietotāja iesniegtās Atsauksmes. Pakalpojuma sniedzējs informē, ka tas neiejaucas Atsauksmju saturā, tomēr tas patur tiesības atteikt Atsauksmes publicēšanu, ja tās saturs ir pretrunā ar likumā noteikto, ir pretrunā ar ierasto kārtību vai ja tas pārkāpj Noteikumus. Pakalpojuma sniedzējs var atteikties publicēt saturu, kas:

a) jebkādā veidā ir pretrunā ar sabiedrības morāles normām un/vai ir pretrunā ar normatīvajiem aktiem un/vai iekšējiem noteikumiem;

b) veicina diskrimināciju etniskās piederības, reliģijas (reliģiskās pārliecības) dēļ vai satur ar fašismu, pornogrāfiju saistītus materiālus vai materiālu, kas parasti tiek uzskatīts par vulgāru vai vardarbīgu;

c) aizskar reliģisko pārliecību vai ir pretrunā ar Noteikumu 4.1. punktā minētajām prasībām;

d) satur reklāmas vai citus komerciālus materiālus;

e) satur saites uz citām vietnēm, jo īpaši uz konkurējošiem pakalpojumiem;

f) satur personas datus, kontaktinformāciju vai citu uzņēmumu adreses;

g) nav saistīts ar Autoservisu, par kuru sniegta Atsauksme;

h) ir surogātpasts;

i) ir apzināti rakstīts pretrunā ar gramatikas un pareizrakstības noteikumiem vai skaidri nesalasāmā veidā.

j) Par katru servisa apmeklējuma reizi var iesniegt tikai vienu atsauksmi. Jebkura atkārtota vai jauna atsauksme par to pašu servisa apmeklējumu tiks atzīta par nederīgu.

3.10.3. Atsauksmes apstiprināšanas nolūkā Pakalpojuma sniedzējs var sazināties ar Lietotāju, izmantojot Lietotāja e-pasta adresi vai tālruņa numuru, kuru Lietotājs norādījis Atsauksmes formā.

3.10.4. Attiecībā uz jebkādu saziņu, ko Pakalpojuma sniedzējs uzsācis saskaņā ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem, Lietotājs, kā arī Patērētājs kā Lietotājs sniedz savu piekrišanu šādu paziņojumu saņemšanai, kā noteikts šajos Noteikumos un nosacījumos. Patērētājs var atsaukt šajā punktā sniegto piekrišanu, izmantojot.

3.10.5. Ja Pakalpojuma sniedzējs pozitīvi apstiprina (pieņem) konkrētu Atsauksmi, tā tiek publicēta MI pakalpojumā Autoservisu katalogā (sadaļā “Atsauksmes”).

Atsauksmes neapstiprināšanas (noraidīšanas) gadījumā Pakalpojuma sniedzējs informē Lietotāju par šo faktu, nosūtot e-pastu uz Atsauksmes formā norādīto adresi ar nosacījumu, ka Lietotājs nav atteicies no šādu ziņojumu saņemšanas. Ja Lietotājs atsakās no šādu ziņojumu saņemšanas, Pakalpojuma sniedzējam nav pienākuma informēt Lietotāju par iepriekšminēto neapstiprināšanas gadījumu, t.i., par konkrētas Atsauksmes noraidīšanu.

3.10.6. Pakalpojuma sniedzējs nodrošina Autoservisam iespēju atbildēt uz Lietotāja iesniegto Atsauksmi. Šim nolūkam Atsauksmes saturs pirms tā publicēšanas tiek iesniegts ar Atsauksmi saistītajam Autoservisam.

3.10.7. Autoservisa vērtējums, kas redzams Atsauksmē, ir vidējā vērtība, kas aprēķināta, balstoties uz vērtējumiem, kurus Lietotāji snieguši Atsauksmēs. Vidējā vērtējuma noteikšanā tiek ņemts vērā: vispārējs iespaids par Autoservisa apmeklējumu, apkalpošanas kvalitāte, precizitāte, atbilstība izmaksu aprēķinam, veiklība un estētika.

3.10.8. Pakalpojuma sniedzējs informē, ka MI pakalpojuma ietvaros iesniegtajai Atsauksmei publiski ir redzama šāda informācija: vārds, automobiļa marka un modelis, ko Lietotājs norādījis Atsauksmes formā, kā arī publicēšanas datums un Autoservisa atbilde (ja tāda nodrošināta).

3.10.9. Iesniedzot Atsauksmi, saskaņā ar Privātuma politiku, kas pieejama vietnē https://mi.eu/pl/pl/s/polityka-prywatnosci , un piemērojamajiem noteikumiem, Lietotājs var piekrist:

a) savas e-pasta adreses un tālruņa numura atklāšanai citiem Capital Group uzņēmumiem mārketinga nolūkos;

b) savas e-pasta adreses un tālruņa numura atklāšanai citiem Capital Group uzņēmumiem, lai savus mārketinga nolūkus varētu īstenot sadarbības uzņēmumi;

c) saņemt savā e-pastā no Pakalpojuma sniedzēja un citiem Capital Group uzņēmumiem tirdzniecības informāciju, kas saistīta ar iepriekšminētajiem uzņēmumiem un uzņēmumiem, kas sadarbojas ar Capital Group;

d) saņemt pa tālruni no Pakalpojuma sniedzēja un citiem Capital Group uzņēmumiem tirdzniecības informāciju, kas saistīta ar iepriekšminētajiem uzņēmumiem un uzņēmumiem, kas sadarbojas ar Capital Group.

3.10.10. Pakalpojuma sniedzējs līdz ar šo informē, ka datus, kas iesniegti Atskaites formā, tostarp personas datus atbilstoši VDAR 4. pantā noteiktajam, Pakalpojuma sniedzējs apstrādā, lai pārbaudītu to autentiskumu.

Šie dati, izņemot norādīto kontaktinformāciju, var tikt izsniegti Autoservisam kā personas datu saņēmējam, lai pārbaudītu, vai Atsauksme ir saistīta ar reāli notikušu apmeklējumu saskaņā ar https://mi.eu/pl/pl/s/polityka-prywatnosci vietnē pieejamās Privātuma politikas noteikumiem.

3.11. Rezervēšanas pakalpojuma un Atsauksmes iesniegšanas funkcionalitāte var nebūt pieejama konkrētas valsts teritorijā esošajos Autoservisos. Šie Noteikumi attiecas uz jomu, kurā Lietotājiem tiek piedāvāti Pakalpojumi/funkcijas, kas saistīti ar Autoservisiem, kas atrodas noteiktas valsts teritorijā.

4. NELEGĀLA SATURA IESNIEGŠANAS AIZLIEGUMS

4.1. Lietojot Pakalpojumus, Lietotājam ir aizliegts iesniegt nelegālu saturu, it īpaši:

4.1.1. saturu, kas pārkāpj citu cilvēku tiesības, it īpaši īpašumtiesības vai personiskās autortiesības, tirdzniecības konfidencialitāti, rūpnieciskā īpašuma tiesības, kā arī citu personīgās tiesības;

4.1.2. saturu, kas atbalsta vai atklāj radikāli sociālu attieksmi, it īpaši visa veida diskrimināciju attiecībā uz dzimumu, vecumu, invaliditāti, rasi, reliģiju, tautību, politisko vai sociālo pārliecību, piederību arodbiedrībām, etnisko izcelsmi, ticību vai seksuālo orientāciju;

4.1.3. saturu, kas aicina veikt noziedzīgas darbības;

4.1.4. saturu, kas pārkāpj spēkā esošo likumu noteikumus.

4.2. Lietotājs, kurš saņem informāciju, ka MI pakalpojuma saturs kādā no tā daļām neatbilst spēkā esošajiem tiesību aktiem vai Pakalpojuma noteikumiem, var informēt Pakalpojuma sniedzēju par šo faktu, nosūtot ziņojumu uz e-pasta adresi: kontakt@mi.eu

4.3. Saņemot oficiālu paziņojumu vai saņemot ticamu informāciju par Lietotāja atklātu nelikumīgu ziņojuma saturu, Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības liegt piekļuvi iepriekš norādītajam saturam.

4.4. Lietotājam ir aizliegts izmantot MI pakalpojumu un pakalpojumus tādā veidā, kas var izraisīt traucējumus IT sistēmas vai jebkura tās elementa darbībā.

5. TEHNISKIE NOSACĪJUMI UN RISKI

5.1. Pakalpojumu izmantošana, tostarp MI pakalpojuma izmantošana, ir iespējama tikai, nodrošinot aktīvu interneta savienojumu un IT sistēmu, kas atbilst šādām minimālajām tehniskajām prasībām:

5.1.1. pareizi konfigurēts tīmekļa pārlūks, kas atbilst Microsoft Internet Explorer standarta versijai, kas nav zemāka par 8.0, Firefox versijai, kas nav zemāka par 26, Chrome versijai, kas nav zemāka par 27 vai Mac OS X Safari versijai, kas nav zemāka par 8.0,

5.1.2. ierīcē jābūt iespējotai sīkdatņu pieņemšanas opcijai un aktīvam Java Script valodas tulkotājam.

5.2. 5.1. punktā ir noteikti tehniskie parametri, kas nepieciešami, lai Pakalpojuma sniedzēja izmantotā IT sistēma funkcionētu atbilstoši.

5.3. Pakalpojuma sniedzējs informē, ka gadījumā, ja Lietotājs nenodrošina iepriekš norādītās minimālās tehniskās prasības, Pakalpojumu izmantošana var būt neiespējama, traucēta vai MI pakalpojums var darboties nepareizi vai nedarboties vispār.

5.4. Lietojot platformas Pakalpojumus, Lietotāja datorā tiek instalētas sīkdatnes. Tas tiek veikts tikai pēc skaidras Lietotāja piekrišanas saņemšanas, kas ir īpaši izteikta ar piemērotiem iestatījumiem attiecīgajā pārlūkprogrammā.

5.5. Plašāku informāciju par MI pakalpojumā izmantotajām sīkdatnēm iespējams atrast vietnē https://mi.eu/pl/pl/s/polityka-prywatnosci

5.6. Lai apstiprinātu Pakalpojumu sniegšanas līgumu, dati tiek glabāti Pakalpojuma sniedzēja serveru datubāzē kopā ar informāciju par piekrišanu Noteikumiem.

5.7. Pakalpojuma sniedzējs kontaktformā esošo kļūdu noteikšanai izmanto metodes un tehniskos līdzekļus, kas noteikti Noteikumu 7.4. punktā (t.i., Līgumu slēgšana par Rezervēšanas pakalpojumu sniegšanu):

5.7.1. ievadīto datu pārbaude,

5.7.2. automātiskās datu aizpildīšanas mehānisms.

5.8. Noslēgtā Līguma par Pakalpojumu izpildi saturu apstiprina, aizsargā un nodrošina:

5.8.1. līguma satura attēlošana MI pakalpojuma vietnē https://mi.eu/pl/pl/s/regulamin

5.8.2. Lietotāja apliecinājums par iepazīšanos ar Noteikumiem.

5.9. Pakalpojuma sniedzējs informē, ka, izmantojot Pakalpojumus, pastāv kriptogrāfiskās sistēmas kļūdu noteikšanas risks un aizsargātas IT sistēmas atvēršanas risks ar nolūku iegūt personas datus vai citu informāciju.

6. PAKALPOJUMA LĪGUMA ATBILSTĪBA

6.1. Lietotājam, kurš ir Patērētājs, ir tiesības atteikties no attālināti noslēgtā Pakalpojuma līguma Tīmekļa pakalpojumos un no Rezervēšanas pakalpojuma līguma 14 dienu laikā pēc Līguma slēgšanas, nenorādot iemeslu. Lai termiņš tiktu ievērots, jānosūta atbilstošs paziņojums pirms noteiktā termiņa.

6.2. Termiņš tiek noteikts brīdī, kad tiek noslēgts Tīmekļa pakalpojumu līgums vai Rezervēšanas pakalpojumu līgums – četrpadsmit dienas pēc tā noslēgšanas datuma.

6.3. Lai īstenotu atteikuma tiesības, Lietotājam ir pienākums informēt Pakalpojuma sniedzēju par lēmumu atteikties no Līguma, iesniedzot tam skaidri saprotamu paziņojumu (piemēram, paziņojuma veidā, kas tiek nosūtīts pa e-pastu vai pastu).

6.4. Pakalpojuma sniedzējs var iesniegt paziņojumu par atkāpšanos no Līguma attiecībā uz Tīmekļa pakalpojumu līgumu vai Rezervēšanas pakalpojumu līgumu, izmantojot paraugu, kas ir iekļauts MK 2014.gada 20.maija noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” pielikumā. Pakalpojuma sniedzējs nodrošina atkāpšanās no Līguma sagatavi vietnē https://www.motointegrator.pl/s/formularz-odstapienia-od-umowy/ Lietotājs var izmantot pievienoto atkāpšanās formas paraugu, taču tas nav obligāts.

6.5. Ja Lietotājs elektroniski nosūta paziņojumu par atkāpšanos no Līguma attiecībā uz Tīmekļa pakalpojumu līgumu vai Rezervēšanas pakalpojumu līgumu, Pakalpojuma sniedzējam nekavējoties jānosūta Lietotājam e-pasts, kurā apstiprināta paziņojuma saņemšanu.

6.6. Atkāpjoties no Līguma attiecībā uz Tīmekļa pakalpojumu līgumu vai Rezervēšanas pakalpojumu līgumu, šāds Līgums uzskatāms par nenoslēgtu.

6.7. Iepriekš norādīto 6.1.-6.6. punktu noteikumi ir piemērojami tikai tiem Lietotājiem, kuri noslēguši Tīmekļa pakalpojumu līgumu vai Rezervēšanas pakalpojumu līgumu, rīkojoties kā Patērētāji (t.i., ja Lietotāji ir Patērētāji likuma izpratnē).

7. REZERVĒŠANAS PAKALPOJUMS

7.1. Atjaunināts Autoservisu saraksts ir pieejams vietnē https://mi.eu/pl/pl/

7.2. Saņemot Tīmekļa pakalpojumus, Lietotājs var pārlūkot Autoservisu katalogu.

7.3. Rezervēšanas pakalpojumu līguma ietvaros Lietotājs var veikt rezervāciju saskaņā ar zemāk sniegtajiem noteikumiem par Autoservisu pakalpojumiem.

7.4. Līgums par rezervēšanas pakalpojumu sniegšanu starp Pakalpojuma sniedzēju un Lietotāju tiek noslēgts saskaņā ar šādām procedūrām:

7.4.1. ja Lietotājs vēlas izmantot Rezervēšanas pakalpojumus, lai pasūtītu Autoservisa pakalpojumu (t.i., rezervētu apmeklējumu Autoservisā, kas ļauj saņemt Autoservisa pakalpojumus):

a) Lietotājam jādodas uz MI pakalpojuma lapu, kurā pieejama poga “Rezervēt apmeklējumu”, uz kuras noklikšķinot, tiek uzsākta Autoservisa rezervēšanas procedūra (t.i., Līguma par rezervēšanas pakalpojumiem slēgšanas procedūra),

b) Izmantojot MI pakalpojuma iespējas (citās apakšlapās), Lietotājam:

I. jāizvēlas Autoservisa pakalpojums, kuru Lietotājs vēlas veikt izvēlētajā Autoservisa darbnīcā, vai jāinformē par nepieciešamību diagnosticēt problēmu,

II. jāizvēlas Autoserviss (konkrēta Autoservisa atrašanās vieta), kurā plānots apmeklējums,

III. jānorāda sava kontaktinformācija, tostarp e-pasta adrese un tālruņa numurs,

IV. pēc izvēles: jānorāda transportlīdzekļa marka un modelis, ražošanas datums un vēlamais (Lietotājam izdevīgais) apmeklējuma laiks un datums, kad Lietotājs vēlas ierasties Autoservisā, vārds, uzvārds un papildu piezīmes,

c) Lietotājs var piekrist:

I. savas e-pasta adreses un tālruņa numura atklāšanai citiem Capital Group uzņēmumiem mārketinga nolūkos;

II. savas e-pasta adreses un tālruņa numura atklāšanai citiem Capital Group uzņēmumiem, lai savus mārketinga nolūkus varētu īstenot sadarbības uzņēmumi;

III. saņemt savā e-pastā no Pakalpojuma sniedzēja un citiem Capital Group uzņēmumiem tirdzniecības informāciju, kas saistīta ar iepriekšminētajiem uzņēmumiem un uzņēmumiem, kas sadarbojas ar Capital Group;

IV. saņemt pa tālruni no Pakalpojuma sniedzēja un citiem Capital Group uzņēmumiem tirdzniecības informāciju, kas saistīta ar iepriekšminētajiem uzņēmumiem un uzņēmumiem, kas sadarbojas ar Capital Group.

d) Lietotājs apstiprina, ka ir iepazinies ar Noteikumiem un apliecina Noteikumu saturu, atzīmējot izvēles rūtiņu MI pakalpojuma apakšlapā. Ja Lietotājs nav sniedzis savu piekrišanu, Rezervēšanas pakalpojuma sniegšana nav iespējama, tāpēc nav iespējama arī Rezervēšanas pakalpojumu līguma slēgšana.

e) Lietotājam jāiesniedz kontaktforma, noklikšķinot uz attiecīgās pogas. Nosūtot Pakalpojuma sniedzējam kontaktformu, Lietotājs pasūta Rezervēšanas pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar Noteikumiem. Kontaktformas nosūtīšanas brīdī Pakalpojuma sniedzējs un Lietotājs noslēdz Rezervēšanas pakalpojumu līgumu.

7.5. Rezervēšanas līguma priekšmets, tostarp Pakalpojuma sniedzēja veikto darbību apjomā gadījumā, ja Lietotājs reģistrē nepieciešamību rezervēt Autoservisa pakalpojumu (t.i., vēlēšanos apmeklēt konkrētu Autoservisu, lai tajā varētu saņemt konkrētu Autoservisa pakalpojumu), vienmēr ietver faktiski veiktas darbības, kuru mērķis ir Lietotāja Autoservisa telpu apmeklējums atbilstoši Lietotāja izvēlei. Īstenojot šīs darbības, Pakalpojuma sniedzējs nosūta Autoservisam Lietotāja kontaktinformāciju un personas datus, kurus Lietotājs norādījis Rezervēšanas pakalpojumu formā, tostarp personas datus Likuma par personas datu aizsardzību izpratnē. Pakalpojuma sniedzējs nosūta Lietotāja personas datus Autoservisam saskaņā ar Privātuma politikas noteikumiem, kas atrodama vietnē https://mi.eu/pl/pl/s/polityka-prywatnosci .

7.6. Veicot Rezervēšanas pakalpojumu, ar Lietotāju var sazināties Atbalsta tālruņa speciālisti, un Lietotājs var sazināties ar Atbalsta tālruņa speciālistiem, informācijas noskaidrošanas nolūkā vai informācijas precizēšanai (piemēram, apstiprināt apmeklējuma laiku un datumu utt.).

7.7. Pakalpojuma sniedzējs informē, ka:

7.8.1. tas negarantē, ka izvēlētais Autoserviss faktiski nodrošinās izvēlētos Pakalpojumus, un ka Lietotājam būs iespēja saņemt konkrētos Autoservisa pakalpojumus saskaņā ar MI pakalpojumā norādītajiem nosacījumiem (tostarp MI pakalpojumā norādīto Autoservisa pakalpojumu cenu),

7.8.2. tas neuzņemas nekādas saistības Autoservisa vārdā, neslēdz nevienu līgumu Autoservisa vārdā un negarantē Lietotājam, ka Autoserviss sniegs kādus pakalpojumus Lietotāja labā.

7.8. Ar šo Pakalpojuma sniedzējs informē, ka tas nav atbildīgs par jebkādām Autoservisa īstenotām darbībām vai atteikumiem, kā arī gadījumos, ja Autoserviss nenodrošina kādu no pakalpojumiem.

7.9. Pakalpojuma sniedzējs negarantē, ka Lietotājam būs iespēja saņemt izvēlētos Autoservisa pakalpojumus saskaņā ar MI pakalpojumā norādītajiem nosacījumiem (tostarp MI pakalpojumā norādīto Autoservisa pakalpojumu cenu). Pakalpojuma sniedzējam ir jāpielieto augstākā līmeņa profesionālās rūpes, lai nodrošinātu, ka MI pakalpojumā sniegtā informācija par Autoservisa pakalpojumiem ir aktuāla un precīza.

7.10. Lietotājam izmantojot Rezervēšanas pakalpojumu, ne starp Lietotāju un Autoservisu, ne arī starp Pakalpojuma sniedzēju netiek slēgti nekādi Autoservisa pakalpojumu līgumi (t.i., līgums par pakalpojumiem, kurus Lietotājs ir norādījis kontaktformā).

7.11. Ja Lietotājs izmanto Rezervēšanas pakalpojumus (apmeklējot Autoservisu), Lietotājam nav pienākuma iegādāties nevienu pakalpojumu, ko veic Autoserviss, kā arī slēgt jebkādus līgumus ar Autoservisu.

7.12. Autoservisa pakalpojumus piedāvā konkrēts Autoserviss, atbilstoši atsevišķam starp Autoservisu un Lietotāju slēgtam līgumam.

8. SŪDZĪBAS PAR PAKALPOJUMU SNIEGŠANU

8.1. Lietotājam ir tiesības iesniegt sūdzību par Pakalpojuma sniedzēja nodrošinātajiem Pakalpojumiem.

8.2. Sūdzības Pakalpojuma sniedzējam iespējams iesniegt jebkādā formātā, tostarp:

8.2.1. nosūtīt uz Pakalpojuma sniedzēja e-pasta adresi, kas norādīta Noteikumu 1.2.1. punktā,

8.2.2. iesniegt Pakalpojuma sniedzējam rakstiskā formātā, piemēram, nosūtot ar kurjera vai pasta starpniecību uz Noteikumos norādīto Pakalpojuma sniedzēja piegādes adresi vai personīgi nogādājot to Pakalpojuma sniedzēja atrašanās vietā atbilstoši Noteikumu 1.1. punktā noteiktajam.

8.3. Sūdzībā jābūt norādītam vismaz: personas, kas iesniedz sūdzību, pilnam vārdam un sūdzības iemesla aprakstam.

8.4. Pakalpojuma sniedzējam jāizskata sūdzība 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc tās saņemšanas.

8.5. Pakalpojuma sniedzējam nekavējoties pēc sūdzības izskatīšanas, bet ne vēlāk kā 8.4. punktā norādītajā laikā, jānodrošina Lietotājam atbilde uz sūdzību. Atbilde jānosūta uz e-pasta adresi vai piegādes adresi, kuru Lietotājs norādījis sūdzībā. Gadījumā, ja sūdzībā nav norādīti dati, kas ļautu nosūtīt Lietotājam atbildi uz sūdzību, tā tiek uzglabāta Pakalpojuma sniedzēja atrašanās vietā Noteikumu 1.1. punktā norādītajā adresē, lai Lietotājs to varētu saņemt personīgi.

9. ĀRPUSTIESAS STRĪDU RISINĀŠANAS PROCESS

9.1. Lietotājam, kurš ir noslēdzis Līgumu kā Patērētājs, ir tiesības īstenot ārpustiesas strīdu risināšanas procesu. Patērētājs var izmantot starpniecības pakalpojumus vai vērsties patērētāju tiesību aizsardzības iestādē. Pakalpojuma sniedzējs līdz ar šo informē, ka Patērētājs var nosūtīt pieteikumu strīda izšķiršanai patērētāju tiesību aizsardzības iestādei, kas īsteno reģionālo tirdzniecības uzraudzību, vai iesniegt pieteikumu par starpniecības procesa uzsākšanu reģionālās tirdzniecības inspekcijai. Reģionālās tirdzniecības inspekcijas izmantotās strīdu izšķiršanas procedūras ir pieejamas to juridiskajās adresēs un Tirdzniecības inspekcijas reģionālo inspekciju vietnēs. Plašāka informācija par iespējām izmantot ārpustiesas strīdu risināšanas procesus ir atrodama Patērētāju tiesību aizsardzības centra tīmekļa vietnē ( www.ptac.gov.lv). Valstīs, kas nav Latvijas Republika, Patērētājs var nosūtīt pieteikumu strīda izšķiršanai, ko veic attiecīgās valsts kompetentā iestāde, būdama alternatīva strīdu izšķiršanas struktūra Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2013/11/ES (2013. gada 21. maijs) par patērētāju strīdu alternatīvu izšķiršanu un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004 un Direktīvu 2009/22/EK 4. panta 1. punkta h) apakšpunkta izpratnē.

9.2. Par visiem strīdiem starp Lietotāju, kas ir Patērētājs, un Pakalpojuma sniedzēju, ja tie rodas MI pakalpojuma izmantošanas rezultātā, Lietotājs var tos reģistrēt kā strīdu izšķiršanas subjektus, izmantojot ODR (tiešsaistes strīdu risināšanas) platformu, kas pieejama vietnē http://ec.europa.eu/consumers/odr/ (saite uz ODR platformu ir atrodama MI pakalpojuma apakšlapās). ODR platformas izmantošana ir Lietotāja kā Patērētāja tiesības, nevis pienākums, un tā tiek īstenota saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 524/2013 (2013. gada 21. maijs) par patērētāju strīdu izšķiršanu tiešsaistē un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004 un Direktīvu 2009/22/EK.

10. PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA IEROBEŽOTĀ ATBILDĪBA ATTIECĪBĀ UZ UZŅĒMĒJDARBĪBU

10.1. Ja starp Pakalpojuma sniedzēju tiek noslēgts Līgums par Pakalpojuma sniegšanu ar Lietotāju, kurš līguma ietvaros darbojas kā uzņēmējs, Pakalpojuma sniedzēja kopējā un pilnīgā atbildība par konkrēto līgumu ir ierobežota līdz 5000 PLN (piecu tūkstošu Polijas zlotu) apmēram, ja vien normatīvajos aktos nav noteikts citādi.

10.2. Pakalpojuma sniedzēja atbildības ierobežojums, kas noteikts šo noteikumu 10.1. punktā, neattiecas uz tīši nodarītiem un citiem zaudējumiem, kas radušies Lietotājam, kad normatīvo aktu noteikumu dēļ Pakalpojuma sniedzēja atbildības ierobežošana nav iespējama.

10.3. Lai izvairītos no jebkādām šaubām, kas rodas, interpretējot Līguma noteikumus, Pakalpojuma sniedzējs līdz ar šo informē, ka šo noteikumu 10.1.- 10.2. punktos minētie noteikumi neattiecas uz Pakalpojumu sniegšanas līgumiem, kas noslēgti starp Pakalpojuma sniedzēju un Lietotāju, kas darbojas kā Patērētājs.

11. AKCIJU PANEĻA PAKALPOJUMS

11.1. Akciju paneļa pakalpojumā ir iekļauta iespēja publicēt informāciju par akcijas pasākumiem, ko organizē trešās puses, kas piedāvā preces un pakalpojumus, kas saistīti ar automobiļu tirgu.

11.2. Pakalpojuma sniedzējs savā tiešsaistes pakalpojuma aprakstā publicē informāciju, kas saistīta ar trešo pušu organizētajām aktuālajām akcijām, jo īpaši, par piedāvājumiem, kas ir:

11.2.1. ierobežotā laika posmā vai daudzumā, kurā preces vai pakalpojumi tiek piedāvāti ar atlaidi vai ar atvieglotiem nosacījumiem;

11.2.2. cenu atlaides, kas tiek piedāvātas ar papildu bezmaksas pakalpojumu vai pakalpojumu ar atlaidi;

11.2.3. bezmaksas produkti vai pakalpojumi, kas tiek piedāvāti kopā ar galveno pakalpojumu vai produktu.

11.3. Pakalpojums ļauj novirzīt lietotāju tieši uz trešās puses vietni (kā norādīts Akcijas veidlapā) vai publicē visu informāciju, piemēram, atlaižu kodus un noteikumus un nosacījumus tieši akcijas panelī.

11.4. Ja rodas šaubas par to, kas ir organizators, tiek pieņemts, ka Pakalpojumu sniedzējs nav Akciju panelī publicēto akciju organizators vai līdzorganizators, un visi jautājumi un pretenzijas ir jāadresē akcijas organizatoram.

12. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI

12.1. Noteikumi stājas spēkā 01.05.2018.

12.2. Šiem Noteikumiem un nosacījumiem ir piemērojami Latvijas Republikas likumi, neskarot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 593/2008 (2008. gada 17. jūnijs) “Par tiesību aktiem, kas piemērojami līgumsaistībām (Roma I)” 6. panta 2. punktu, saskaņā ar kuru tiesību izvēles rezultātā patērētājam nevar būt liegta aizsardzība, ko viņam nodrošina noteikumi, no kuriem nevar atkāpties ar vienošanos saskaņā ar tās valsts tiesību aktiem, kurā ir patērētāja pastāvīgā mītnesvieta, ar nosacījumu, ka profesionālis veic vai vērš savu komerciālo vai profesionālo darbību uz šo valsti, un līgums ietilpst šādu darbību jomā.

12.3. Ja rodas strīds attiecībā uz Līgumiem, kas noslēgti saskaņā ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem, strīdu izšķir tiesa, kas ir kompetenta Izpildītāja mītnesvietā, neskarot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1215/2012 (2012. gada 12. decembris) “par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās” 18. pantu, saskaņā ar kuru patērētājs var arī celt prasību pret otru līgumslēdzēju pusi tās dalībvalsts tiesās, kurā ir minētās puses domicils.

12.4. Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības veikt izmaiņas Noteikumos, ja rodas kādi svarīgi iemesli, kā piemēram, bet ne tikai:

12.4.1. nepieciešamība pielāgot Noteikumus, lai tie atbilstu spēkā esošajiem tiesību aktiem, kas attiecas uz Pakalpojumiem, kas sniegti kā MI pakalpojuma darbības daļa,

12.4.2. nepieciešamība pielāgot Pakalpojuma sniedzēja uzņēmējdarbību visiem ieteikumiem (rīkojumiem, spriedumiem, vadlīnijām) un valsts pārvaldes, vietējās administrācijas vai tiesu pilnvaroto institūciju lēmumiem,

12.4.3. MI pakalpojuma funkcionalitātes izstrāde vai pārveidošana, it īpaši jaunu pakalpojumu ieviešana vai esošo pakalpojumu darbības jomas maiņa,

12.4.4. pakalpojumu maksas ieviešana,

12.4.5. Pakalpojumu sniedzēja uzņēmējdarbības apjoma vai veida izmaiņas,

12.4.6. Pakalpojuma sniegšanas tehnisko nosacījumu izmaiņas, IT sistēmas tehnisko prasību izmaiņas, kuras Lietotājam vajadzētu īstenot, lai saņemtu Pakalpojumus,

12.4.7. nepieciešamība pielāgot Noteikumus paraugpraksei saistībā ar Pakalpojumu sniegšanu, tostarp labāko praksi attiecībā uz Lietotāju tiesību aizsardzību,

12.4.8. nepieciešamība labot acīmredzamas rakstības kļūdas, kas var parādīties Noteikumos,

12.4.9. jaunu risku un draudu parādīšanās, kas saistīti ar Pakalpojumu izmantošanu, šādu risku vai draudu izmaiņas vai ar Pakalpojumu lietošanu saistīto risku un draudu izzušana (novēršana),

12.4.10. elektronisko adrešu izmaiņas, tostarp Noteikumos iekļautās hipersaites,

12.4.11. izmaiņas Noteikumos minētajās kontaktformā esošo kļūdu noteikšanai izmantotajās metodēs un tehniskajos līdzekļos, kas noteikti Noteikumu 7.4. punktā (t.i., Līgumu slēgšana par Rezervēšanas pakalpojumu sniegšanu),

12.4.12. metodiku un tehnisko procesu izmaiņas noslēgtā Līguma par noteiktu pakalpojumu sniegšanu apstiprināšanai, aizsardzībai un nodrošināšanai,

12.4.13. Pakalpojuma sniedzēja Noteikumos paredzēto datu izmaiņas, tostarp nosaukuma, tālruņa numura, e-pasta adrešu izmaiņas.

12.5. Pakalpojuma sniedzējs par izmaiņām Noteikumos informē savā tīmekļa vietnē.