Mandat z fotoradaru bywa jedną z mniej przyjemnych pamiątek z podróży. W 2021 roku Główny Inspektorat Transportu Drogowego (GITD) skierował aż 1,5 mln wezwań, a większość z nich dotyczyła przekroczenia prędkości. W 6200 przypadkach kierowcy przekroczyli prędkość o więcej niż 50 km/h! Po jakim czasie przychodzi mandat z fotoradaru, jak go opłacić i co warto wiedzieć?

mandat-z-fotoradaru-glowne

Spis treści:

1. Mandat z fotoradaru – jak wygląda procedura?
2. Jak wygląda wystawienie mandatu przez CANARD?
3. Mandat za przekroczenie prędkości – fotoradar w 2022 roku może słono kosztować
4. Co rejestruje fotoradar drogowy?
5. Po jakim czasie przychodzi mandat z fotoradaru?
6. Jak unikać fotoradarów? Dowiedz się, czy znajdują się na Twojej trasie
7. Jak nie dostać mandatu z fotoradaru?
8. Jak zapłacić mandat z fotoradaru?
9. Mandat z fotoradaru – podsumowanie

Czasy przenośnych fotoradarów ukrytych w zaroślach minęły w 2016 roku, gdy straż miejska utraciła prawo do kontroli dróg samorządowych. Obecnie za wszystkie fotoradary odpowiada Główny Inspektorat Transportu Drogowego, a w 2021 działało 440 urządzeń. Mimo to CANARD, czyli Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowych, planuje rozbudowę sieci jaskrawożółtych rejestratorów, uzasadniając to poprawieniem sytuacji na drogach. Koszt zakupu 26 nowych urządzeń wyniósł 5,7 mln zł.

Poszerz swoją wiedzę: Stłuczka – czy wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym jest konieczne?

Współcześnie użytkowane fotoradary są dobrze oznaczone i widoczne, a żółta barwa sprawia, że trudno je przeoczyć. Mimo to wielu kierowców dowiaduje się o przewinieniu dopiero wtedy, kiedy trzeba zapłacić mandat z fotoradaru. Czasem wniosek o wskazanie kierowcy kierującego pojazdem przychodzi po kilku miesiącach, przez co właściciel samochodu może mieć problemy, aby przypomnieć sobie okoliczności zdarzenia. Jak wygląda nakładanie mandatu z fotoradaru i co robić, gdy przyjdzie pismo?

Mandat z fotoradaru – jak wygląda procedura?

Zanim przyjdzie mandat za przekroczenie prędkości, fotoradar musi zrobić zdjęcie. Informuje o tym najczęściej błysk flesza. Każdego roku fotoradary w Polsce wykonują ponad 2 mln zdjęć, ale nie wszystkie kończą się ukaraniem kierowcy. Jakość niektórych ze zdjęć uniemożliwia wskazanie pojazdu, którego kierowca złamał przepisy. Jak wygląda procedura weryfikacji zgłoszenia?

Wykonane przez fotoradar zdjęcie trafia do Centralnego Systemu Przetwarzania, w którym gromadzone są wszystkie dane o naruszeniach. Zdjęcie jest analizowane i gdy nie zawiera błędów, Główny inspektorat Transportu Drogowego pozyskuje dane właściciela pojazdu z Centralnej Ewidencji Pojazdów.

Do właściciela samochodu, którym przekroczono prędkość lub popełniono inne wykroczenie (np. przejechano na czerwonym świetle), wysyłane jest wezwanie do wskazania osoby, która kierowana pojazdem. 

mandat-z-fotoradaru-1

Warto pamiętać, że to jeszcze nie jest mandat z fotoradaru. Ten jest wystawiany dopiero w momencie, gdy właściciel odpowie na wezwanie. Możliwe są trzy rozwiązania sytuacji:

 • właściciel pojazdu przyznaje się do kierowania pojazdem i przyjmuje mandat lub też odmawia jego przyjęcia;
 • właściciel samochodu wskazuje, kto kierował pojazdem w danym czasie, a CANARD wysyła wezwanie do wskazanej osoby;
 • właściciel pojazdu nie przyznaje się do popełnienia wykroczenia i nie wskazuje innego kierowcy, któremu powierzył samochód w momencie zdarzenia. Wówczas może przyjąć mandat za niewskazanie kierującego lub też się od mandatu odwołać.

Warto jednak pamiętać, że od 2022 roku mandat za niewskazanie kierującego pojazdem jest wyższy niż wcześniej. Przed nowelizacją odmowa wskazania kierowcy odpowiadającego za wykroczenie wiązała się z nałożeniem 500 zł mandatu, bez punktów karnych. Od 2022 roku niewskazanie uprawnionemu organowi komu powierzony został pojazd do kierowania lub użytkowania, grozi grzywną nawet w wysokości 8 tys. zł. W sprawach dotyczących przekroczenia prędkości zmierzonej przez fotoradar, mandat wyniesie minimum 800 zł. Jeśli jednak sprawa dotyczy przestępstwa, mandat jest nie niższy niż 4000 zł. W przypadku spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowym właściciel pojazdu zostanie ukarany mandatem w wysokości minimum 2000 zł. Dodatkowo nie uda się już uniknąć punktów karnych – zmiany przepisów wejdą w życie 17 września 2022 roku.

Jak wygląda wystawienie mandatu przez CANARD?

Najprostsza sytuacja to ta, w której właściciel samochodu przyznaje się do winy i przyjmuje mandat. Wówczas CANARD, czyli Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym wysyła mandat z fotoradaru na wskazany adres, a kierowca ma obowiązek go opłacić. Jeśli przekroczenia prędkości dopuścił się ktoś inny, CANARD wyśle oświadczenie do osoby wskazanej przez właściciela. Co ważne, osoba ta może odmówić przyjęcia mandatu. Wówczas sprawa kierowana jest do sądu, podobnie jak w sytuacji, gdy właściciel samochodu sam odmówi przyjęcia mandatu karnego. 

mandat-z-fotoradaru-2

Jeśli natomiast właściciel zasłania się niepamięcią, musi liczyć się z dodatkową grzywną za niewskazanie kierującego pojazdem. Obowiązek udzielenia informacji o osobie użytkującej samochód w momencie zdarzenia określony jest art. 78 ust. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Podlega mu nie tylko właściciel auta, ale i jego posiadacz (np. leasingobiorca lub najemca). Wyjątkiem jest tylko sytuacja, gdy samochód użytkowany był bez zgody, woli i wiedzy właściciela przez nieznaną osobę, np. w wyniku kradzieży i właściciel nie był w stanie temu zapobiec.

Mandat za przekroczenie prędkości – fotoradar w 2022 roku może słono kosztować

Z jaką karą pieniężną trzeba liczyć się w 2022 roku? Nowy taryfikator mandatów jest znacznie bardziej restrykcyjny od tego, który funkcjonował do 2021 roku. W poprzednim taryfikatorze najwyższy mandat wynosił zaledwie 500 zł, natomiast w nowym najwyższa kara jest aż 5 razy większa. A warto pamiętać, że w momencie recydywy, mandat 2500 zł może zostać podwojony. Jakie są aktualne stawki mandatów za przekroczenie prędkości?

 • Do 10 km/h – 50 zł (bez zmian),
 • 11-15 km/h – 100 zł (dawniej od 50 do 100 zł),
 • 16-20 km/h – 200 zł (dawniej od 50 do 100 zł),
 • 21-25 km/h – 300 zł (dawniej od 100 do 200 zł),
 • 26-30 km/h – 400 zł (dawniej od 100 do 200 zł),
 • 31-40 km/h – 800 zł (dawniej od 200 do 300 zł),
 • 41-50 km/h – 1000 zł (dawniej od 300 do 400 zł),
 • 51-60 km/h – 1500 zł (dawniej od 400 do 500 zł),
 • 61-70 km/h – 2000 zł (dawniej od 400 do 500 zł),
 • Powyżej 70 km/h – 2500 zł (dawniej od 400 do 500 zł).

Co rejestruje fotoradar drogowy?

Jakie dane rejestrowane są przez fotoradar wykonujący zdjęcie? Na dokumencie wysłanym przez CANARD znajdziesz przede wszystkim swój samochód i czytelny numer rejestracyjny. To podstawa, aby zidentyfikować pojazd. Oprócz tego zdjęcie z fotoradaru zawiera wizerunek kierującego, datę i godzinę zdarzenia, miejsce zdarzenia i oczywiście prędkość przejazdu. Na dokumencie znajdziesz też informację, jaka jest dopuszczalna prędkość na danym odcinku.

Po jakim czasie przychodzi mandat z fotoradaru?

Obawiasz się, że fotoradar wykonał Ci zdjęcie i nie wiesz, kiedy przyjdzie wezwanie do zapłaty mandatu? Procedura ta nie jest wyjątkowo szybka i zazwyczaj trzeba czekać na list polecony od kilku do kilkunastu dni. Nie oznacza to jednak, że po upływie kilku tygodni można zapomnieć o sprawie. Zgodnie z prawem mandat z fotoradaru może być wystawiony w ciągu 180 dni od momentu rozpoczęcia postępowania przez policję, czyli nawet kilka miesięcy po zrobieniu zdjęcia.
Co więcej, nawet upływ 180 dni nie oznacza, że ewentualny mandat uległ przedawnieniu. Organy ścigania mogą skierować sprawę na drogę sądową i wysłać zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia w ciągu 2 lat. Takie sytuacje są jednak wyjątkowo rzadkie i w praktyce o mandacie z fotoradaru dowiesz się znacznie szybciej. To, po jakim czasie przychodzi mandat z fotoradaru, uzależnione jest w dużej mierze od lokalizacji wykroczenia. Jeśli przekroczysz prędkość we własnym mieście lub chociaż w tym samym województwie, możesz dostać zawiadomienie znacznie szybciej niż z drugiego końca Polski lub zza granicy. 

Jak unikać fotoradarów? Dowiedz się, czy znajdują się na Twojej trasie

Uniknięcie mandatu z fotoradarów nie jest trudne, bo urządzeń tych nie ma w Polsce zbyt dużo. Charakterystycznych żółtych skrzynek jest mniej niż 500. W praktyce wystarczy więc znać ich lokalizację, by zachować w danych miejscach szczególną ostrożność. Jak szukać fotoradarów? W Internecie znajdziesz wiele map ze stacjonarnymi fotoradarami w Polsce, a także odcinkowymi pomiarami prędkości. 

mandat-z-fotoradaru-3

Informacje o fotoradarach znajdziesz też podczas planowania trasy przejazdu oraz w większości nawigacji samochodowych. Część systemów ma wgrane miejsca fotoradarów na stałe, dlatego warto regularnie aktualizować mapy, aby nie przeoczyć nowego urządzenia. Największą pewność dają te nawigacje, w których fotoradary i miejsca kontroli oznaczane są na bieżąco przez kierowców. Wówczas unikniesz nie tylko mandatu z fotoradaru, ale i z miernika prędkości wycelowanego w samochód przez policjanta.

Jak nie dostać mandatu z fotoradaru?

Najprostsza odpowiedź brzmi: nie przekraczać prędkości i nie łamać innych przepisów drogowych. Piractwo drogowe to wciąż spory problem, a przyzwolenie na przekraczanie prędkości jest w Polsce wyjątkowo powszechne. W badaniach wykonanych przez Polską Izbę Ubezpieczeń aż co trzeci kierowca twierdził, że przekroczenie prędkości o 30 km/h w terenie zabudowanym nie jest niebezpieczne. Tymczasem naukowcy Uniwersytetu Zuryskiego oraz Politechniki Federalnej w Zurychu dowodzą, że szansa przeżycia pieszego potrąconego przez samochód jadący z prędkością 30 km/h wynosi ok. 90%. Gdy prędkość pojazdu wzrasta do 50 km/h, czyli do dopuszczalnej prędkości w terenie zabudowanym, szanse przeżycia potrąconego pieszego maleją do 20%. Przy bezpośrednim potrąceniu przez samochód jadący 80 km/h ryzyko zgonu wynosi niemalże 100%. Odpowiedź na pytanie, jak nie dostać mandatu z fotoradaru, jest więc oczywista.

mandat-z-fotoradaru-4

Możliwe jest jednak odwołanie od mandatu z fotoradaru. Jeśli uważasz, że mandat został nałożony niesłusznie, możesz odmówić przyjęcia mandatu. Powodem odmowy może być m.in. obecność innego samochodu w kadrze. W takiej sytuacji nie wiadomo przecież, który z pojazdów był przedmiotem pomiaru i trudno nałożyć mandat za przekroczenie prędkości. Fotoradar musi też mieć aktualne świadectwo legalizacyjne i nie może być zasłonięty, uszkodzony lub skierowany na elementy, które mogłyby zaburzyć wyniki pomiaru.

Jak zapłacić mandat z fotoradaru?

Gdy uda się ustalić sprawcę zdarzenia, mandat wysyłany jest pocztą polską. Jest to list polecony ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, więc musi być doręczony do rąk własnych, przynajmniej w teorii. Numer konta, na który należy wpłacić kwotę mandatu, zaznaczony jest na blankiecie. Czas na uiszczenie opłaty wynosi 7 dni od momentu doręczenia. Po tym czasie sprawa zostanie przekazana do urzędu skarbowego, który może pobrać tę kwotę z nadpłaty podatku lub, jeśli go nie ma, z wynagrodzenia za pracę lub emerytury. W wyjątkowych sytuacjach urząd skarbowy podejmuje się egzekucji z konta bankowego.

Polecamy artykuł: Spryskiwacze szyb – dzięki nim widzisz lepiej, ale one też mogą się zepsuć

W praktyce lepiej więc uiścić opłatę jak najszybciej. Jak zapłacić mandat z fotoradaru? Zrobisz to m.in. na poczcie, w banku oraz innych punktach, w których możliwa jest realizacja przelewu. Najszybszym sposobem na uiszczenie grzywny jest jednak przelew elektroniczny na wskazane w blankiecie konto. Należy jednak pamiętać, że jest to konto indywidualne dla każdego zdarzenia, więc nie można na nie przelać zsumowanej wartości kilku mandatów.

Mandat z fotoradaru – podsumowanie

Moment otrzymania mandatu za przekroczenie prędkości bywa przykry, ale trzeba naprawdę mocno się zagapić, by do tego doszło. Wiedząc, jak szukać fotoradarów i jak unikać fotoradarów, zachowanie czystego konta jest wyjątkowo łatwe. Podkreślamy jednak, że najważniejsze jest bezpieczeństwo jazdy. Nie chodzi o to, by oszukać fotoradar – mandat nie jest wszak największą tragedią – a o to, by nie wyrządzić na drodze krzywdy. Ani sobie, ani żadnemu innemu uczestnikowi ruchu.

Artykuły powiązane