Ubezpieczenie OC to jedyne obowiązkowe ubezpieczenie pojazdów mechanicznych. Poza tym możesz skorzystać również z polis dobrowolnych. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszy się w Polsce autocasco. Według Polskiej Izby Ubezpieczeń liczba takich polis na koniec 2017 roku wynosiła w Polsce 6,37 mln. Co obejmuje autocasco?

Zakres ubezpieczenia AC

O ile w ubezpieczeniach OC zakres ochrony ubezpieczeniowej określony jest w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych i zawsze musi być taki sam, to już w autocasco jest on uzależniony od umowy zawartej pomiędzy klientem a zakładem ubezpieczeń. Posiadacz pojazdu musi ocenić, jakiej ochrony ubezpieczeniowej potrzebuje – od tego będzie zależeć cena autocasco. Wpływ na koszt ochrony ubezpieczeniowej ma m.in. przebieg historii ubezpieczenia, ale przede wszystkim odpowiedzialność towarzystwa. Im więcej wykluczeń tej odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, tym mniejsza składka. Duże znaczenie ma także wartość samochodu. Z wyższym kosztem autocasco musi się liczyć właściciel, który wybierze stałą sumę ubezpieczenia, warsztatową metodę likwidacji szkody, brak udziału własnego w szkodzie czy korzystanie z oryginalnych części zamiennych.

Co właściwie wchodzi w zakres ubezpieczenia AC? To, jakich ryzyk będzie dotyczyć ubezpieczenie, zależy od ustaleń pomiędzy klientem i zakładem ubezpieczeń. Ochrona ubezpieczeniowa może obejmować:

  • Kradzież pojazdu – wprawdzie liczba kradzionych samochodów maleje, ale w 2017 roku policja odnotowała 8 745 takich przypadków. Co ciekawe, statystyki pokazują, że przedmiotem kradzieży najczęściej nie są najnowsze samochody, lecz te starsze. Z badań Instytutu Rynku Motoryzacyjnego Samar wynika, że najczęściej kradzione są pojazdy, które mają od 6 do 10 lat, a w drugiej kolejności – od 11 do 15 lat.
  • Działania sił natury – zakład ubezpieczeń weźmie odpowiedzialność finansową za szkody spowodowane przez powódź, trzęsienie ziemi czy huragan.
  • Akty wandalizmu – jeśli osoba trzecia uszkodzi twój pojazd, np. wybije szybę, to wówczas otrzymasz odszkodowanie.
  • Szkody z własnej winy – ochrona dotyczy również zdarzeń, które sam spowodujesz.
  • Pożar pojazdu – będąc posiadaczem autocasco, możesz liczyć na zwrot kosztów związanych z pożarem samochodu, który średnio wynosi 15 tys. złotych. W Polsce płonie ok. 27 pojazdów dziennie. W 2018 roku doszło do ponad 10 tys. takich pożarów.
  • Zderzenie ze zwierzęciem – tylko w 2017 roku doszło do 24 604 kolizji. Dochodzenie odpowiedzialności w takim przypadku może trwać nawet latami i mieć finał w sądzie. Jeśli korzystasz z ubezpieczenia autocasco, to odszkodowanie możesz otrzymać od zakładu ubezpieczeń.

Nie są to wszystkie ryzyka, jakie może obejmować autocasco. Popularność tego ubezpieczenia jest jednym z argumentów przemawiających za tym, że warto je posiadać. Co ciekawe, polis OC jest w Polsce blisko 4 razy więcej niż AC, tymczasem w 2018 roku wypłacono 6,2 mld złotych odszkodowań z ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, a aż 4,3 mld z autocasco.

Na co uważać, wybierając ubezpieczenie AC?

Im więcej wykluczeń odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, tym ochrona ubezpieczeniowa będzie kosztować mniej. Czy jednak warto zdecydować się na liczne wykluczenia? To kwestia dyskusyjna. Jeśli w umowie ubezpieczenia autocasco zostanie ustanowiony twój udział własny w szkodzie na poziomie 10 proc., to wówczas musisz się liczyć z tym, że odszkodowanie nie wystarczy na pokrycie kosztów naprawy szkody. W przypadku gdy skradziony zostanie pojazd, którego wartość wynosi 100 tys., otrzymasz odszkodowanie pomniejszone o 10 proc., czyli ubezpieczyciel wypłaci 90 tys. Taka kwota nie umożliwi ci zakupu takiego samego pojazd. Zatem, zanim zdecydujesz się na pewne wykluczenia odpowiedzialności, zastanów się, czy w przypadku twojego pojazdu to dobre rozwiązanie. Sprawdź, o ile zwiększy się koszt, jeśli wybierzesz ochronę ubezpieczeniową bez wykluczeń odpowiedzialności.

Artykuły powiązane