Wymiana zaworu LPG

Wymiana zaworu LPG

Zawór LPG, zwany również wielozaworem, odpowiada za zamknięcie/otwarcie dopływu gazu do silnika, ponadto nie dopuszcza do zatankowania zbyt dużej ilości gazu ani do jego ulatniania się w przypadku rozszczelnienia instalacji. Zawiera również wskaźnik ilości paliwa. Jego uszkodzenie może być przyczyną ulatniania się gazu, problemów z zatankowaniem LPG, a także może uniemożliwić jazdę.

Wskazówki

  • Przy okazji wymiany zaworu LPG należy wymienić filtry znajdujące się w instalacji gazowej
  • Po wymianie zaworu należy sprawdzić jego działanie, tankując zbiornik LPG "do pełna"

Zakres usług

  • Całkowite opróżnienie butli z gazu
  • Demontaż uszkodzonego zaworu
  • Montaż nowego zaworu
  • Sprawdzenie szczelności całej instalacji

Znajdź warsztat samochodowy

Sprawdź nasze warsztaty, które oferują usługę wymiana zaworu lpg w niektórych z największych miast w Twoim kraju.

Dodatkowe informacje o usłudze

Czym jest LPG?


LPG to angielski skrót od Liquefied Petroleum Gas, który oznacza skroplony gaz płynny. Jest niezwykle uniwersalny i wszechobecny w życiu, a także znalazł również swoje zastosowanie w motoryzacji. Jedno z najbardziej wszechstronnych źródeł energii LPG jest produkt rafinacji ropy naftowej. Skroplony gaz może być również uzyskany w procesie wydobycia ze złoża gazu ziemnego.
Do zasilania silników samochodowych używa się mieszaniny propanu i butanu – ten rodzaj paliwa zyskuje coraz większą popularność, nie tylko w Europie, ale także w Indiach i Korei Południowej. LPG jest głównie stosowane w silnikach benzynowych, zarówno tych z wtryskiem wielopunktowym (pośrednim), bezpośrednim, jak i w starszych silnikach z gaźnikiem. Instalację można zastosować również w samochodach z jednostką napędową diesla oraz motorach dwusuwowych. Ponadto LPG gwarantuje liczbę oktanową rzędu 90-120, choć do oceny jakości tego rodzaju paliwa używa się częściej liczby metanowej, która wynosi 60-80.


Działanie instalacji LPG


Instalacja LPG składa się z siedmiu podstawowych elementów. Pierwszym z nich jest wlew paliwa, który musi być dostosowany do większych standardów bezpieczeństwa niż w przypadku tradycyjnej benzyny i oleju napędowego. W przypadku awarii wymiana zaworu LPG nie jest kosztowna.


Paliwo w postaci skroplonego gazu znajduje się w specjalnym zbiorniku, w którym maksymalne ciśnienie może wynosić 0,6 megapaskala. Skroplona mieszanina propanu i butanu dopływa przewodem po otwarciu zaworu wylotowego do zaworu elektromagnetycznego, by następnie po oczyszczeniu przez filtr fazy ciekłej, przedostać się do parownika, który jest reduktorem ciśnienia.
Z kolei dalej w reduktorze następuje zmniejszenie ciśnienia, aby zbliżyć je do atmosferycznego. Dochodzi również do odparowania mieszaniny i ogrzania gazu. Po przejściu przez filtr fazy lotnej gaz dociera do wtryskiwaczy, gdzie następuje jego wtrysk i spalanie w cylindrze – w ten sposób wytworzona energia napędza jednostkę napędową.


Bezpieczeństwo instalacji LPG


Butan i propan, które wchodzą w skład LPG, są gazami palnymi, dlatego największym zagrożeniem z ich użyciem jest ryzyko wybuchu lub pożaru. Niebezpieczne sytuacje mogą pojawiać się na skutek uwolnienia mieszanki i doprowadzenia do niej bodźca energetycznego np. iskry lub gorącego powietrza – zapłon w tej sytuacji jest niezwykle niebezpieczny.


W związku z tym niezwykle ważne jest przestrzeganie przez użytkowników zasad bezpiecznej eksploatacji i przepisów BHP. Najprostszymi sposobami uniknięcia groźnych sytuacji jest profilaktyka. Oddzielanie zbiorników LPG od potencjalnych zagrożeń oraz kupowanie butli i instalacji od sprawdzonych dostawców, którzy np. będą w stanie w przypadku awarii wymienić uszkodzony zawór LPG.
Statystyki pokazują jednak, że płynny gaz jest bezpieczną formą paliwa. Chcąc zapewnić jak największą pewność, że instalacja jest sprawna, na użytkowników nakładane są obowiązki i ograniczenia. Posiadacze nowych samochodów, w przeciwieństwie do użytkowników silników benzynowych i diesla, muszą zrobić pierwszy przegląd już po roku, a nie po trzech latach.


Drugim ważnym aspektem jest homologacja zbiornika – nowy podzespół otrzymuje ją na dziesięć lat. Po tym czasie należy udać się do specjalistycznego warsztatu, który sprawdzi stan podzespołu i może przedłużyć homologację na kolejne dziesięć lat. Po dwudziestu latach użytkowania konieczna jest wymiana. Dodatkowo po zamontowaniu instalacji LPG użytkownik takiego samochodu jest też zobowiązany do zgłoszenia tego do wydziału komunikacji, by ten umieścił odpowiedni wpis w dowodzie rejestracyjnym.


Objawy wadliwego zaworu LPG


Zawór tankowania LPG jest jedynym elementem układu, z którym kierowcy mają bezpośredni dostęp. Jak każdy element samochodu, również i ten podzespół ulega zużyciu i zabrudzeniom. Niezwykle ważne jest kontrolowanie tego elementu.


Uszkodzony zawór LPG najczęściej objawia się problemami z tankowaniem. Jeśli pistolet nie chce podawać paliwa, nie oznacza to, że winna jest stacja. Bardzo często dochodzi do tego, że zawór jest tak mocno zużyty, że przepuszcza gaz, a zablokowany zawór tankowania LPG to awaria, której każdy kierowca chce uniknąć.


Wlew paliwa LPG może być zamontowany w widocznym miejscu na zewnątrz pojazdu lub pod klapką wlewu paliwa. Po długotrwałej eksploatacji wlew ulega jednak zużyciu i przestaje być szczelny. Wymiana zaworu LPG jest wówczas konieczna. Identycznie sytuacja zachodzi wtedy, gdy na podzespole dostrzeżesz korozję.


Jak często należy wymieniać zawór LPG?


Wymiana zaworu LPG nie jest jasno określona – wszystko zależy od sposobu korzystania z niej. W przypadku korzystania z instalacji LPG należy przede wszystkim kierować się rozsądkiem, gdy tylko zauważysz objawy zużycia zaworu, należy go od razu wymienić. Najważniejsze jest bezpieczeństwo. Przy mocno zużytym podzespole nie będziemy w stanie zatankować zbiornika do pełna, a część paliwa wydostanie się na zewnątrz.


Jaki jest koszt wymiany zaworu LPG?


Sam podzespół nie należy do najdroższych elementów instalacji, dodatkowo jego wymiana jest dość prosta, więc i czas poświęcony na zamontowanie nowego elementu nie jest długi. Koszt wymiany zaworu LPG mieści się w granicach od 150 do 250 złotych. Dodatkowo przy wymianie samego zaworu, warto pamiętać również o nowej zaślepce, by wydłużyć żywotność elementu.


Jak długo trwa wymiana zaworu LPG?


Czas, jaki samochód spędzi u mechanika, nie powinien przekroczyć kilku godzin. Doświadczony fachowiec będzie w stanie przeprowadzić całość procesu sprawnie, a co najważniejsze dokładnie. Czas wymiany zaworu LPG nie sprawi, więc, że zostajemy bez pojazdu na wiele dni.