Wymiana progu

Wymiana progu

Progi są elementami nośnymi nadwozia narażonymi na korozję, wgniecenia lub uderzenia kamieni. Mogą ulec również zniekształceniu podczas podnoszenia pojazdu w trakcie obsługi serwisowej. Próg należy niezwłocznie wymienić, jeżeli został on zniszczony przez korozję lub uległ uszkodzeniu w trakcie kolizji.

Wskazówki

  • Podczas wymiany progu warto przeprowadzić pomiar punktów bazowych nadwozia
  • Gdy auto jest na podnośniku, warto sprawdzić progi pod kątem ognisk korozji i zabezpieczyć przed dalszym rdzewieniem

Zakres usług

  • Demontaż wykładziny, listew
  • Wycięcie starego progu
  • Wstawienie nowego progu
  • Przyspawanie nowego elementu
  • Szlifowanie spawów, aby powierzchnia łączenia była gładka
  • Lakierowanie progu

Znajdź warsztat samochodowy

Sprawdź nasze warsztaty, które oferują usługę wymiana progu w niektórych z największych miast w Twoim kraju.

Dodatkowe informacje o usłudze

Kiedy należy wymienić próg?

Wymiana progu to naprawa konieczna do przeprowadzenia w przypadku, gdy zostanie on zniszczony przez korozję lub w wyniku kolizji. W wielu samochodach próg jest elementem nośnym nadwozia, dlatego podczas jego wymiany konieczne jest zachowanie określonych zasad i procedur.

Jak wygląda demontaż progu?

Zniszczony próg jest wymontowywany z samochodu poprzez wycięcie. Operacja ta wymagać może zdemontowania wielu innych, sąsiednich elementów nadwozia, jak również tapicerki we wnętrzu samochodu, listew i plastikowych nakładek.

Jak wygląda montaż progu?

W miejsce zdemontowanego progu wstawiany jest nowy. Operacja ta polega na przymocowaniu nowego elementu za pomocą spawów. Profile zamknięte muszą zostać zabezpieczone przed korozją. Następnie cały element jest lakierowany.

O czym jeszcze należy pamiętać?

Podczas wykonywania naprawy wskazane jest przeprowadzenie pomiaru punktów bazowych nadwozia w celu upewnienia się, że wstawiany próg zostanie umieszczony dokładnie w takiej pozycji, w jakiej przewidział to producent samochodu.