mi-logo
mi-logo
ali

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

1. O PODJETJU

1.1. Spodaj navedene pogoje uporablja podjetje Inter Cars S.A. s sedežem podjetja v Varšavi (naslov: 02-903 Varšava, ul. Powsińska 64), Poljska. Podjetje je vpisano v Register of Entrepreneurs of the National Court Register v lasti District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, XIII Commercial Department of the National Court Register pod številko: 0000008734, NIP (identifikacija davčnega zavezanca) številko: 1181452946 in številko Poljskega poslovnega registra REGON: 014992887. E-naslov: info@intercars.com.pl ter spletna stran http://www.intercars.com.pl/.

1.2. Uporabnik in katera koli druga oseba se lahko obrne na ponudnika storitev s pomočjo kontaktnih podatkov navedenih v točki 1.1 ali pa z uporabo sledečih dodatnih kontaktnih podatkov:

1.2.1. e-naslov: kontakt@mi.eu,

1.2.2. spletna stran: https://mi.eu/pl/pl/s/kontakt,

1.2.3. telefonska številka: +48 801 980 980,

1.2.4. telefonska številka: +48 22 714 11 11.

1.3. Vsebina pogojev poslovanja je brezplačna in je na voljo vsem pravnim in fizičnim osebam.

2. DEFINICIJE

Spodaj navedeni (odebeljeni) izrazi, ki se bodo pojavljali znotraj danega zapisa splošnih pogojev poslovanja, imajo naslednje pomene:

2.1. "Delniška Družba" – se nanaša na Inter Cars S.A. in vsa ostala podjetja s katerimi je Inter Cars S.A. povezan glede na zakon Accounting Act of 29 September 1994 (S spremembami, Journal of Laws 2018, item 395): (i) subjekt, ki je neposredno ali posredno obvladujoč (preko drugih neposrednih podjetji), (ii) hčerinsko podjetje, (iii) pridruženo podjetje, (iv) podrejeno podjetje.

2.2. "Klicni center" – delujoč in uporabljan s strani ponudnika storitve (kontaktnega centra), vsebuje skupino ljudi in tehnično infrastrukturo za pomoč uporabnikom. Glavni namen klicnega centra je omogočanje rezervacij z uporabnikom (npr. za dogovor (datum in čas) obiska avtomehanične delavnice s strani uporabnika.

2.3. "Mnenja" – ta izraz se nanaša na informacije (oz. komentarje), ki so podani s strani uporabnika v sistem IT z uporabo MI storitev, v skladu s točko 3.10, ki se nahaja v teh splošnih pogojih poslovanja. Po sprejemu informacije uporabnika s strani ponudnika storitve, bo ta prikazana v MI storitvi, kjer bo vidna avtomehanična delavnica, na katero se nanaša. Avtomehanična delavnica se lahko na komentarje oz. informacije tudi odzove. V kolikor želi uporabnik dodati komentar, je potrebno, da ta posreduje ime in priimek, e-naslov, telefonsko številko, znamko in model vozila in dan obiska avtomehanične delavnice.

2.4. "Potrošnik" – je potrošnik, po definiciji Zakona o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUE, 126/07, 86/09, 78/11, 38/14, 19/15, 55/17 – ZKolT in 31/18)

2.5. "Pogoji", "Pogoji poslovanja" – ta izraz se nanaša na pogoje znotraj tega dokumenta, ki je bil pripravljen (in se uporablja) s strani ponudnika storitve.

2.6. "MI storitev" – je izraz, ki se nanaša na spletno storitev, katera deluje na podlagi IT sistema, s funkcijo iskalnika avtomehaničnih delavnic. Storitev je na voljo na spletnem naslovu www.motointegrator.com/si/sl.

2.7. "IT Sistem" – je sistem ponudnika storitve, ki temelji na informacijski in komunikacijski tehnologiji. IT sistem je namenjen zagotavljanju različnih storitev, najbolj pomembne izmed teh pa je zagotavljanje grafičnih vmesnikov za MI Storitev.

2.8. "Pogodba" , "Naročilo" – je dogovor (o zagotavljanju storitve), ki je sklenjen med ponudnikom dane storitve in uporabnikom. Pogodba ima svoje pogoje. V primeru, da je pogodba sklenjena z uporabnikom, ki je potrošnik (kupec), dobi pogodba obliko naravne pogodbe na daljavo, kot je to zapisano v Zakonu o varstvu potrošnikov.

2.9. "Storitev" – se navezuje na storitve znotraj MI, ki so definirane v točki 3.1 znotraj teh Pogojev poslovanja.

2.10. "Storitve avtomehaničnih delavnic" – so storitve, katere ponuja posamezna avtomehanična delavnica v skladu s storitvami ponudnika. Avtomehanične storitve se lahko opravijo za uporabnika.

2.11. "Ponudnik storitve" ali "Podjetje" – se navezuje na podjetje Inter Cars S.A. s sedežem podjetja v Varšavi (naslov: 02-903 Varšava, ul. Powsińska 64), Poljska. Podjetje je vpisano v Register of Entrepreneurs of the National Court Register v lasti District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, XIII Commercial Department of the National Court Register pod številko: 0000008734, NIP (identifikacija davčnega zavezanca) številko: 1181452946 in številko Poljskega poslovnega registra REGON: 014992887. E-naslov: info@intercars.com.pl ter spletna stran http://www.intercars.com.pl/.

2.12. "Zakon o varstvu potrošnikov" – je zakon, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 98/04.

2.13. “GDPR” – je Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta 27 Aprila 2016, ki se je nanašal na varstvo osebnih podatkov posameznikov. Uredba med drugim uveljavlja bistveno strožji nadzor in omejitve pri uporabi osebnih podatkov in hkrati razveljavlja direktivo 95/46/EC (Splošna uredba o varstvu podatkov).

2.14. "Uporabnik" – je subjekt, kateri ima v skladu z zakoni pravico do sklenitve pogodbe. Subjekt, ki uporablja MI storitve, v kakršnem koli smislu in subjekt, ki obiskuje spletno stran z MI storitvam. Da ne pride do nesporazumov, je potrebno poudariti, da "uporabnik" pomeni predvsem osebo, ki je s ponudnikom storitev sklenila pogodbo o opravljanju storitve.

2.15. "Avtomehanična delavnica" – se navezuje na tretjo osebo, ki ima v lasti avtomehanično delavnico ali ponuja storitve, povezane z vozili (npr. popravila avtov) in sodeluje s ponudnikom storitev ali pa s subjektom delniške družbe. Seznam avtomehaničnih delavnic, ki vsebuje tudi naslove, se nahaja na povezavi MI storitve: www.motointegrator.com/si/sl.

2.16. "Predstavitev avtomehanične delavnice" – se navezuje na skupek podatkov in informacij o določeni avtomehanični delavnici (vključno z naslovom, kontaktnimi informacijami in cenikom storitev, za katere ve ponudnik storitve),ki so prikazani znotraj MI storitev. V skladu z določbami veljavnega Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631) prikaz avtomehanične delavnice še ne pomeni ponudbe.

3. SPLOŠNE DOLOČBE (OBSEG IN VRSTE STORITEV)

3.1. Ponudnik storitev ponuja naslednje storitve znotraj MI storitve:

3.1.1. Spletna storitev – storitev, ki na zahtevo uporabnika prikaže podatke in informacije, ki so na voljo na spletnem mestu MI storitve. To prikaže na točno določenem URL naslovu in omogoča možnost dodajanja mnenj in ob tem uporablja IT mehanizem (lastnosti MI storitev). Spletna storitev bo pokrivala, naslednje možnosti:

a) Iskanje oziroma brskanje po splošno dostopnih podstraneh MI storitev (to so vse podstrani, katere ne zahtevajo registracije in prijave),

b) Prikaz poslovnega stanja avtomehaničnih delavnic, ki so na voljo na splošno dostopni podstrani MI storitev.

c) Zagotavljanje IT mehanizma znotraj MI storitev, ki se uporablja za naročanje oziroma rezervacije (elektronski obrazci, itd.)

d) Brskanje po mnenjih, kateri so objavljeni znotraj MI storitve.

e) Dodajanje mnenj z uporabo funkcije, ki jo omogoča MI storitve v skladu s pravili v točki 3.10.

3.1.2. Naročanje – storitev, ki vključuje izvajanje dejanskih storitev ponudnika, in sicer z namenom, da se uporabnik lahko naroči pri določeni avtomehanični delavnici (obisk prostorov avtomehanične delavnice s strani uporabnika), torej uporabniku se omogoči dostop do željene avtomehanične delavnice.

3.2. Z uporabo MI storitev in/ali storitev potrjujete obstoj pravilnika o zasebnosti, ki je na voljo na spletni povezavi: www.motointegrator.com/si/sl/zascita-osebnih-podatkov, kjer se nahaja opis politike o zasebnosti in ureja pravila obdelave, uporabe in prenosa zasebnih podatkov s strani ponudnika storitve.

3.3. Spletna storitev je na voljo vsem, brez potrebe po registraciji v MI storitvi. Vsak uporabnik lahko prosto brska na splošno dostopnih podstraneh MI storitev.

3.4. Naročanje je dosegljivo vsem, brez potrebe po registraciji v MI storitvi. Vezano je na točko 3.11 znotraj teh pogojev poslovanja.

3.5. Pogodba o spletni storitvi je sklenjena in se uveljavi v trenutku, ko se v spletnem brskalniku pošlje zahtevek o dostop do URL in le ta uporabniku presne uspešen rezultat in s tem dostop do katerekoli strani MI storitev, ki so na voljo. Pogodba oz. sodelovanje se sklene tudi, ko uporabnik odpre katerokoli povezavo, katera ga preusmeri na katerokoli stran, ki je na voljo in je del spletne strani MI storitve (npr. obišče določen del MI storitev). Pogodba o spletni storitvi pa preneha veljati takoj, ko uporabnik zapusti domeno (oz. spletno stran) MI storitve.

3.6. Pogodba o naročanju je lahko sklenjena ali razveljavljena v skladu s pravili 7. točke teh Pogojev poslovanja.

3.7. Storitve so za uporabnika na voljo brez stroškov uporabe zaradi ugodnosti ponudnikovih storitev. Strošek, ki ga mora uporabnik pokriti sam, je strošek internetne povezave, katero uporabnik prejme s sklenitvijo pogodbe s ponudnikom internetnih storitev.

3.8. Ponudnik storitev se zavezuje, da uporabnike ne bremeni z nobenim pologom in hkrati od uporabnika ne zahteva nobene finančne garancije.

3.9. Ponudnik storitev obvešča, da MI storitve ne vsebuje nikakršne oblike e-trgovine in hkrati potrjuje, da preko MI storitve ne prodaja izdelkov. Znotraj MI storitve je viden zavihek "Obišči trgovino", kateri pa vsebuje le hiperpovezavo na zunanjo storitev. Nakupi dobrin v tretje osebni trgovini je del popolnoma ločenega dogovora, ki je sklenjen med osebo, ki je lastnik (tretje osebne) trgovine in uporabnikom. Ponudnik storitev pa pri tem ne sodeluje in ni del dogovora. Ponudnik storitve ne odgovarja za informacije in dejavnosti zgoraj omenjene (tretje osebne) e-trgovine.

3.10. Uporabnik lahko z uporabo funkcij, ki jih ponuja MI storitev preko (obrazec se nahaja pod zavihkom prikaz poslovnega stanja avtomehanične delavnice v razdelku "Mnenja") spletne strani odda mnenje o določeni avtomehanični delavnici.

3.10.1. Za oddajanje mnenja preko MI storitve se od uporabnika zahteva:

a) Izpolnitev obrazca z osebnimi podatki, ki so med drugimi tudi: ime in priimek, e-naslov, telefonska številka, znamka in model vozila ter dan obiska avtomehanične delavnice.

b) sprejem pogojev.

3.10.2. Mnenja, ki jih je oddal uporabnik bodo pregledana (sprejeta) z strani avtomehanične delavnice. Ponudnik storitve pa se zavezuje, da ne posega v vsebino mnenj, vendar si pridružuje pravico, da zavrne objavo mnenj, v primeru, da je vsebina mnenja protizakonita, nekulturna ali krši pogoje. Ponudnik storitve lahko zavrne objavo mnenj, ki:

a) so v nasprotju z moralo družbe in/ali v nasprotju z zakoni in/ali podzakonskimi akti;

b) spodbuja diskriminacijo proti etničnim skupinam, veri (verska prepričanja) ali vsebuje kakršne koli materiale povezane s fašizmom, pornografijo, vulgarnostjo ali nasiljem;

c) je usmerjeno proti verskim prepričanjem ali nasprotuje zahtevam iz točke 4.1;

d) vsebuje promocijo oziroma oglaševanje ali kakršno koli drugo promoviranje;

e) vsebuje hiperpovezave do drugih strani (zlasti do konkurenčnih storitev);

f) vsebuje osebne in/ali kontaktne podatke ali naslove do tretjih oseb;

g) ni povezano z mnenjem o avtomehaničnem servisu;

h) nezaželeno vsebino;

i) je zapisano na neslovnični način in je posledično nečitljivo.

3.10.3. Ponudnik storitve si pridržuje pravico do kontakta uporabnika na podani e-naslov ali telefonsko številko, in sicer z namenom preverbe oz. kontrole mnenja.

3.10.4. V primeru kakršne koli komunikacije, ki jo sprožil ponudnik storitve skladno s pogoji poslovanja, uporabnik in potrošnik, dajeta soglasja za prejemanje takšnih sporočil (komunikacije). Način komunikacije je tak, kot je zapisan znotraj teh Pogojev poslovanja. Potrošnik lahko soglasje za prejemanje sporočil zavrne s pomočjo info.si@motointegrator.com

3.10.5. V primeru odobrenega mnenja (potrditev) s strani ponudnika storitve, to mnenje postane vidno znotraj MI storitev, v sekciji prikaz poslovnega stanja avtomehanične delavnice (v razdelku "mnenja").

V primeru, da se mnenje zavrne, bo ponudnik storitve o tem obvestil uporabnika preko e-naslova, podanega v izpolnjenemu obrazcu mnenja. V primeru, da je uporabnik v obrazcu zavrnil komunikacijo z ponudnikom storitve, ta uporabnika ni dolžan obvestiti o zavrnjenem mnenju.

3.10.6. Ponudnik storitve avtomehanični delavnici omogoča, da se na mnenja uporabnika odzove. V ta namen je mnenje pred objavo vidno le avtomehanični delavnici, na katero se mnenje nanaša.

3.10.7. Ocena avtomehanične delavnice, ki je vidna v razdelku "mnenja", je srednja vrednost, izračunana na podlagi ocen, ki jih uporabniki navedejo znotraj njihovega mnenja. Del ocene so: splošen vtis obiska avtomehanične delavnice, kakovost storitve, natančnost, skladnost cene z predhodno oceno stroškov, urejenost in estetika.

3.10.8. Ponudnik storitve obvešča, da bodo mnenja znotraj MI storitve vsebovala (javnosti vidno) ime uporabnika, znamko in model avtomobila. Te podatke uporabnik odda kot del mnenja. Zajemalo pa bo tudi datum objave mnenja in odgovor avtomehanične delavnice (če je na voljo).

3.10.9. Z oddajo mnenja, uporabnik na podlagi politike zasebnosti, ki je na voljo na povezavi www.motointegrator.com/si/sl/zascita-osebnih-podatkov daje soglasje za:

a) Možnost delitve e-naslova in telefonske številke uporabnika z drugimi podjetji znotraj Capital Group in sicer za namene trženja (oglaševanja);

b) Možnost delitve e-naslova in telefonske številke uporabnika z drugimi podjetji znotraj Capital Group, in sicer za tržne namene sodelujočih subjektov;

c) Prejem tržnih informacij s strani ponudnika storitve in ostalih podjetji znotraj Capital Group na uporabnikov e-naslov.

d) Prejem tržnih informacij s strani ponudnika storitve in ostalih podjetji znotraj Capital Group na uporabnikovo telefonsko številko.

3.10.10. Ponudnik storitve obvešča, da podatke (vključno z osebnimi podatki), poslane znotraj obrazca, na podlagi določil v 4. členu GDPR, preverja z namenom potrditve verodostojnosti. Vse navedene podatke z izjemo kontakta kupca, lahko ponudnik storitve posreduje avtomehanični delavnici, da preveri ali je mnenje vezano na dejanski obiski. Vse delitve informacij pa so vezane na pravilnik o zasebnosti, ki je na voljo na povezavi www.motointegrator.com/si/sl/zascita-osebnih-podatkov.

3.11. Storitev izvrševanja rezervacij in oddaje mnenj morda nista na voljo za določene avtomehanične delavnice znotraj določene države. Te pogoji pa veljajo za določene avtomehanične delavnice, ki te storitve omogočajo znotraj določenih držav.

4. PREPOVED PREDLOŽITVE NEZAKONSKIH VSEBIN

4.1. Uporabnik med uporabo storitev ne sme oddajati nezakonitih vsebin, še posebej vsebin, ki:

4.1.1. kršijo pravice drugih ljudi, zlasti lastniške ali osebne avtorske pravice, tržne skrivnosti, pravice industrijske lastnine in osebni pravice ostalih ljudi;

4.1.2. podpirajo ali pomagajo pri širjenju radikalnih družbenih stališč, še posebej diskriminacije na podlagi spola, starosti, invalidnosti, rase, vere, narodnosti, politične pripadnosti, družbenih prepričanj, pripadnosti sindikatu, etnične pripadnosti, vere ali spolnosti;

4.1.3. pritožbe na kazniva dejanja;

4.1.4. kršijo veljavne zakonske predpise.

4.2. Uporabnik, ki ugotovi, da kakršna koli vsebina znotraj MI storitev, krši veljaven zakon ali pa je v nasprotju s pogoji poslovanja, lahko o tem obvesti ponudnika storitve. To stori s kontaktom na e-naslov: info.si@motointegrator.com.

4.3. V primeru prejema (uradnega) obvestila ali prejema verodostojnih informacij o nezakoniti vsebini znotraj MI storitve, si ponudnik storitve prisvaja pravico, da onemogoči dostop do nezakonite vsebine, ki je navedena v zgornjih točkah.

4.4. Uporabniku je prepovedana uporaba MI storitev in ostalih storitev na način, ki lahko privede do motenj delovanja IT sistema kot celote ali katerega koli drugega elementa.

5. TEHNIČNI POGOJI IN TVEGANJA

5.1. Uporaba storitev, vključno z uporabo MI storitev je mogoča, če ima uporabnik dostop to internetne povezave in računalniški sistem, ki izpolnjuje naslednje minimalne tehnične zahteve:

5.1.1. Pravilno naložen in konfiguriran internetni brskalnik, ki je najmanj različica 8.0 za Internet Explorer, različica 26 za Firefox, različica 27 za Chrome ali različica 8.0 pri Mac OS X Safari.

5.1.2. Naprava (brskalnik) mora imeti omogočene piškotke in aktivni prevajalnik za programski jezik Java Script.

5.2. Tehnični pogoji, ki so določeni v točki 5.1 so zahtevani za pravilno delovanje IT sistema, ki ga ponuja ponudnik storitve.

5.3. V primeru, da uporabnik ne izpolnjuje zgoraj opisanih minimalnih tehničnih pogojev, ga ponudnik storitve obvešča, da je storitev lahko nedostopna, omejena ali pa MI storitev sploh ne deluje oziroma deluje nepravilno.

5.4. Po jasnem soglasju uporabnika, se piškotki namestijo v uporabnikov računalnik, ko ta uporablja storitve znotraj platforme.

5.5. Več informacij glede piškotkov in njihove rabe znotraj MI storitve lahko najdete na povezavi www.motointegrator.com/si/sl/zascita-osebnih-podatkov.

5.6. Podatki se shranjujejo na bazi podatkov, ki je v lasti ponudnika storitve skupaj s soglasjem pogojev poslovanja. Podatki, so shranjeni z namenom verifikacije naročil za določene storitve.

5.7. Ponudnik storitve uporablja naslednje metode in tehnična sredstva za zaznavanje napak znotraj kontaktnega obrazca, opisanega v točki 7.4 (tj. izvedba rezervacij):

5.7.1. preverjanje vnesenih podatkov;

5.7.2. mehanizem za samodejno dopolnitev podatkov.

5.8. Potrditev, zaščita in zagotavljanje pravilne vsebine izvajanja naročil za storitve opravi:

5.8.1. Predstavitev vsebine izvajanja naročil znotraj MI storitve, na naslovu www.motointegrator.com/si/sl/pogoji-in-pravila;

5.8.2. kontrolo, da je uporabnik prebral pogoje poslovanja.

5.9. Ponudnik storitve obvešča, da z uporabo storitve za uporabnika obstaja možnost (tveganje), da osebni (ali drugi) podatki pridejo v roke nepooblaščenim osebam, in sicer v primeru šibkosti kriptografskega sistema.

6. POGODBA O STORITVI

6.1. Uporabnik (potrošnik), ima pravico do prekinitve naročenih rezervacij ali naročil spletnih storitev, če to stori v roku štirinajstih (14) dni od izvedbe naročila. Razloga v tem primeru uporabniku ni potrebno navesti. Za prekinitev naročila je dovolj, da uporabnik pošlje ustrezno izjavo o prekinitvi naročila.

6.2. Rok štirinajstih (14) dni začne veljati od trenutka, ko je bilo naročilo, glede spletnih storitev ali rezervacij, izvršeno.

6.3. O odločitvi glede prekinitve naročila je uporabnik dolžan obvestiti ponudnika storitve. To stori z jasno izjavo o svoji odločitvi (npr. v obliki izjave, ki se lahko pošlje preko e-naslova ali pošte).

6.4. …

6.5. V primeru da uporabnik pošlje izjavo o prekinitvi naročila za storitve ali rezervacije v elektronski obliki, bo od ponudnika storitve takoj prejel elektronsko pošto, ki potrjuje prejem izjave.

6.6. V primeru pravočasne odpovedi naročila storitve ali rezervacije, se šteje da pogodba ni bila sklenjena.

6.7. Določbe točk 6.1 do 6.6 se nanašajo samo na uporabnike, ki so izvršili naročilo za storitve ali rezervacije kot potrošnik (tj. uporabniki, ki spadajo pod potrošnike).

7. REZEVERVACIJE

7.1. Posodobljen seznam avtomehaničnih delavnic je na voljo na spletni povezavi www.motointegrator.com/si/sl/.

7.2. Uporabnik, ki dostopa do spletnih storitev ponudnika ima omogočeno iskanje po statusnem prikazu avtomehaničnih delavnic.

7.3. Kot del izvršenega naročila za rezervacijo, lahko uporabnik opravi rezervacijo, skladno s pravili, ki so zapisana spodaj (za avtomehanične delavnice).

7.4. Izvrševanje rezervacij med ponudnikom storitve in uporabnikom se izvede v skladu z naslednjim postopkom:

7.4.1. Ko uporabnik želi izvršiti rezervacijo pri avtomehanični delavnici (npr. rezervacija obiska avtomehanične delavnice z namenom popravila vozila):

a) uporabnik odpre podstran MI storitve, kjer izbere gumb "Rezerviraj obisk". Po kliku nanj se izvrši rezervacija storitve avtomehanične delavnice (tj. postopek izvršitve naročila za rezervacijo);

b) uporabnik v okviru ostalih funkcij MI storitve (na drugih podstraneh):

i. izbira različnih storitev avtomehanične delavnice, za katero želi, da se opravi ali obvesti o potrebi po diagnosticiranja vozila;

ii. izbira avtomehanične delavnice (točno določene), kjer želi opraviti obisk oz. pregled;

iii. posreduje svoje kontaktne podatke vključno z e-naslovom in telefonsko številko;

iv. neobvezno: navede ime in priimek, znamko, model in letnik vozila. Poda pa tudi željen datum in čas obiska, ko bi želel opraviti obisk avtomehanične delavnice, na koncu pa ima možnost dodati tudi opombe.

c) Uporabnik lahko da soglasje za:

i. Delitev e-naslova in telefonske številke uporabnika z drugimi podjetji znotraj Capital Groupe, in sicer za namene trženja (oglaševanja);

ii. Delitev e-naslova in telefonske številke uporabnika z drugimi podjetji znotraj Capital Groupe, in sicer za tržne namene sodelujočih subjektov;

iii. Prejem tržnih informacij s strani ponudnika storitev in ostalih podjetij znotraj Capital Group-e na uporabnikov e-naslov.

iv. Prejem tržnih informacij s strani ponudnika storitve in ostalih podjetij znotraj Capital Group-e na uporabnikovo telefonsko številko.

d) Uporabnik potrdi, da je prebral in razumel pogoje poslovanja ter daje svoje soglasje, da se z pogoji poslovanja strinja, ko označi potrditveno polje na podstrani MI storitev. V primeru, da uporabnik ne poda soglasja, rezervacija in izvršitev veljavnega naročila storitev ni mogoča.

e) Uporabnik pošlje izpolnjen obrazec s klikom na ustrezni gumb. Z oddajo obrazca uporabnik pri ponudniku storitve naroči rezervacijo v skladu s pogoji. V trenutku, ko je obrazec poslan ponudniku storitve, se med uporabnikom in ponudnikom storitve izvrši naročilo o rezervaciji storitve.

7.5. …

7.6. V okviru izvajanja storitve lahko klicni center kontaktira uporabnika ali pa uporabnik kontaktira klicni center z namenom predajanja informacij ali dodatnih pripomb (npr. potrditev časa in datuma obiska itd.).

7.7. Ponudnik storitve obvešča da:

7.7.1. ne zagotavlja, da določene avtomehanične delavnice izvajajo določene storitve. Uporabnik pa bo imel možnost, da se izbrane avtomehanične storitve pridobijo znotraj pogojev, ki so predstavljeni v MI storitvi (vključno s ceno storitve avtomehanične delavnice).

7.7.2. ne prevzema nobenih obveznosti v imenu avtomehanične delavnice. Ne sklepa nobenih pogodb in dogovorov v imenu avtomehanične delavnice. Uporabniku ne garantira, da bo avtomehanična delavnica opravila kakršne koli storitve v korist uporabnika.

7.8. Ponudnik storitve obvešča, da ne odgovarja za nobene dejavnosti, nedokončano delo avtomehanične delavnice in niti za kakšno koli neopravljeno storitev s strani avtomehanične delavnice.

7.9. Ponudnik storitve ne zagotavlja, da bo imel uporabnik možnost pridobitve želenih storitev s strani avtomehanične delavnice, katere ta predstavlja na MI storitve (vključno s ceno storitve avtomehanične delavnice, ki je navedena v MI storitvi). Ponudnik storitve pa je dolžan zagotoviti najvišjo raven profesionalnosti in s tem poskrbeti, da so informacije znotraj MI storitve (vezane na avtomehanične delavnice) redno posodobljene in kar se da pravilne.

7.10. Če uporabnik opravi rezervacijo, to še ne pomeni sklenitve pogodbe oz. dogovora oz. naročila avtomehaničnih storitev med uporabnikom in avtomehanično delavnico ali ponudnikom storitve (tj. pogodba o storitvah, ki se nahaja znotraj obrazca uporabnika).

7.11. Če uporabnik opravi rezervacijo (in obišče avtomehanično delavnico), uporabnik ni zavezan k naročilu storitev, ki jih opravlja avtomehanična delavnica. Prav tako ni dolžan skleniti kakršno koli pogodbo, naročilo oz. dogovor s servisno delavnico.

7.12. Storitve avtomehanične delavnice ponuja vsaka avtomehanična delavnica posebej. Dogovor o teh storitvah je ločen od ostalih pogodb in se sklepa med avtomehanično delavnico in uporabnikom.

8. PRITOŽBE O STORITVAH

8.1. Uporabnik ima pravico do pritožbe nad storitvami, katere izvaja ponudnik storitve.

8.2. Pritožbe, so lahko ponudniku posredovane v kakršni koli obliki, npr.:

8.2.1. poslane na e-naslov ponudnika storitve, ki je naveden v točki 1.2.1 teh Pogojev poslovanja;

8.2.2. dostavljene v pisni obliki, npr. preko pošte na naslov za dostavo ponudnika storitve, ki je naveden znotraj pogojev poslovanja, ali pa ga uporabnik osebno dostavi na sedež ponudnika storitev, ki je naveden znotraj pogojev poslovanja v točki 1.1.

8.3. Pritožba mora vsebovati vsaj ime in priimek osebe, ki je izdala pritožbo in razlog pritožbe.

8.4. Ponudnik storitve ima trideset (30) dni po prejemu pritožbe čas, da preuči pritožbo.

8.5. Ponudnik storitve mora v roku, ki je določen v točki 8.4, uporabniku odgovoriti na njegovo pritožbo. Odgovor je lahko poslan preko e-pošte ali na naslov, katerega je podal uporabnik, ki je pritožbo poslal. V primeru, da pritožba ne vsebuje nobenih podatkov iz katerih je možno razbrati naslov uporabnika, bo odgovor čakal na sedežu ponudnika storitve. Odgovor lahko uporabnik osebno prejme na naslovu določen v točki 1.1.

9. IZVENSODNI NAČINI REŠEVANJA SPOROV

9.1. Uporabnik, ki je sklenil pogodbo oz. naročilo kot potrošnik, je upravičen do izvensodnih načinov reševanja in poravnanja sporov. Potrošnik, lahko uporablja mediacijo ali katerega koli drugega izmed načinov izvensodnega reševanja sporov.

9.2. Vse spore med uporabnikom, kot potrošnikom in ponudnikom storitve, kateri so posledica MI storitve, lahko uporabnik prijavi in tako postanejo predmet reševanja sporov z uporabo platforme ODR (Online Dispute Resolution). Povezava, do ODR se nahaja znotraj podstrani MI storitve ( http://ec.europa.eu/consumers/odr ). Uporaba ODR platforme je le pravica in ne dolžnost uporabnika, katere se lahko posluži potrošnik v skladu z določbami Uredba (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 in Direktive 2009/22/ES (Uredba o spletnem reševanju potrošniških sporov).

10. OMEJITEV ODGOVORNOSTI PONUDNIKA STORITVE DO PODJETNIKA

10.1. V primeru sklenitve pogodbe oz. naročila za izvedbo storitev med ponudnikom storitve in uporabnikom, ki je podjetnik, je celotna odgovornost ponudnika storitve glede omenjene pogodbe oz. naročila omejena na znesek 1,00 EUR. Znesek lahko presega določeno vrednost le v primeru, da določeni obvezni zakonski predpisi določajo drugačno vrednost.

10.2. Omejitev odgovornosti ponudnika storitve opredeljena v točki 10.1 ne velja, če je škoda, ki je bila storjena uporabniku (podjetniku) namerna in kadar je zaradi točno določenih zakonskih predpisov ponudniku storitve onemogočena omejena odgovornost.

10.3. V izogib kakršnim koli dvomom, ki izhajajo iz točk 10.1 in 10.2, ponudnik storitve obvešča, da omenjeni točki ne veljata za pogodbe oz. naročila storitev, ki so sklenjena (dogovorjena) med uporabnikom kot potrošnikom in ponudnikom storitve.

11. KONČNE DOLOČBE

11.1. Pogoji poslovanja bodo postali veljavni 01.07.2020.

11.2. Za Slovenijo.

11.3. V primeru spora, vezanega na pogodbe oz. naročila, sklenjena oz. izvršena v času veljavnosti predmetnih Pogojev poslovanja, bo spor rešilo pristojno sodišče (z sedežem, ki ustreza ponudniku storitve), brez poseganja v 18. člen Uredbe (EU) št. 1215/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2012 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah, na podlagi katerega lahko potrošnik sproži pravni postopek zoper druge pogodbene stranke, pred sodišči vezanimi na kraj potrošnikovega stalnega prebivališča.

11.4. Ponudnik storitve ima pravico do sprememb pogojev poslovanja v primeru kakršnih koli pomembnih razlogov, navedenih spodaj:

11.4.1. potreba po spremembi, z razlogom uskladitve pogojev poslovanja, z veljavno zakonodajo, katere se nanaša na storitve znotraj MI storitev;

11.4.2. potreba po prilagajanju poslovnih dejavnosti ponudnika storitve kakršnim koli priporočilom (odredbe, sodbe, smernice) in odločitvam pooblaščenih organov državne in lokalne uprave ali sodišč;

11.4.3. razvoj ali sprememba funkcionalnosti MI storitev, v primeru uvedbe nove storitve ali spremembe že obstoječih storitev;

11.4.4. uvedba dajatev na storitve;

11.4.5. spremembe obsega ali narave poslovne dejavnosti ponudnika storitev;

11.4.6. sprememba tehničnih pogojev zagotavljanja storitev, sprememba tehničnih zahtev IT sistema, katere uporabnik mora imeti, da lahko uporablja storitve;

11.4.7. potreba po prilagajanju pogojev poslovanja novim boljšim praksam, vključno z novimi praksami na področju varstva pravic uporabnikov;

11.4.8. potreba po popravku pisnih napak, ki se lahko pojavljajo znotraj pogojev poslovanja;

11.4.9. v primeru pojava novih tveganj in groženj, vezanih na uporabo storitev, in sicer z namenom odprave tveganj ali groženj;

11.4.10. sprememba e-naslovov in povezav znotraj pogojev poslovanja;

11.4.11. sprememba pogojev v primeru odkritih napak znotraj obrazca za stik, ki je opisan v točki 7.4 teh Pogojev poslovanja (tj. izvedbe rezervacij);

11.4.12. sprememb metod, tehničnih načinov potrjevanja, zaščite in zagotavljanja pravilne vsebine pogodb o izvajanju določenih storitev;

11.4.13. spremembe vezane na informacije in podatke ponudnika storitve (znotraj pogojev poslovanja), med drugim nazivi, imena, telefonske številke, e-naslovi.

11.5. Ponudnik storitve bo ob katerikoli spremembi Pogojev poslovanja obvestil širšo javnost preko spletne strani.

Motointegrator uporablja piškotke. Te uporabljamo za izboljšanje vaše izkušnje na spletnem mestu. Z uporabo te strani sprejemate uporabo piškotkov v skladu z vašimi trenutnimi nastavitvami brskalnika. Več informacij najdete na strani Pravila o zasebnosti.