Liczba cetanowa - co to jest? Jak się ją określa? Sprawdź w naszym słowniczku pojęć!

Liczba cetanowa to jedna z podstawowych charakterystyk paliw silnikowych. Oznacza ona zdolność danego paliwa do samozapłonu w komorze spalania silnika Diesla. Im wyższa liczba cetanowa, tym łatwiej zapala się on w silniku. Ponadto przekłada się to na lepszą jakość spalania oraz mniejsze emisje szkodliwych substancji, takich jak tlenki azotu, czy cząstki stałe.

Jak określa się liczbę cetanową?

Liczba cetanowa jest określana na podstawie porównania danego paliwa z mieszaniną heptanu i metyloctanu, które mają odpowiednio niską i wysoką liczbę cetanową. Przykładowo, paliwo o liczbie cetanowej 50 oznacza, że jest ono tak samo łatwopalne, jak mieszanina 50% heptanu i 50% metyloctanu. Do tego typu pomiarów oczywiście stosuje się odpowiednio skonstruowane silniki wzorcowe.

Gdzie ważna jest liczba cetanowa?

Wysoka liczba cetanowa jest szczególnie istotna w przypadku silników diesla wykorzystywanych w pojazdach ciężarowych, maszynach budowlanych, statkach i generatorach prądu. Choć oczywiście także w samochodach osobowych warto zwracać uwagę na ten parametr paliwa. Można więc powiedzieć, że liczba cetanowa to miara jakości paliw stosowanych w silnikach wysokoprężnych. Wysoka wartość przekłada się na efektywniejszą pracę silnika.

Polska norma mówi o tym, że minimalna liczba cetanowa dla oleju napędowego powinna wynosić 51. Niższe wartości mogą oznaczać niekorzystny wpływ na samą jednostkę napędową, większy hałas, zużycie paliwa, a także dużą emisję sadzy. Do określania liczby cetanowej służą odpowiednie normy ISO 5165 oraz DIN 51601, 51628 i 51773.

Artykuły powiązane