Akumulatory

Kiedy wymienić akumulator? Budowa, wymiana, ważne fakty

Trwałość akumulatora wynosi obecnie najczęściej kilka lat. Wyjątkami są akumulatory wytrzymujące kilkanaście lat. Niektórzy kierowcy po pewnym czasie wymieniają akumulator profilaktycznie, podczas gdy inni eksploatują go aż do chwili, gdy odmówi zupełnie posłuszeństwa. Zatem kiedy wymienić akumulator?Powodów awarii akumulatora jest wiele, m.in. niedobór elektrolitu, utrata pojemności elektrycznej, zasiarczanie, opad masy czynnej, zwarcie, przerwa wewnętrzna itd. Niektóre typy awarii wymagają natychmiastowej wymiany, ale nawet właściwie używany i początkowo w pełni sprawny akumulator ulega stopniowemu, eksploatacyjnemu zużyciu. Najbardziej powszechnymi objawami słabnięcia akumulatora są trudności z rozruchem silnika (słabo kręcący rozrusznik) lub słabo świecące przy włączonym zapłonie i wyłączonym silniku światła mijania.

Budowa akumulatora

Akumulator samochodowy jest zespołem połączonych ogniw. Służy on do magazynowania energii elektrycznej, rozruchu silnika oraz dostarczania prądu do odbiorników i urządzeń (w trakcie jazdy i/lub podczas postoju). Poszczególne ogniwa składają się z elektrod (katody i anody), separatora izolującego elektrody od siebie oraz elektrolitu. Wewnątrz akumulatora dwa przeciwne materiały, czyli płyta ujemna i dodatnia są zanurzone w elektrolicie, będącym roztworem kwasu siarkowego i wody. W ogniwach zachodzą reakcje chemiczne, wskutek których wytwarza się napięcie. Prąd przepływa z akumulatora w chwili, w której dochodzi do zamknięcia obwodu między dodatnią a ujemną klemą (uchwytem) akumulatora. W chwili rozruchu akumulator jest jedynym źródłem prądu i pracuje na rozładowywaniu. Dopiero w czasie pracy silnika następuje ładowanie ( prądnica w czasie jazdy ładuje akumulator). Najsilniejsze rozładowywanie następuje podczas rozruchu lub w czasie używania dużej liczby odbiorników prądu przy niskich obrotach silnika.

Kiedy wymienić akumulator?

Jednym ze skutków reakcji zachodzących w akumulatorze jest odparowywanie wody, stanowiącej większościowy składnik elektrolitu. Parametry właściwe dla sprawnego akumulatora to: elektrolit o stężeniu 1.28g / cm3, napięcie spoczynkowe bez obciążenia 12,5 V, a z obciążeniem nie mniej niż 10 V, napięcie ładowania 13,8-14,8 V. W akumulatorach obsługowych należy okresowo kontrolować i uzupełniać poziom elektrolitu wodą destylowaną. Chociaż tego typu rozwiązania są w samochodach osobowych coraz rzadziej spotykane. Zastąpiły je niemal całkowicie akumulatory bezobsługowe. W sytuacji wystąpienia usterki najczęściej nadają się jedynie do wymiany. Skąd jeszcze wiedzieć, kiedy wymienić akumulator?

Uszkodzenie obudowy

Naturalnie w razie uszkodzenia obudowy, np. rozerwania jej, natychmiastowy zakup nowego akumulatora jest niezbędny. Podobnie jak wtedy, gdy odmówi on współpracy nagle i bez ostrzeżenia. Jeśli natomiast spadek osiągów jest stopniowy, to akumulator można jeszcze próbować naładować i ocenić efekty. W celu dokonania oceny jego stanu należy poddać go próbie obciążeniowej, która wykaże czy konieczna jest wymiana. Jeśli uzyskane w pomiarach wartości różnią się od właściwych lub jeśli akumulator nie ładuje się albo ulega ponownemu i szybkiemu rozładowaniu, to nie należy długo zwlekać z wymianą. Kontynuowanie eksploatacji niesprawnego akumulatora ma negatywny wpływ na instalację elektryczną, a poza tym naraża na nagłą utratę mobilności. Warto wziąć również pod uwagę porę roku, bo ile latem i ciepłą wiosną rozruch może być jeszcze możliwy nawet gdy źródło prądu jest już bardzo słabe, to pierwsze większe spadki temperatur oznaczają już kres jego możliwości.

Warto pamiętać

Jeśli akumulator nie jest całkowicie hermetyczny, to nie jest – czasem wbrew swojej nazwie – całkowicie bezobsługowy. Nawet gdy brak niepokojących objawów, to po kilku latach eksploatacji warto poddać akumulator profilaktycznej diagnostyce aby zweryfikować jego stan. To szczególnie istotne dla kierowców, którzy pokonują dłuższe trasy. Dla nich ewentualna usterka i unieruchomienie pojazdu z dala od domu mogą być szczególnie dokuczliwe. Aby przedłużyć żywotność akumulatora, warto pamiętać też w jaki sposób należy go traktować. Akumulator powinien być solidnie zamocowany w pojeździe, bo ewentualne wstrząsy powodują obsypywanie się płyt. Należy unikać jego zupełnego rozładowywania, podobnie jak nie należy pozostawiać go na długo bez używania, ponieważ może to prowadzić do zasiarczenia. Podczas montażu należy zwrócić szczególną uwagę na poprawny sposób mocowania klem. Prawidłowo – poprzez poluzowanie oka na przewodzie elektrycznym i ostrożne założenie na oczyszczonym i posmarowanym bolcu. Niedopuszczalne jest siłowe nabijanie oka przewodu na bolec akumulatora.

Artykuły powiązane