Życie kierowcy

Ile wynosi dopuszczalne pęknięcie szyby? Przepisy prawa i konsekwencje

Odprysk na szybie spowodowany uderzeniem twardego obiektu to problem, który spotyka wielu kierowców. Uszkodzenie może poważnie ograniczać widoczność i bezpieczeństwo jazdy. Naprawa szyby samochodowej jest znacznie tańsza od jej wymiany, lecz w pewnych przypadkach może okazać się niemożliwa.

  1. Niewielki odprysk na szybie może być powodem dużych problemów

  2. Pęknięta szyba w aucie – co za to grozi?

  3. Jakie jest dopuszczalne pęknięcie szyby przedniej?

  4. Naprawa szyby samochodowej to skuteczne i niedrogie rozwiązanie

  5. Wymiana szyby samochodowej – cena i technologia wykonania

Niewielki odprysk na szybie może być powodem dużych problemów

Szyby samochodowe czołowe narażone są na uszkodzenia w wyniku uderzeń. Ponadto początkowo niewielki odprysk na szybie może dość szybko przybrać formę tzw. pajączka lub podłużnego pęknięcia, co znacznie ogranicza widoczność (a tym samym znacząco obniża bezpieczeństwo na drodze).

To wszystko sprawia, że do produkcji szyb samochodowych są używane zaawansowane technologie, które znacznie zwiększają wytrzymałość i chronią przed rozpadnięciem się zbitego szkła na kawałki. 

Kontakt z odłamkami szkła może prowadzić do poważnych obrażeń. Aby tego uniknąć, szkło użyte do produkcji szyb samochodowych poddawane jest procesowi laminowania. Pomiędzy dwie warstwy szkła nakładana jest przeźroczysta folia PWB (poliwinylobutyralowa), a następnie całość jest ściskana i poddawana działaniu wysokiej temperatury.

W efekcie otrzymywane są idealnie przejrzyste szyby o wysokiej wytrzymałości, które w razie uderzenia lub wypadku nie rozsypują się. To rozwiązanie jest stosowane w szybach czołowych oraz montowanych w przednich drzwiach samochodów. 

pekniecie szyby powód

Do uszkodzeń szyby przedniej dochodzi najczęściej podczas jazdy. Niewielkie obiekty znajdujące się na drodze, takie jak kamienie, śruby czy inne odpady, trafiają pod koła rozpędzonych samochodów i zostają wystrzelone w przestrzeń znajdującą się za pojazdem. Taki pocisk może trafić w szybę samochodu jadącego z tyłu, a od jego wielkości i prędkości zależy skala uszkodzeń. 

Odprysk na szybie samochodu znacznie rzadziej powstaje podczas postoju. Jednak może się zdarzyć, że pęknięta szyba w aucie będzie efektem uderzenia kamienia lub innego obiektu, który wyleciał np. spod ogrodowej kosiarki.

Choć szyby stosowane w samochodach są bardzo wytrzymałe, to jednak czasem ulegają uszkodzeniom na skutek uderzeń. Odprysk na szybie początkowo może być niewielki. Wtedy naprawa szyby samochodowej to najlepsze i najtańsze rozwiązanie. Nie można jednak z tym zwlekać, ponieważ uszkodzenie może bardzo szybko się powiększać!

Często dochodzi do tego np. w chłodne dni, gdy szybę od zewnątrz opływa zimne powietrze, a od strony kabiny pasażerskiej działa ciepły nawiew. W przypadku poważnych uszkodzeń, które objęły znaczną część szyby, jedynym rozwiązaniem jest wymiana elementu na nowy. 

Uszkodzeniom najczęściej ulegają szyby czołowe. Pęknięcia szyb bocznych i tylnych zdarzają się znacznie rzadziej. 

pękniecie szyby

Pęknięta szyba w aucie – co za to grozi?

Nawet niewielki odprysk na szybie samochodu może być powodem otrzymania wysokiego mandatu i zatrzymania dowodu rejestracyjnego. Zgodnie z art. 66, ust. 1, pkt 5 ustawy Prawo o Ruchu Drogowym pojazd uczestniczący w ruchu musi być m.in. tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego zapewniało dostateczne pole widzenia kierowcy. Pęknięta szyba w aucie może poważnie ograniczać pole widzenia, co stoi w sprzeczności z przepisami!

Również mocno zużyta i porysowana szyba w aucie może stać się obiektem zainteresowania policjantów z drogówki. Do powstania głębokich (a tym samym ograniczających widoczność) zarysowań dochodzi jednak rzadko. Najczęściej jest to efekt korzystania ze zużytych piór wycieraczek, których plastikowe lub metalowe elementy mają bezpośredni kontakt z powierzchnią szyby. 

Porysowana szyba w aucie, podobnie jak odprysk lub pęknięcie, z pewnością nie umknie uwadze diagnostów ze stacji kontroli pojazdów. Wykrycie takich usterek jest równoznaczne z negatywną oceną stanu technicznego samochodu. 

Czy dbanie o czystość samochodu zawsze poprawia jego stan? Przeczytaj artykuł z naszego bloga, z którego dowiesz się, czy myjnia automatyczna zniszczy Twoje auto.

Mandat karny może być dotkliwy!

Do końca 2021 roku taryfikator mandatów wskazywał karę finansową za jazdę niesprawnym samochodem w kwocie wynoszącej maksymalnie 500 zł. Po nowelizacji rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych z dnia 31 grudnia 2021 roku przepis dotyczący jazdy niesprawnym pojazdem został usunięty. Niestety – nie jest to dobra wiadomość dla osób jeżdżących z pękniętą szybą w aucie!

Z początkiem 2022 roku dla przepisów nieobjętych taryfikatorem mandatów stosuje się art. 97 Kodeksu wykroczeń. Według niego uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko innym przepisom ustawy Prawo o ruchu drogowym, podlega grzywnie do 3000 zł albo karze nagany. 

Oznacza to, że funkcjonariusz policji za odprysk na szybie może – według własnego uznania –  nałożyć mandat aż do kwoty 3000 złotych! Z informacji podawanych w mediach wynika jednak, że najwyższy wymiar kary otrzymują zazwyczaj kierowcy poruszający się samochodami, które miały wiele poważnych usterek – zauważa ekspert Motointegrator.com.

Więcej informacji dotyczących zmian, znajdziesz na naszym blogu: Nowy taryfikator mandatów — zmiany i wnioski

pekniecie szyby mandat

Zatrzymanie dowodu rejestracyjnego 

Pęknięta szyba w aucie to nie tylko ryzyko otrzymania słonego mandatu. Dowód rejestracyjny samochodu z uszkodzoną szybą najprawdopodobniej zostanie zatrzymany przez policjanta drogówki. Obecnie nie ma obowiązku wożenia przy sobie tego dokumentu, więc zamiast fizycznego zatrzymania dowodu rejestracyjnego funkcjonariusze w systemie Centralnej Ewidencji Pojazdów dodają wpis o wycofaniu samochodu z ruchu. 

Policjant dokonuje też oceny wpływu pęknięcia szyby na bezpieczeństwo jazdy. W przypadku stwierdzenia zagrożenia porządku ruchu samochód może być warunkowo dopuszczony do ruchu przez kolejne 7 dni. W tym czasie należy usunąć usterkę i udać się na badanie techniczne. Jeśli jednak uszkodzenie zostanie zakwalifikowane jako zagrożenie bezpieczeństwa, to auto nie może dalej się poruszać po drogach. Wtedy konieczne jest wezwanie lawety, co naraża kierowcę na spore wydatki. 

Jakie jest dopuszczalne pęknięcie szyby przedniej?

Przepisy nie określają, jaka jest dopuszczalna wielkość pęknięcia szyby przedniej. Z kolei wszelkie ograniczenia pola widzenia kierowcy mogą być powodem do ukarania wysokim mandatem i wycofaniem samochodu z ruchu. 

Niewielki odprysk na szybie może umknąć uwadze policjanta podczas kontroli drogowej, zwłaszcza jeśli samochód jest w ogólnie dobrym stanie technicznym. W przypadku poważnych pęknięć i tzw. pajączków raczej nie można liczyć na pobłażliwość funkcjonariuszy. 

Koszty związane z naprawą lub wymianą szyby są zazwyczaj znacznie niższe od mandatu, nie wspominając o dodatkowych kosztach związanych np. z transportem niesprawnego auta. Ponadto po elektronicznym lub fizycznym zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego właściciel pojazdu musi nie tylko usunąć usterkę, lecz także wykonać dodatkowe badanie techniczne, co wiąże się z poniesieniem dodatkowych kosztów. 

Dopiero po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania technicznego można się udać do wydziału komunikacji w celu usunięcia wpisu o zakazie poruszania się pojazdem po drogach publicznych.

Znajdź warsztaty wykonujące usługę wymiana szyby przedniej w swojej okolicy:

Naprawa szyby samochodowej to skuteczne i niedrogie rozwiązanie

Naprawa szyby samochodowej to najkorzystniejsze rozwiązanie w przypadku niewielkich uszkodzeń. Wyspecjalizowane warsztaty oferują naprawę uszkodzonych szyb samochodowych, jednak występują tu pewne ograniczenia. 

W przypadku najpopularniejszych typów uszkodzeń, takich jak odprysk na szybie o kształcie przypominającym oczko lub gwiazdkę, graniczny rozmiar uszkodzenia wynosi ok. 22 mm. 

pękniecie szyby rozwiązanie

Ważna jest również lokalizacja uszkodzenia. Jeśli odprysk znajduje się w odległości mniejszej niż 10 cm od skraju szyby, to naprawa najczęściej nie jest możliwa. Podobnie odległość pomiędzy poszczególnymi uszkodzeniami musi wynosić co najmniej 10 cm. Warsztat może odmówić wykonania naprawy, jeśli odprysk na szybie znajduje się w polu widzenia kierowcy. 

Pomimo zastosowania najnowszych technologii oczyszczania i wypełniania uszkodzeń i tak może pozostać niewielki ślad, który w jakimś stopnie wpłynie na widoczność. Niezalecana jest także naprawa szyby samochodowej z właściwościami przeciwsłonecznymi. W niektórych przypadkach możliwe jest dokonanie napraw na odpowiedzialność właściciela pojazdu.

Na czym polega naprawa szyby samochodowej?

Naprawa szyby samochodowej jest poprzedzona oględzinami doświadczonego pracownika warsztatu. Jeśli nie występują przeciwwskazania do wykonania usługi, to przystępuje on do pracy. Pierwszym krokiem jest dokładnie oczyszczenie odprysku na szybie. Wszelkie zanieczyszczenia oraz wilgoć muszą zostać usunięte, aby nie ograniczały widoczności. 

Następnie ubytek w szkle wypełniany jest żywicą o specjalnych właściwościach. Środek dokładnie wypełnia miejsce uszkodzenia i jest podatny na promieniowanie UV, które stosowane jest w ostatnim etapie naprawy. Dzięki niemu żywica uzyskuje pełną twardość i skutecznie oraz trwale wypełnia odprysk na szybie. 

Czas trwania naprawy wynosi zazwyczaj zaledwie ok. 30 minut, co jest dodatkową korzyścią dla właścicieli uszkodzonych samochodów, którzy mogą załatwić sprawę podczas jednej (i to krótkiej) wizyty w warsztacie. 

Fachowo wykonany proces naprawy szyby czołowej pozwala przywrócić nawet 95% pierwotnej wytrzymałości szyby samochodowej w miejscu uszkodzenia. Jest to niezwykle ważne, ponieważ szyba czołowa ma znaczny wpływ na wytrzymałość konstrukcyjną auta. Koszt naprawy wynosi zazwyczaj ok. 200 zł. Jest to niewielka kwota w porównaniu do wysokości mandatu, a także do kosztu wymiany szyby na nową. Aby naprawić szybę niedużym kosztem, należy działać szybko. Pozwoli to uniknąć powiększania się uszkodzeń na skutek naprężeń podczas jazdy oraz różnicy temperatur. 

Wymiana szyby przedniej – cena i technologia wykonania 

W przypadku znacznych uszkodzeń jedynym rozwiązaniem jest wymiana szyby przedniej. Cena nowego podzespołu zależy w dużym stopniu od marki i modelu samochodu. W nowszych samochodach szyby wyposażone są w ogrzewanie, specjalne miejsce dla wizjerów kamer, radarów itp. Coraz częściej spotykane są tzw. szyby solarne, które absorbują promienie słoneczne. 

To wszystko wpływa na cenę zakupu części zamiennej. Dla przykładu nową szybę czołową do Skody Octavii 1. generacji można kupić za ok. 400 zł. Natomiast podgrzewana, solarna szyba przystosowana do wszystkich czujników i kamer do Skody Octavii 4. generacji kosztuje ok. 2500 zł. To ponad sześć razy więcej! 

Cena zakupu szyby samochodowej to nie koniec wydatków. Doliczyć należy jeszcze koszt wymiany. Proces wymiany szyby samochodowej jest dość czasochłonny. Najpierw należy usunąć uszkodzoną część z auta i dokładnie usunąć klej z wcześniejszego montażu. 

Na nową szybę nakładany jest trwały klej montażowy, a całość przytwierdzana do karoserii. Proces schnięcia kleju trwa ok. 2–3 godziny. Koszt wymiany szyby samochodowej zaczyna się od ok. 200 zł. Im więcej czujników i urządzeń zamontowanych w szybie, tym droższa będzie wymiana. W skrajnych przypadkach cena usługi może wynosić nawet ponad 1000 zł! 

Odprysk na szybie to problem, z którym może zmierzyć się każdy kierowca. Jeśli uszkodzenie jest niewielkie, nie warto zwlekać z naprawą – ta jest dużo tańsza niż wymiana całej części. W przypadku poważniejszych uszkodzeń jedynym rozwiązaniem jest właśnie wymiana. Pęknięta szyba w aucie może być powodem otrzymania wysokiego mandatu oraz czasowego wycofania samochodu z ruchu. Sprawdzone warsztaty, które oferują usługi naprawy i wymiany szyb samochodowych, znajdziesz na stronie Motointegrator.com.

Artykuły powiązane