POLITIKA ZASEBNOSTI MOTOINTEGRATOR.COM

1 DEFINICIJE

1.1 Upravitelj – Inter Cars S.A., s sedežem v Varšavi, ulica Powsińska 64, 02-903 Varšava.

1.2 Osebni podatki – vsi podatki fizične osebe, katero se lahko identificira po enem ali več dejavnikih, ki opredeljujejo njegovo/njeno fizično, fiziološko, genetsko, psihično, ekonomsko, kulturno ali socialno identiteto. Med te podatke sodi tudi IP naprave, podatki o lokaciji, spletni identifikator in informacije, zbrane s pomočjo piškotkov in ostalih podobnih tehnologij.

1.3 Politika zasebnosti – Politika zasebnosti (ta dokument).

1.4 GDPR - Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (Besedilo velja za EGP). Uredba med drugim uveljavlja bistveno strožji nadzor in omejitve pri uporabi osebnih podatkov in hkrati razveljavlja direktivo 95/46/EC (Splošna uredba o varstvu podatkov).

1.5 Spletna stran – spletna storitev, ki jo upravlja upravitelj na povezavi www.motointegrator.com.

1.6 Uporabnik – vsaka fizična oseba, ki obišče spletno stran ali uporablja eno ali več storitev/funkcij, opisanih v politiki zasebnosti.

2 OBEDELAVA PODATKOV V POVEZAVI UPORABE SPLETNE STRANI

2.1 V povezavi z uporabnikovo uporabo spletne strani, upravitelj zbira podatke v obsegu, ki je potreben za zagotavljanje ustreznih storitev uporabniku. Zbira tudi podatke o uporabnikovih dejavnostih na spletni strani. V naslednjih točkah bodo zapisana natančna pravila obdelave osebnih podatkov, kateri so bili zbrani med uporabo spletne strani.

3 NAMENI IN PRAVNA PODLAGE OBDELAVE PODATKOV SPLETNE STRANI

UPORABA SPLETNE STRANI

3.1 Osebni podatki vseh oseb, ki obiščejo spletno stran (med te podatke sodi tudi IP naslov in informacije zbrane s pomočjo piškotkov in ostalih podobnih tehnologij) in niso registrirani kot uporabnik (osebe brez registracijskega računa) so obdelani s strani upravitelja:

3.1.1 za zagotavljanje storitev (v elektronski obliki) uporabniku, ki ima dostop do vsebin na spletni strani – v tem primeru je pravna podlaga za obdelavo (podatkov) ta, da je obdelava potrebna za izvajanje naročil (pogodb) (člen 6 (1) (b) GDPR);

3.1.2 za analitične in statistične namene – v tem primeru, je pravna podlaga za obdelavo (podatkov) ta, da ima upravitelj legitimen interes za analizo dejavnosti uporabnikov, preko katerih želi izboljšati funkcionalnost storitev (Člen 6(1)(f) GDPR);

3.1.3 za obdelavo podatkov v pravne (zakonske) namene, v primeru obtožb – pravna podlaga za obdelavo podatkov je zakonit interes upravitelja (Člen 6(1)(f) GDPR) za zaščito svojih pravic);

3.1.4 za tržne namene upravitelja in ostalih subjektov, še posebej za namene vedenjskega oglaševanja – pravila za obdelavo osebnih podatkov za namene trženja so opisana v sekciji "TRŽENJE".

3.2 Dejavnosti uporabnika na spletni strani (vključno z osebni podatki uporabnika), se beležijo v sistemskih dnevnikih (računalniški program za shranjevanja kronološkega zapisa informacij o dogodkih in dejanjih uporabnika v zvezi s sistemom IT, ki je zagotovljen s strani upravitelja). Podatki, zbrani v dnevnikih so obdelani predvsem za namene, povezane z opravljanjem storitev. Upravitelj polega tega obdeluje informacije za tehnične, analitične in statistične namene – pravna podlaga za obdelavo podatkov je legitimni interes upravitelja (Člen 6(1)(f) GDPR).

REGISTRACIJA NA SPLETNI STRANI

3.3 Osebe ki se želijo registrirati na spletni strani, morajo navesti podatke, ki so potrebni za vzpostavitev računa. Podatke, ki so označeni kot obvezni, je uporabnik dolžan zagotoviti, v kolikor si želi zagotoviti uspešno vzpostavitev računa. V primeru, da potrebnih podatkov ne zagotovi, vzpostavitev računa ni mogoča.

3.4 Osebni podatki se obdelujejo:

3.4.1 za zagotavljanje storitev povezanih z vodenjem in vzdrževanjem računa na spletni strani - pravna podlaga za obdelavo (podatkov), je obdelava, ki je potrebna za izvajanje naročil (pogodb) (člen 6 (1) (b) GDPR);

3.4.2 za analitične in statistične namene - pravna podlaga za obdelavo (podatkov) je, da ima upravitelj legitimen interes za analizo dejavnosti uporabnikov (kako uporabniki uporabljajo spletno stran), preko katerih želi izboljšati funkcionalnost storitev (Člen 6(1)(f) GDPR);

3.4.3 za obdelavo podatkov v pravne (zakonske) namene, v primeru obtožb – pravna podlaga za obdelavo podatkov je zakonit interes upravitelja (Člen 6(1)(f) GDPR) za zaščito svojih pravic;

3.4.4 za tržne namene upravitelja in ostalih subjektov, še posebej za namene vedenjskega oglaševanja – pravila za obdelavo osebnih podatkov za namene trženja so opisana v sekciji "TRŽENJE".

3.5 Če uporabnik na spletno stran vnese podatke (vključno z imeni, naslovi, telefonskimi številkami ali e-naslovi) o katerikoli drugi osebi, lahko to stori le v primeru, da s tem ne krši veljavnih zakonov ali človekovih/osebnih pravic te osebe.

GEOLOKACIJA

3.6 Upravitelj storitve uporabnikom zagotavlja možnost geolokacije na spletni strani. Uporaba te funkcije ni obvezna za uporabo spletne strani. Podatki geolokacije se uporabljajo samo v namen iskanja uporabnikovih najbližjih prodajnih mest. Za obdelavo podatkov geolokacije je potrebno soglasje uporabnika (člen 6(1)(b) GDPR). Zgornji podatki se, obdelujejo le enkrat. Upravitelj jih ne obdeluje na trajen način.

KONTAKTNI OBRAZEC

3.7 Upravitelj zagotavlja tehnično pomoč in rešitve. Pomoč lahko uporabnik zahteva preko kontaktnih obrazcev. Za izpolnitev (kontaktnega) obrazca so potrebni osebni podatki. Osebni podatki omogočajo upravitelju, da naveže stik z uporabnikom in odgovori na njegovo povpraševanje. Če uporabnik ne posreduje potrebnih podatkov, njegovega zahtevka ni mogoče obravnavati.

3.8 Osebni podatki se obdelujejo za identifikacijo pošiljatelja in obravnavanje njegovega zahtevka – pravna podlaga za obdelavo (podatkov), je obdelava potrebna za izvajanje naročil (pogodb) (člen 6 (1) (b) GDPR );

4 TRŽENJE

4.1 Upravitelj obdeluje osebno podatke uporabnika za tržne namene, ki so lahko:

4.1.1 prikazovanje promocijskih vsebin, ki niso prilagojene interesom uporabnika (kontekstno oglaševanje);

4.1.2 prikazovanje promocijskih vsebin, ki so prilagojene interesom uporabnika (vedenjsko oglaševanje);

4.1.3 pošiljanje e-pošte o zanimivih ponudbah ali vsebinah, ki lahko vsebujejo komercialne informacije (storitve novic);

4.1.4 izvajanje drugih dejavnosti, povezanih z neposrednim trženjem blaga in storitev (elektronsko pošiljanje komercialnih informacij in telefonska prodaja).

4.2 V nekaterih primerih upravitelj uporablja profiliranje za izvajanje tržnih dejavnosti. To pomeni, da upravitelj uporablja program samodejne obdelave podatkov in na podlagi teh ustvari profil uporabnika (npr. e-naslov, vrsto naprave, uporabljane tehnologije, pogostost obiskov in model vozila) za analizo njihovega vedenja kot kupcev in preko tega ustvari napovedi nakupov za prihodnost. Na osnovi navedenega omogoča boljše ujemanje prikazanih vsebin z interesi in željami uporabnika.

KONTEKSTNO OGLAŠEVANJE

4.3 Upravljalec obdeluje osebno podatke uporabnikov za tržne namene v povezavi s kontekstnim oglaševanjem, ki je usmerjeno na uporabnike (tj. oglaševanje, ki ni prilagojeno uporabnikovim interesom). V teh primerih je so podatki obdelani v povezavi z legitimnim interesom upravitelja (člen 6(1)(f) GDPR).

VEDENJSKO OGLAŠEVANJE

4.4 Upravitelj in njegovi zaupanja vredni partnerji obdelujejo osebne podatke uporabnikov, med drugim tudi podatke pridobljene s piškotki in drugimi podobnimi tehnologijami, za tržne namene v povezavi z vedenjski oglaševanjem (tj. oglaševanje, ki je prilagojeno uporabniku), del tega oglaševanje je tudi »RTB« (prilagajanje ponudb posameznim strankam). V teh primerih obdelava podatkov med drugim vključuje tudi profiliranje uporabnikov.

NOVICE

4.5 Upravitelj zagotavlja storitev novic, poslanih na uporabnikov e-naslov, za uporabnike, ki so v omogočili (odobrili) uporabo njihovega e-naslova v ta namen. Zagotavljanje podatkov je potrebno za zagotavljanje storitve novic, v primeru, da jih uporabnik ne posreduje, dostop do te storitve ni mogoč. Za namen zagotavljanja storitve novic, je v nekaterih primerih potrebno tudi profiliranje. To pomeni, da upravitelj uporablja program samodejne obdelave podatkov in na podlagi teh (npr. e-naslov, vrsto naprave, uporabljane tehnologije, pogostost obiskov in model vozila) analizira kupčevo (uporabnikovo) vedenje in preko tega ustvari napovedi nakupov za prihodnost. S tem omogoča boljše ujemanje prikaznih vsebin z interesi in željami uporabnika.

4.6 Osebni podatki se obdelujejo:

4.6.1 Za zagotavljanje storitve pošiljanja novic - pravna podlaga za obdelavo (podatkov) je obdelava potrebna za izvajanje pogodb (člen 6 (1) (b) GDPR);

4.6.2 ko se tržna promocijska vsebina novice nanaša na uporabnika – pravna podlaga za obdelavo, vključno s profiliranjem je zakonit interes upravljalca v povezavi s soglasjem uporabnika o prejemanju novic (člen 6 (1) (f) GDPR);

4.6.3 za analitične in statistične namene – pravna podlaga za obdelavo je zakonit interes upravitelja za analizo dejavnosti uporabnika na spletni strani z namenom izboljšave funkcionalnosti (člen 6 (1) (f) GDPR);

4.6.4 za obdelavo podatkov v pravne (zakonske) namene, v primeru obtožb – pravna podlaga za obdelavo podatkov je zakonit interes upravitelja (Člen 6(1)(f) GDPR);

NEPOSREDNO TRŽENJE

4.7 Uporabnikove osebne podatke lahko upravitelj uporabi za pošiljanje tržnih vsebin uporabniku po e-pošti, besedilna / multimedijska sporočila ali po telefonu. Upravljalec lahko pošilja take vsebine le, če se ima soglasje uporabnika. Uporabnik lahko soglasje kadar koli umakne.

4.8 V nekaterih primerih lahko upravitelj storitve pošilja tržne vsebine preko pošte. V zvezi s tovrstnim pošiljanjem ima uporabnik pravico nasprotovati obdelavi podatkov.

5 SOCIALNA OMREŽJA

5.1 Upravitelj obdeluje osebne podatke uporabnikov, ki so obiščejo profile družbenih omrežji upravitelja (Facebook in YouTube). Podatki se obdelujejo le z namenom vzdrževanja profila in z namenom informiranja uporabnikov o dejavnostih upravitelja, promocijah različnih dogodkov, storitev in izdelkov. Pravna podlaga za obdelavo podatkov je zakonit interes upravitelja (Člen 6(1)(f) GDPR) za promocijo lastne blagovne znamke.

6 OBJAVA KOMENTARJEV

6.1 Upravitelj zagotavlja možnost objave komentarjev na spletni strani. Navedba osebnih podatkov v poljih, ki so označena kot "obvezna polja", je neobvezna. V kolikor jih uporabnik ne izpolni, objava komentarja ni mogoča. Podatki, ki bodo po objavi komentarja vidni širši publiki, so: ocena delavnice, komentar in datum obiska delavnice. Za preverjanje legitimnosti danega mnenja pa je potrebno zagotoviti ostale obvezne podatke. Izpolnitev podatkov, ki so označeni kot »nepotrebni«, pa je prostovoljna.

6.2 Osebni podatki se obdelujejo z namenom objave komentarja (v okviru zmožnosti upravitelja). Pravna podlaga za obdelavo podatkov je, da obdelava omogoča zagotavljanje storitve (člen 6 (1) (b) GDPR). Za zagotavljanje neobveznih podatkov pa je pravna podlaga za obdelavo podatkov, privolitev uporabnika (člen 6 (1) (a) GDPR).

7 PIŠKOTKI IN PODOBNE TEHNOLOGIJE

7.1 Piškotki so majhne podatkovne (tekstovne) datoteke, ki so nameščene na napravi uporabnika, ki brska po spletni strani. Piškotki zbirajo informacije za bolj učinkovito uporabo spletne strani. Na primer s spominjanjem uporabnikovih obiskov in aktivnosti oz. dejanj, ki jih je izvajal na spletni strani.

"STORITVENI" PIŠKOTKI

7.2 Upravitelj uporablja "storitvene" piškotke predvsem za zagotavljanje storitev uporabnika spletne strani. Preko teh piškotkov upravitelj izboljšuje tudi kakovost teh storitev. Skladno s tem, upravitelj in drugi subjekti (v njegovem imenu) zagotavljajo analitične in statistične storitve, shranjujejo informacije ali dostopajo do informacij, ki so že shranjene v uporabnikovi telekomunikacijski napravi (računalniki, telefoni, tablice, itd.). Datoteke piškotkov, ki se uporabljajo za ta namen so:

7.2.1 uporabniški piškotki (identifikatorji sej), ki so shranjeni v času seje (»user input cookies«);

7.2.2 avtentikacijski piškotki, ki se uporabljajo za storitve, ki zahtevajo overjanje med tekom seje (»authentication cookies«);

7.2.3 piškotki uporabniške varnosti, ki se uporabljajo za zaznavanje zlorab v zvezi s preverjanjem pristnosti (»user centric security cookies«);

7.2.4 piškotki seje multimedijskega predvajalnika (npr. flash player piškotki), ki se uporabljajo za čas seje (»multimedia player session cookies«);

7.2.5 piškotki za prilagajanje uporabniškega vmesnika, ki se uporabljajo za čas seje ali malo dlje (»user interface customization cookies«).

"TRŽNI" PIŠKOTKI

7.3 Upravitelj in njegovi zaupanja vredni partnerji piškote uporabljajo tudi v tržne namene. Na primer v povezavi s pošiljanjem vedenjskega oglaševanja. V ta namen si upravitelj in njegovi zaupanja vredni partnerji shranjujejo informacije in dostopajo do že shranjenih informacij znotraj uporabnikove telekomunikacijske naprave (računalniki, telefoni, tablice, itd.).

8 ANALITIČNA IN TRŽNA ORODJA, KI JIH UPORABLJAJO PARTNERJI UPRAVITELJA

8.1 Upravitelj in njegovi zaupanja vredni partnerji uporabljajo različna orodja za analitične in tržne namene. V spodnjih točkah se nahajajo osnovne informacije o določenih orodjih. Podrobne informacije o tem pa se nahajajo v politiki zasebnosti določenega partnerja.

GOOGLE ANALYTICS

8.2 Piškotki »Google Analytics« se uporabljajo za analizo, kako uporabnik uporablja spletno stran in za zbiranje statistike ter poročil o delovanju spletne strani. Google zbranih podatkov ne uporablja za identifikacijo uporabnika, prav tako teh podatkov ne združuje na način, ki bi omogočal identifikacijo. Podrobne informacije o obsegu in pravilih zbiranja podatkov s to storitvijo se nahajajo na: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=si.

GOOGLE ADS

8.3 »Google Ads« je orodje, ki omogoča merjenje učinkovitosti oglaševalskih kampanj, ki jih izvaja upravitelj. Omogoča tudi analizo podatkov (ključne besede ali število unikatnih uporabnikov). Google Ads platforma omogoča prikazovanje naših oglasov osebam, ki so obiskale spletno stran v preteklosti. Informacije o Googlovi obdelavi podatkov vezanih na zgornjo storitev se nahajajo na: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=si.

FACEBOOK PIXELS

8.4 »Facebook pixels« je orodje, ki omogoča merjenje učinkovitosti oglaševalskih kapanj, ki jih izvaja upravitelj na portalu Facebook. Orodje omogoča napredno analizo podatkov preko katerih upravitelj optimizira svoja dejanja skupaj z uporabo drugih orodij, katere ponuja Facebook. Podrobne informacije o obdelavi podatkov s strani Facebooka se nahajajo na: https://www.facebook.com/help/443357099140264?helpref=about_content.

HOTJAR

8.5 »Hotjar« je orodje, ki upravitelju omogoča izvajanje analiz dejavnosti uporabnikov na spletni strani. Na primer z vprašalniki ali anketami zadovoljstva in anonimnim zbiranjem podatkov o določenih klikih znotraj spletne strani. Orodje ne omogoča identifikacije uporabnika. Podrobne informacije o podatkih, kateri so zbrani preko Hotjar in se v postopku de aktivacije nahajajo na: https://www.hotjar.com/privacy.

GOOGLE TAG MANAGER

8.6 »Google Tag Manager« je orodje, ki upravitelju omogoča izvajanje analize dejavnosti uporabnikov na spletni strani. To stori tako, da omogoča upravljanje z drugimi analitičnimi ali tržnimi orodji, ki jih uporablja upravitelj.

9 UPRAVLJANJE NASTAVITEV PIŠKOTKOV

9.1 Uporabnik lahko kadar koli umakne svoje soglasje za uporabo piškotkov preko katerih se zbirajo podatki. Z umikom soglasja prav tako onemogoči dostop do podatkov (piškotkov), shranjenih v napravi uporabnika.

9.2 Soglasje ni obvezno za večino piškotkov. Izjema so piškotki, ki so potrebni za zagotavljanje telekomunikacijskih storitev (prenos podatkov za prikaz vsebine spletne strani).

9.3 Umik soglasja za obdelavo podatkov se stori preko nastavitev brskalnika. Podrobne informacije o tem se nahajajo na spodnjih povezavah (vsak brskalnik ima drugačen način):

9.3.1 Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

9.3.2 Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox.

9.3.3 Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl.

9.3.4 Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies.

9.3.5 Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB.

9.4 Uporabnik lahko preveri stanje nastavitev zasebnosti brskalnika, z uporabo orodji na spodnjih povezavah:

9.4.1 https://www.youronlinechoices.com/sl/your-ad-choices;

9.4.2 http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN.

10 OBDOBJE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

10.1 Obdobje obdelave podatkov s strani upravitelja je odvisno od vrste storitve in namena obdelave. Načeloma se podatki obdelujejo za celotno obdobje opravljanja storitve ali izpolnitve naročila. Obdobje obdelave pa se konča, ko uporabnik umakne soglasje ali vloži ugovor zoper obdelavo podatkov, v primerih, ko je pravna podlaga za obdelavo podatkov legitimni interes upravitelja.

10.2 Obdobje obdelave podatkov se lahko podaljša v primerih, ko je obdelava potrebna za določitev in obravnavanje morebitnih pritožb (obtožb) ali za obrambo pred pritožbami. Po tem času, je obdobje podaljšano samo začasno in v točno določenem obsegu, ki ga zahteva zakon. Po poteku obdobja obdelave pa se podatki izbrišejo brez možnosti povratka.

11 PRAVICE UPORABNIKOV

11.1 Uporabnik ima pravico do: dostopa do vsebine podatkov. Ima tudi možnost do zahtevka za popravljanje, brisanje, omejitev obdelave vsebine podatkov ter do prenosljivosti podatkov, do ugovora pri obdelavi podatkov, kakor tudi do pravice do vložitve pritožbe pri nadzornem organu, kateri je odgovoren za varstvo osebnih podatkov.

11.2 Za podatke, ki se obdelujejo na podlagi soglasja uporabnika velja, da se soglasje kadar koli lahko prekliče. Za preklic soglasje se uporabnik lahko obrne na upravitelja ali pa prekliče soglasje z uporabo funkcij, ki so na voljo na spletni strani.

11.3 Uporabnik ima pravico ugovarjati obdelavi podatkov v tržne namene, če je obdelava podatkov opravljena v povezavi z zakonitim interesom upravitelja in tudi z razlogi, ki so povezani s situacijo uporabnika. Prav tako pa tudi v ostalih primerih, kjer je pravna podlaga za obdelavo podatkov legitimni interes upravitelja (npr. v zvezi izvajanja analitičnih in statističnih poročil). Dovoljenja obdelave podatkov v tržne namene se lahko upravljajo na: https://rodo.intercars.eu.

11.4 Več informacij o pravicah, ki izhajajo iz GDPR, najdete na: https://intercars.com.pl/pl/faq-rodo.

12 PREJEMNIKI PODATKOV

12.1 V povezavi z opravljanjem storitev, bodo osebni podatki na voljo zunanjim subjektom, zlasti avtomehaničnim delavnicam (v obsegu, potrebnem za zagotavljanje storitev, zlasti rezervacij).

12.2 V primeru objave komentarja na spletni strani, bodo osebni podatki uporabnika, kot so ocena servisa, datum obiska in drugi prostovoljni podatki (podani s strani uporabnika), objavljeni skupaj z vsebino komentarja.

13 PRENOS PODATKOV IZVEN EGP

13.1 Raven varstva osebni podatkov izven Evropskega Gospodarskega Prostora (EGP) se razlikuje od tiste, ki jo zagotavlja evropska zakonodaja. Iz tega razloga upravitelj osebne podatke pošilja v države izven EGP le, ko je to potrebno. Pri tem vedno poskrbi za ustrezno raven zaščite, in sicer predvsem z:

13.1.1. sodelovanjem z obdelovalci osebnih podatkov v državah, kjer je bili izdana ustrezna odločba Evropske komisije;

13.1.2. uporabo standardnih pogodbenih klavzul, katere je izdala Evropska komisija;

13.1.3. uporabo zavezujočih se korporativnih načel, katere je odobril ustrezni nadzorni organ;

13.1.4. V primeru prenosa podatkov v ZDA, se sodeluje s subjekti, ki so del programa Privacy Shield. Program je odobren s sklepom Evropske komisije.

13.2 Na stopnji zbiranja podatkov, upravitelj vedno obvesti uporabnika o nameri prenosa osebnih podatkov izven EGP.

14 KONTAKTNI PODATKI

14.1 Upravitelj je na voljo preko e-naslova sekretariat@intercars.eu ali preko pošte. Naslov za pošiljanje pošte je Inter Cars S.A., 64 Powsińska Street, 02-903 Warsaw.

14.2 Upravitelj je imenoval pooblaščenca za varstvo podatkov, na katerega se lahko uporabnik obrne, o kateri koli zadevi v zvezi z obdelavo podatkov preko e-naslova: iod@intercars.eu.

15 SPREMEMBE POLITIKE ZASEBNOSTI

15.1 Politika zasebnosti se stalno preverja in po potrebi tudi posodoblja.

15.2 Ta različica politike zasebnosti je bila odobrena in velja od: 01.07.2020.

Motointegrator uporablja piškotke. Te uporabljamo za izboljšanje vaše izkušnje na spletnem mestu. Z uporabo te strani sprejemate uporabo piškotkov v skladu z vašimi trenutnimi nastavitvami brskalnika. Več informacij najdete na strani Pravila o zasebnosti.