Politica de confidențialitate | Motointegrator.com
Site-ul utilizează cookie-uri. Aflați mai multe despre cum să le utilizați și să le modificați setările. Prin utilizarea acestui site sunteți de acord să utilizați modulele cookie în conformitate cu setările dvs. curente ale browserului. Mai multe informații în Poliitica de confidentialitate
  1. Acasa
  2. Poliitica de confidentialitate

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

1. Definiții

1.1. Operator Inter Cars S.A., cu sediul social în Varșovia, str. 64 Powsińska, 02-903 Varșovia.

1.2. Date cu caracter personal – orice informație despre o persoană fizică, identificată sau identificabilă prin unul sau mai mulți factori care definesc identitatea sa fizică, fiziologică, genetică, psihică, economică, culturală sau socială, inclusiv adresa IP a dispozitivului, date de localizare, identificator online și informații colectate prin intermediul fișierelor de tip cookie și al altor tehnologii similare.

1.3. Politica – prezenta Politică de confidențialitate.

1.4. GDPR - Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

1.5. Site Web – un serviciu online condus de Operator la adresa www.motointegrator.com.

1.6. Utilizator – orice persoană fizică care vizitează Site-ul Web sau care utilizează unul sau mai multe servicii sau funcționalități descrise în Politică.

2. Prelucrarea datelor în legătură cu utilizarea Site-ului Web

2.1. În legătură cu utilizarea Site-ului Web de către Utilizator, Operatorul colectează date cu scopul de a furniza serviciile sale și colectează informații despre activitatea Utilizatorului pe Site-ul Web. Regulile detaliate și scopurile prelucrării datelor cu caracter personal colectate în timpul utilizării Site-ului Web de către Utilizator sunt descrise mai jos.

3. Scopurile și temeiul juridic al prelucrării datelor pe Site-ul Web

UTILIZAREA SITE-ULUI WEB

3.1. Datele cu caracter personal ale tuturor persoanelor care utilizează Site-ul Web (inclusiv adresa IP sau alți identificatori și informații colectate prin intermediul fișierelor de tip cookie și al altor tehnologii similare) care nu sunt Utilizatori înregistrați (adică persoane fără profil pe Site-ul Web) sunt prelucrate de către Operator:

3.1.1. pentru a presta servicii în format electronic cu scopul de a oferi Utilizatorilor acces la conținutul colectat pe Site-ul Web – în acest caz, temeiul juridic pentru prelucrare este acela că prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract (articolul 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR);

3.1.2. în scopuri analitice și statistice – în acest caz, temeiul juridic pentru prelucrare este interesul legitim urmărit de Operator [articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR] de a analiza activitatea Utilizatorilor și preferințele acestora pentru a îmbunătăți funcționalitățile utilizate și serviciile furnizate;

3.1.3. pentru a stabili și a urmări posibile reclamații sau pentru a se apăra împotriva reclamațiilor – temeiul juridic pentru prelucrare este interesul legitim urmărit de Operator (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR) pentru a-și proteja drepturile;

3.1.4. în scopuri de marketing ale Operatorului și ale altor entități, în special cele asociate cu afișarea publicității comportamentale – regulile de prelucrare a datelor cu caracter personal în scopuri de marketing sunt descrise în secțiunea intitulată „MARKETING”.

3.2. Activitatea unui Utilizator pe Site-ul Web, inclusiv datele sale cu caracter personal, este înregistrată în jurnalele de sistem (un program special de calculator pentru stocarea unei înregistrări cronologice a informațiilor despre evenimente și acțiuni privind sistemul IT utilizat pentru prestarea de servicii de către Operator). Informațiile colectate în jurnale sunt prelucrate în principal în scopuri legate de prestarea de servicii. De asemenea, Operatorul prelucrează informațiile în scopuri tehnice, administrative și pentru a asigura securitatea sistemului IT și pentru a gestiona sistemul și, de asemenea, în scopuri analitice și statistice – în acest sens, temeiul juridic pentru prelucrare este interesul legitim urmărit de Operator (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR).

ÎNREGISTRAREA PE SITE-UL WEB

3.3. Persoanelor care se înregistrează pe Site-ul Web li se solicită să furnizeze datele necesare pentru crearea și menținerea unui cont. Furnizarea datelor marcate ca obligatorii este necesară pentru crearea și menținerea unui cont, iar lipsa furnizarii acestora face imposibilă crearea contului.

3.4. Datele cu caracter personal sunt prelucrate:

3.4.1. pentru a presta servicii legate de operarea și menținerea unui cont pe Site-ul Web – temeiul juridic pentru prelucrare este acela că prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract (temeiul juridic pentru prelucrare este articolul 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR);

3.4.2. în scopuri analitice și statistice – temeiul juridic pentru prelucrare este interesul legitim urmărit de Operator (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR) de a analiza activitatea Utilizatorilor pe Site-ul Web și modul în care utilizează conturile și care sunt preferințele acestora, pentru a îmbunătăți funcționalitățile utilizate;

3.4.3. pentru a stabili și a urmări posibile reclamații sau a se apăra împotriva reclamațiilor – temeiul juridic pentru prelucrare este interesul legitim urmărit de Operator (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR) pentru a-și proteja drepturile.

3.4.4. în scopuri de marketing ale Operatorului și ale altor entități – regulile de prelucrare a datelor cu caracter personal în scopuri de marketing sunt descrise în secțiunea intitulată „MARKETING”.

3.5. În cazul în care Utilizatorul introduce date cu caracter personal ale altor persoane pe Site-ul Web (inclusiv numele, adresele, numerele de telefon sau adresele de e-mail ale acestora), are dreptul de a introduce aceste date numai cu condiția ca acest lucru să nu încalce legile aplicabile sau drepturile personale ale acestor persoane.

GEOLOCAȚIE

3.6. Operatorul pune la dispozitie instrumentul de geolocalizare al unui Utilizator pe Site-ul Web. Utilizarea acestei funcționalități este opțională și nu este necesară pentru utilizarea în mod adecvat a Site-ului Web. Datele de geolocalizare sunt prelucrate numai pentru a permite Utilizatorului să găsească cele mai apropiate puncte de vânzare staționare în rețea ale Operatorului, iar temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este acordul Utilizatorului (articolul 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR). Datele de mai sus sunt prelucrate o singură dată, adică Operatorul nu le prelucrează în mod persistent.

FORMULARE DE CONTACT

3.7. Operatorul asigură soluții tehnice pentru a putea fi contactat prin utilizarea formularelor electronice de contact. Utilizarea formularului presupune furnizarea de date cu caracter personal, care sunt necesare pentru a contacta Utilizatorul și pentru a răspunde la solicitarea acestuia (acesteia). Furnizarea datelor este necesară pentru acceptarea și gestionarea unei solicitări, iar lipsa furnizarii acestora face imposibilă gestionarea solicitării.

3.8. Datele cu caracter personal sunt prelucrate pentru a identifica expeditorul și a gestiona solicitarea acestuia (acesteia), trimisă prin formularul furnizat – temeiul juridic pentru prelucrare este necesitatea prelucrării pentru a executa un contract de prestare a unui serviciu (articolul 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR).

4. Marketing

4.1. Operatorul procesează datele cu caracter personal ale Utilizatorilor pentru a efectua activități de marketing care pot implica:

4.1.1. afișarea conținutului de marketing pentru Utilizatori, care nu este adaptat preferințelor sale (publicitate contextuală);

4.1.2. afișarea conținutului de marketing pentru Utilizatori, care este adaptat intereselor sale (publicitate comportamentală);

4.1.3. trimiterea de mesaje electronice despre oferte sau conținut interesante, care, în unele cazuri, pot include informații comerciale (buletin informativ);

4.1.4. desfășurarea altor tipuri de activități legate de comercializarea directă a bunurilor și serviciilor (trimiterea de informații comerciale pe cale electronică și activități de telemarketing).

4.2. În unele cazuri, Operatorul utilizează crearea de profiluri pentru a derula activitățile de marketing. Aceasta înseamnă că, datorită prelucrării automate a datelor, Operatorul creează profilul unui Utilizator și, pe baza informațiilor colectate, evaluează factorii selectați cu privire la Utilizatori (de exemplu, adresa de e-mail, tipul de dispozitiv, tehnologia utilizată, frecvența vizitelor și un model de vehicul) pentru a analiza comportamentul lor în calitate de cumpărători și pentru a crea o predicție de cumpărare pentru viitor. Aceasta permite o mai bună corelare a conținutului afișat cu preferințele și interesele Utilizatorului.

PUBLICITATE CONTEXTUALĂ

4.3. Operatorul procesează datele cu caracter personal ale Utilizatorilor în scopuri de marketing în legătură cu publicitatea contextuală adresată Utilizatorilor (adică publicitatea care nu este adaptată preferințelor Utilizatorului). În aceste cazuri, datele cu caracter personal sunt prelucrate în legătură cu urmărirea intereselor legitime ale Operatorului (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR).

PUBLICITATE COMPORTAMENTALĂ

4.4. Operatorul și partenerii săi de încredere procesează datele cu caracter personal ale Utilizatorilor, inclusiv datele cu caracter personal ale Utilizatorilor colectate prin intermediul modulelor cookie și al altor tehnologii similare, în scopuri de marketing, în legătură cu publicitatea comportamentală adresată Utilizatorilor (adică publicitatea care este adaptată preferințelor Utilizatorului), inclusiv Retargeting Personalizat RTB. În aceste cazuri, prelucrarea datelor cu caracter personal implică, de asemenea, crearea de profiluri ale Utilizatorilor.

4.5. Lista partenerilor de încredere ai Operatorului se găsește aici: https://cdn.intercars.eu/files/4/9/5/3/0/49530.pdf

BULETIN INFORMATIV

4.6. Operatorul furnizează în baza regulilor și reglementărilor un serviciu de buletin informativ persoanelor care și-au pus la dispoziție adresa de e-mail în acest scop. Furnizarea datelor este necesară pentru prestarea serviciului de buletin informativ, iar nefurnizarea acestora face imposibilă trimiterea buletinului informativ. Această formă de comunicare cu Utilizatorul poate include crearea de profiluri. Aceasta înseamnă că, datorită prelucrării automate a datelor, Operatorul creează profilul unui Utilizator și, pe baza informațiilor colectate, evaluează factorii selectați cu privire la Utilizatori (de exemplu, adresa de e-mail, tipul de dispozitiv, tehnologia utilizată, frecvența vizitelor și un model de vehicul) pentru a analiza comportamentul lor în calitate de cumpărători și pentru a crea o predicție de cumpărare pentru viitor. Aceasta permite o mai bună corelare a conținutului cu preferințele și interesele Utilizatorului.

4.7. Datele cu caracter personal sunt prelucrate:

4.7.1. pentru a presta serviciul de trimitere a buletinului informativ – temeiul juridic pentru prelucrare este acela că prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract (articolul 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR);

4.7.2. atunci când conținutul de marketing este direcționat către Utilizator într-un buletin informativ – temeiul juridic pentru prelucrare, inclusiv crearea de profiluri, este interesul legitim al Operatorului (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR) în legătură cu consimțământul acordat pentru a primi buletinul informativ.

4.7.3. în scopuri analitice și statistice – temeiul juridic pentru prelucrare este interesul legitim urmărit de Operator (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR) de a analiza activitatea Utilizatorilor pe Site-ul Web pentru a îmbunătăți funcționalitățile utilizate;

4.7.4. pentru a stabili și a urmări posibile reclamații sau a se apăra împotriva reclamațiilor – temeiul juridic pentru prelucrare este interesul legitim urmărit de Operator (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR).

MARKETING DIRECT

4.8. Datele cu caracter personal ale Utilizatorului pot fi, de asemenea, utilizate de Operator pentru a trimite Utilizatorului conținutul de marketing prin diferite canale, și anume prin e-mail, mesaj text / multimedia sau prin telefon.
Astfel de acțiuni sunt întreprinse de către Operator numai atunci când Utilizatorul și-a dat consimțământul pentru acestea, iar consimțământul poate fi retras în orice moment.

4.9. În unele cazuri, Operatorul poate derula activitățile de marketing direct prin utilizarea poștei tradiționale. În ceea ce privește acest tip de marketing, Utilizatorul are dreptul de a se opune prelucrării datelor.

5. Mijloace de comunicare social Ă

5.1. Operatorul procesează datele cu caracter personal ale Utilizatorilor care vizitează profilurile Operatorului în rețelele de socializare (Facebook, YouTube). Datele sunt prelucrate numai în legătură cu menținerea profilului, inclusiv pentru a informa Utilizatorii cu privire la activitatea Operatorului și pentru a promova diverse evenimente, servicii și produse. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către Operator în scopul de mai sus este interesul legitim al Operatorului (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR) de a-și promova propria marcă.

6. Postarea comentariilor

6.1. Operatorul asigură posibilitatea de a posta comentarii pe Site-ul Web. Furnizarea datelor cu caracter personal în câmpurile marcate drept „câmpuri obligatorii” este opțională, dar în cazul nefurnizării acestora, postarea unui comentariu nu este posibilă. Datele vizualizate de toți Utilizatorii sunt: evaluarea atelierului, un comentariu și data vizitei în atelier. Furnizarea altor date obligatorii este necesară pentru a verifica opinia prezentată. Furnizarea altor date marcate ca nefiind necesare este voluntară.

6.2. Datele cu caracter personal sunt prelucrate pentru a publica un comentariu în cadrul funcționalităților puse la dispoziție de Operator – temeiul juridic pentru prelucrare este acela că prelucrarea este necesară pentru prestarea serviciului (articolul 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR) și în ceea ce privește furnizarea de date opționale – temeiul juridic pentru prelucrare este consimțământul (articolul 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR).

7. Module cookie și tehnologii similare

7.1. Modulele cookie sunt mici fișiere text instalate pe dispozitivul unui Utilizator care navighează pe Site-ul Web. Modulele cookie colectează informații pentru a facilita utilizarea unui Site Web, de exemplu prin memorarea vizitelor Utilizatorului pe Site-ul Web și a acțiunilor sale.

MODULE COOKIE „SERVICIU”

7.2. Operatorul utilizează așa-numitele module cookie „serviciu” în primul rând pentru a oferi Utilizatorului servicii electronice și pentru a îmbunătăți calitatea acestor servicii. În consecință, Operatorul și alte entități care furnizează servicii analitice și statistice în numele său, stochează informații sau obțin acces la informații deja stocate în echipamentele terminale de telecomunicații ale Utilizatorului (computer, telefon, tabletă etc.). Fișierele cookie utilizate în scopul de mai sus includ:

7.2.1. module cookie pe bază de input de la Utilizatori (identificatori de sesiune) stocate pe durata unei sesiuni (în limba engleză user input cookies);

7.2.2. module cookie de autentificare utilizate pentru servicii care necesită autentificare pe durata unei sesiuni (în limba engleză authentication cookies);

7.2.3. module cookie de securitate centrate pe Utilizator, de exemplu, utilizate pentru a detecta abuzurile privind autentificarea (în limba engleză module cookie de securitate centrate pe Utilizator);

7.2.4. module cookie pe bază de sesiune pentru playere multimedia (de exemplu, module cookie flash player), pe durata unei sesiuni (în limba engleză multimedia player session cookies);

7.2.5. module cookie persistente de personalizare a interfeței cu Utilizatorul pe durata unei sesiuni sau puțin mai lungi (în limba engleză user interface customization cookies).

MODULE COOKIE DE „MARKETING”

7.3. Operatorul și partenerii săi de încredere utilizează, de asemenea, module cookie în scopuri de marketing, de exemplu, în legătură cu trimiterea publicității comportamentale către Utilizatori. În acest scop, Operatorul și partenerii săi de încredere stochează informații sau obțin acces la informații deja stocate în echipamentele terminale de telecomunicații ale Utilizatorului (computer, telefon, tabletă etc.).

8. instrumente analitice și de marketing utilizate de partenerii Operatorului

8.1. Operatorul și partenerii săi de încredere utilizează, de asemenea, diverse soluții și instrumente în scopuri analitice și de marketing. Mai jos puteți găsi informații de bază despre aceste instrumente. Informații detaliate în acest sens pot fi găsite în politica de confidențialitate a unui anumit partener.

GOOGLE ANALYTICS

8.2. Modulele cookie Google Analytics sunt utilizate de compania Google pentru a analiza modul în care Utilizatorul utilizează Site-ul Web, precum și pentru a compila statistici și rapoarte despre funcționarea Site-ului Web. Google nu utilizează datele colectate pentru a identifica un Utilizator și nici nu combină elemente de informații pentru a face posibilă o astfel de identificare. Informații detaliate privind domeniul de aplicare și regulile de colectare a datelor în legătură cu acest serviciu pot fi găsite la adresa: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=ro .

GOOGLE ADS

8.3. Google Ads este un instrument care permite măsurarea eficienței campaniilor publicitare executate de Operator și care permite analizarea unor astfel de date, cum ar fi, de exemplu, cuvinte cheie sau numărul de Utilizatori unici. Platforma Google Ads permite afișarea publicității noastre pentru persoanele care au vizitat Site-ul Web în trecut. Informații privind prelucrarea datelor de către Google în sfera de aplicare a serviciului de mai sus pot fi găsite la adresa: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=ro .

FACEBOOK PIXELS

8.4. Facebook pixels este un instrument care permite măsurarea eficienței campaniilor publicitare desfășurate de Operator pe portalul Facebook. Instrumentul permite o analiză avansată a datelor pentru a optimiza acțiunile Operatorului împreună cu utilizarea altor instrumente oferite de Facebook. Informații detaliate privind prelucrarea datelor de către Facebook pot fi găsite la adresa: https://ro-ro.facebook.com/help/443357099140264?helpref=about_content .

HOTJAR

8.5. Hotjar este un instrument care permite Operatorului să efectueze analize ale activității Utilizatorilor pe Site-ul Web, de exemplu, prin chestionare sau sondaje de satisfacție și prin colectarea anonimă de informații cu privire la click-urile în anumite locuri de pe Site-ul Web . Instrumentul nu permite identificarea Utilizatorului. Informații detaliate privind datele colectate prin Hotjar și procesul de dezactivare pot fi găsite la adresa: https://www.hotjar.com/privacy .

GOOGLE TAG MANAGER

8.6. Google Tag Manager este un instrument care permite Operatorului să efectueze analize ale activității Utilizatorilor pe Site-ul Web, permițând gestionarea altor instrumente analitice sau de marketing utilizate de Operator.

9. GESTIONAREA SETĂRILOR MODULELOR COOKIE

9.1. Utilizatorul își poate retrage în orice moment consimțământul pentru utilizarea modulelor cookie pentru a colecta date de către acesta, inclusiv pentru a obține accesul la datele stocate pe dispozitivul Utilizatorului.

9.2. Consimțământul este necesar numai în cazul modulelor cookie care sunt necesare pentru furnizarea de servicii de telecomunicații (transmiterea datelor pentru afișarea conținutului).

9.3. Retragerea consimțământului pentru prelucrarea datelor este posibilă prin intermediul setărilor browser-ului. Informații detaliate despre acest subiect pot fi găsite în link-urile de mai jos:

9.3.1. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/ro-ro/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

9.3.2. Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/ro/kb/cookie-urile

9.3.3. Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=ro

9.3.4. Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

9.3.5. Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB

9.4. Utilizatorul poate verifica starea setărilor sale private curente pentru browser-ul utilizat utilizând instrumentele din link-urile de mai jos:

9.4.1. https://www.youronlinechoices.com/ro/optiunile-mele

9.4.2. http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN

10. Perioada prelucrării datelor cu caracter personal

10.1. Perioada de prelucrare a datelor de către Operator depinde de tipul de serviciu furnizat și de scopul prelucrării. În principiu, datele sunt prelucrate pe întreaga perioadă de prestare a serviciului sau de executare a unei comenzi de achiziție până în momentul retragerii consimțământului sau al depunerii unei obiecțiuni efective de prelucrare a datelor în cazurile în care temeiul juridic pentru prelucrare este interesul legitim al Operatorului.

10.2. Perioada de prelucrare a datelor poate fi prelungită în cazul în care prelucrarea este necesară pentru a stabili și a urmări posibile reclamații sau a se apăra împotriva reclamațiilor și, după această perioadă, numai atunci când și în măsura prevăzută de lege. După expirarea perioadei de prelucrare, datele sunt șterse ireversibil și anonimizate.

11. Drepturile Utilizatorului

11.1. Utilizatorul are dreptul: să acceseze conținutul datelor și să solicite rectificarea, ștergerea, restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor și dreptul de a se opune prelucrării datelor, precum și dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere responsabilă cu protecția datelor cu caracter personal.

11.2. În măsura în care datele unui Utilizator sunt prelucrate pe baza consimțământului său, consimțământul poate fi retras în orice moment prin contactarea Operatorului sau prin utilizarea funcționalităților disponibile pe Site-ul Web.

11.3. Utilizatorul are dreptul de a se opune prelucrării datelor în scopuri de marketing în cazul în care prelucrarea se efectuează în legătură cu interesul legitim al Operatorului și, de asemenea, - din motive legate de situația specifică a Utilizatorului – în alte cazuri în care temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este interesul legitim al Operatorului (de exemplu, în legătură cu realizarea obiectivelor analitice și statistice). Consimțămintele de marketing pe Site-ul Web pot fi gestionate la adresa: https://gdpr.intercars.eu

11.4. Mai multe informații despre drepturile care decurg din GDPR pot fi găsite aici https://intercars.com.pl/pl/faq-rodo/ .

12. Destinatarii datelor

12.1. În legătură cu furnizarea de servicii, datele cu caracter personal vor fi comunicate entităților externe, în special atelierelor (în cadrul sferei de aplicare necesar pentru furnizarea de servicii, în special rezervările).

12.2. În cazul postării unui comentariu pe Site-ul Web, datele personale ale Utilizatorului, cum ar fi evaluarea atelierului, data vizitei în atelier, precum și alte date voluntare, dacă sunt furnizate de Utilizator, vor fi publicate împreună cu conținutul comentariului.

13. Transferul de date în afara SEE

13.1. Nivelul de protecție a datelor cu caracter personal în afara Spațiului Economic European (SEE) diferă de cel garantat de legislația europeană. Din acest motiv, Operatorul transmite date cu caracter personal în locuri din afara SEE numai atunci când este necesar și asigură un nivel adecvat de protecție, în principal prin:

13.1.1. cooperarea cu persoanele împuternicite de către Operator în statele pentru care a fost emisă o decizie relevantă a Comisiei Europene;

13.1.2. aplicarea clauzelor contractuale standard emise de Comisia Europeană;

13.1.3. aplicarea principiilor corporative obligatorii aprobate de autoritatea de supraveghere relevantă;

13.1.4. în cazul în care datele sunt transferate în SUA – cooperarea cu entitățile care participă la programul Scutul de confidențialitate (în limba engleză Privacy Shield), aprobat printr-o decizie a Comisiei Europene.

13.2. În etapa de colectare a datelor, Operatorul informează întotdeauna Utilizatorul cu privire la intenția de a transfera date cu caracter personal în afara SEE.

14. Date de contact

14.1. Operatorul poate fi contactat prin e-mail sekretariat@intercars.eu sau prin scrisoare trimisă la adresa poștală Inter Cars S.A., str. 64 Powsińska, 02-903 Varșovia.

14.2. Operatorul a numit un responsabil cu protecția datelor care poate fi contactat prin e-mail la adresa iod@intercars.eu în legatura cu orice problemă referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal.

15. Modificarea politicii de confidențialitate

15.1. Politica este verificată în mod constant și actualizată atunci când este necesar.

15.2. Prezenta versiune a politicii a fost aprobată și este în vigoare din 18.05.2020