Czym jest submarining? Kiedy występuje? Dowiedz się z naszego słowniczka pojęć!

Czym jest submarining?

Obecne samochody mają szereg systemów, których zadaniem jest poprawa bezpieczeństwa. Niestety nie da się zapobiec wszystkim możliwym skutkom zdarzeń, jakim poddane mogą być samochody. Na szczęście auta buduje się tak, aby nawet w razie poważnych zderzeń czy innych wydarzeń, pasażerowie mieli szanse wyjść z takich sytuacji z jak najmniejszą ilością obrażeń. Submarining jest czymś bardzo niebezpiecznym i może doprowadzić do poważnym konsekwencji – to zjawisko wysuwania się ciała przypiętego pasami bezpieczeństwa z fotela. Może on mieć miejsce podczas zderzenia czołowego.

Kiedy występuje submarining?

W czasie wspomnianego zderzenia na samochód działa wiele różnych sił. Powstają też duże przeciążenia. Pasy bezpieczeństwa mają chronić przed tym, aby bezwładne w momencie zdarzenia ciało ludzkie, nie uderzało o inne elementy wnętrza samochodu, tylko zostało w jego fotelu. Submarining to sytuacja, w której w wyniku zderzenia czołowego ciało wysuwa się dołem z pasów, czego konsekwencją jest uderzenie w przednią część samochodu. Żeby tego uniknąć, odpowiednio skonstruowane muszą być nie tylko same pasy bezpieczeństwa, ale też fotele. Submarining może mieć miejsce, kiedy będą one zbyt miękkie i elastyczne. Także w przypadku nieprawidłowej pozycji osoby siedzącej.

Tak więc w samochodzie, nawet tak wydawałoby się nieznaczące cechy, jak miękkość foteli, mają wpływ na bezpieczeństwo. Oczywiście pojazdy, a więc także i fotele przechodzą odpowiednie testy, aby uniknąć występowania jakichkolwiek niepożądanych zjawisk. Warto też wiedzieć, że na zachowanie ciała w stosunku do fotela podczas zderzenia czołowego ma wpływ nie tylko samo wykonanie fotela, ale także masa tego ciała.

Artykuły powiązane