mi-logo

Aktualizacja map nawigacji

Aktualizacja map nawigacji
Dokładną wycenę usługi poznasz po wysłaniu formularza

W związku z rozbudową sieci dróg, zarówno w Polsce jak i w Europie, warto regularnie aktualizować mapy nawigacji. Dla zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa korzystania z nawigacji zarówno: organizacja ruchu, zmiany pierwszeństwa dróg czy strefy wyłączone z ruchu drogowego powinny być bezwzględnie jak najbardziej aktualne. Większość producentów map do nawigacji udostępnia swoje aktualizację na serwerach, skąd można je pobrać, a następnie zainstalować w nawigacji pojazdu. Zabieg taki można wykonać samodzielnie, jak również zlecić serwisom specjalizującym się w obsłudze nawigacji taką aktualizację.

https://motointegrator.com/pl/pl/warsztaty?additionalServices=413&query=polska
Porady icon

Porady

  • Korzystaj tylko i wyłącznie z oryginalnego oprogramowania
  • Nie korzystaj ze map starszych niż 4 lata, szczególnie w krajach Europy Środkowowschodniej
Zakres usług icon

Zakres usług

  • Pobranie aktualizacji z serwera producenta programu
  • Instalacja aktualizacji na urządzeniu nawigacji

Warsztaty: Aktualizacja map nawigacji

Popularne miasta
    Znajdź warsztat