Odpowiednie ciśnienie oleju jest warunkiem właściwego smarowania jednostki napędowej. Zbyt wysoki lub niski poziom ciśnienia szybko będzie skutkował awarią silnika.Olej silnikowy ma bardzo trudne warunki pracy, a równocześnie bardzo ważne zadanie do wykonania. Jego rolą jest smarowanie ruchomych elementów silnika i ograniczanie ich temperatury oraz tarcia. A w konsekwencji zużycia silnika. Zerwanie filmu olejowego pomiędzy częściami doprowadza do bardzo szybkiego zatarcia. Wewnątrz silnika współczesnego samochodu osobowego znajduje się najczęściej około pięciu litrów oleju, który jest poddawany ekstremalnym obciążeniom. Po uruchomieniu silnika olej nagrzewa się do bardzo wysokiej temperatury i pod wysokim ciśnieniem krąży po układzie smarowania. Musi skutecznie spełniać swoją rolę zarówno w bardzo wysokich, jak i bardzo niskich temperaturach, niezależnie od stylu jazdy kierowcy. Do tego dochodzą coraz większe restrykcje związane z emisjami szkodliwych substancji oraz coraz dłuższe interwały pomiędzy wymianami oleju.

Ważna kontrolka

Biorąc pod uwagę wszystkie te fakty łatwiej uświadomić sobie, jak istotny  dla długowieczności i bezawaryjności silnika jest odpowiedni poziom i jakość oleju. Jednak nie mniej ważne jest poprawne ciśnienie oleju w silniku. Najczęściej spotykaną minimalną wartością ciśnienia jest 35 Kpa. Dla zapewnienia dobrego smarowania współpracujących elementów, ciśnienie powinno być osiągane natychmiast po rozruchu i utrzymywane na stałym poziomie, wyznaczonym przez producenta samochodu. Dlatego właśnie umieszczona na tablicy rozdzielczej kontrolka ciśnienia oleju powinna zaświecić po przekręceniu kluczyka w stacyjce i zgasnąć od razu po uruchomieniu. Jeśli nie gaśnie, oznacza to usterkę, która w zależności od swej genezy, lokalizacji i złożoności może być całkiem błaha i tania do usunięcia. Albo bardzo poważna i kosztowna. Z tego powodu należy po zapaleniu kontrolki przerwać jazdę, skontrolować poziom oleju i skorzystać z wykwalifikowanego warsztatu.

Przyczyny niewłaściwego ciśnienia

Przyczyny obniżonego ciśnienia oleju w silniku mogą być bardzo różne. Do najczęściej występujących należą: za niski poziom oleju w układzie, za niska lepkość, popsute czujniki ciśnienia oleju (wtedy najczęściej kontrolka w ogóle się nie zapala), uszkodzenia przewodów olejowych, awarie pompy lub usterki zaworów redukcyjnych. Znacznie poważniejszymi i droższymi do usunięcia niesprawnościami są awarie łożysk wału korbowego, uszkodzenia układu rozrządu, a w najgorszym razie defekty panewek na wale. W takiej sytuacji najprawdopodobniej konieczny będzie demontaż silnika i jego kapitalny remont. Negatywne konsekwencje może mieć także zbyt wysokie ciśnienie oleju, o którym niestety nie informuje kontrolka na tablicy rozdzielczej. Najczęściej jest ono spowodowane  zbyt dużą ilością oleju w układzie, jego zbyt wysoką lepkością, niesprawnością zaworu przelewowego lub zanieczyszczeniem kanału olejowego.

Warto pamiętać

Jeśli kontrolka oleju nie gaśnie w czasie pracy silnika, należy reagować szybko. Jeżeli stan ten utrzymuje się po sprawdzeniu poziomu oleju, wykluczeniu awarii czujnika, samej kontrolki i filtra, to należy wykonać w warsztacie pomiar ciśnienia oleju. Wykonuje się go w celu weryfikacji stanu łożysk ślizgowych wału korbowego oraz wałka rozrządu, a także działania pompy olejowej. Pomiar  jest przeprowadzany przy różnych prędkościach obrotowych silnika. Jeśli luzy  w łożyskach są powiększone, to olej przecieka poprzez szczeliny między panewkami wału a czopami. Skutkuje to właśnie spadkiem ciśnienia.

Artykuły powiązane