mi-logo

Tensioner roll replacement

Tensioner roll replacement
You will get the exact price of the service after sending the form

The belt tension roller sits on a bearing at the end of the tensioner lever. It presses the belt and keeps it properly tensioned. It should be replaced together with the belt or if worn. The roller may get blocked if its bearing fails, disabling all engine components driven by the belt.

Tips icon

Tips

  • Wymieniając jeden z elementów układu paska napędowego warto zrobić to samo z pozostałymi, gdyż ich żywotność jest podobna
  • Żywotność paska napędowego w dużym stopniu zależy od jego naciągnięcia. Zbyt luźny pasek będzie hałasował, ślizgał i szybko się zużyje. Pasek naciągnięty za mocno może uszkodzić nim napędzane urządzenia
Range of services icon

Range of services

  • Tilting the belt tensioner arm and sliding the belt off the roller
  • Removing the central bolt holding the roller and the bearing to the arm
  • Removing the tensioning roller
  • Fitting a new roller in

Car workshops: Tensioner roll replacement

Popular cities
    Find car workshop