Wymiana podłogi pod silnikiem

Wymiana podłogi pod silnikiem

Osłona pod silnikiem jest wykonana z plastiku, a jej zadaniem jest ochrona silnika przed kurzem, błotem, śniegiem i mniejszymi nierównościami. Uszkodzeniu ulega najczęściej wtedy, gdy na skutek uderzenia lub zahaczenia o przeszkodę pęka lub dochodzi do zerwania jej zaczepów mocujących. Uszkodzenie, a tym bardziej całkowite oderwanie osłony może być niebezpieczne dla przewodów hamulcowych, a także stanowić zagrożenie dla innych pojazdów, jeśli nastąpi podczas jazdy. Wymiana jest przeważnie wykonywana w ciągu kilkunastu minut i nie jest kosztowna. Wysoka może być natomiast cena samego elementu.

Wskazówki

  • Pod krawężniki należy podjeżdżać powoli i ostrożnie, koła zawsze powinny być skierowane prostopadle do przeszkody
  • Jeżeli pojazd od nowości nie posiadał osłony pod silnikiem, zawsze jest możliwość jej montażu

Zakres usług

  • Demontaż uszkodzonej osłony lub pozostałych po niej elementów
  • Montaż nowej osłony

Znajdź warsztat samochodowy

Sprawdź nasze warsztaty, które oferują usługę wymiana podłogi pod silnikiem w niektórych z największych miast w Twoim kraju.